ทัวร์เวียดนามใต้ ญาจาง 3 วัน 2 คืน สวนสนุกวินเพิร์ล วัดลองเซิน บิน Bangkok Airways

เน้นสวนสนุก
รหัส 14934
ทัวร์เวียดนาม - ญาจาง
3 วัน 2 คืน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
Bangkok Airways
Bangkok Airways
เริ่มต้น 11,988
ไฮไลท์ทัวร์
เน้นสวนสนุก
สไตล์การเที่ยว
5 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
2 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
สวนสนุกวินเพิร์ล ญาจาง
สวนสนุกวินเพิร์ล ญาจาง
โชว์น้ำพุวินเพิร์ล
โชว์น้ำพุวินเพิร์ล
สวนสนุกวินเพิร์ล ญาจาง
สวนสนุกวินเพิร์ล ญาจาง
วัดลองเซิน (เจดีย์ลองเซิน)
วัดลองเซิน (เจดีย์ลองเซิน)
วัดโพนากาจาม (ปราสาทโพนคร)
วัดโพนากาจาม (ปราสาทโพนคร)
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน