ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว 6 วัน 3 คืน อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก บิน Lucky Air

เน้นธรรมชาติ
รหัส 15009
ทัวร์จีน - เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว +หลายเมือง
6 วัน 3 คืน
Lucky Air
ไฮไลท์ทัวร์
เน้นธรรมชาติ
สไตล์การเที่ยว
12 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
เมืองโบราณตูเจียงเอี้ยน
เมืองโบราณตูเจียงเอี้ยน
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
น้ำตกธารไข่มุก
น้ำตกธารไข่มุก
ทะเลสาบห้าสี
ทะเลสาบห้าสี
โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 1800 บาท
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข อัตรารวม อัตราไม่รวม การคืนเงิน
รีวิวทัวร์
คะแนนที่ลูกค้าให้ผู้จัดทัวร์รายนี้
การบริหารจัดการเวลา
3.5
เที่ยวครบตามโปรแกรมทัวร์
3.5
คุณภาพรถหรือเรือนำเที่ยว
3.5
คุณภาพที่พัก
3.0
ดูแลเอาใจใส่
3.5
จารุภา ว.

ไกด์จีนเฮฮา ตลก แต่ถ้าจะเอาสาระนั้นหาไม่ค่อยได้ ที่พักปานกลาง อาหารค่อนไปทางดีมากกว่าไม่ดีในบางมื้อ แต่ก็ดีกว่าทริปปักกิ่งมาก รร พอใช้ได้ ไม่ดีมากแต่ก็ไม่แย่... อ่านเพิ่ม

จรณาภรณ์ ส.

ดีคะ