แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์มอสโคว์ มูร์มันสค์

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์มอสโคว์ มูร์มันสค์ทั้งหมด

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ 7 วัน 5 คืน ตามล่าแสงเหนือ จัตุรัสแดง ล่องเรือแม่น้ำมอสคาว่า บิน Thai Airways

ทั่วไป
รหัส 15041
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ มูร์มันสค์
7 วัน 5 คืน
Thai Airways
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
13 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
5 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินบ่าย
พิพิธภัณฑ์เรือตัดน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์
พิพิธภัณฑ์เรือตัดน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์
ล่าแสงเหนือ
ล่าแสงเหนือ
ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้
ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้
ล่องเรือแม่น้ำมอสคาว่า
ล่องเรือแม่น้ำมอสคาว่า
จัตุรัสแดง
จัตุรัสแดง
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 21 USD
ค่าประกันสุขภาพ
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน