แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์อเมริกาตะวันออก

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์อเมริกาตะวันออกทั้งหมด

ทัวร์อเมริกาตะวันออก นิวยอร์ค วอชิงตันดีซี 8 วัน 5 คืน อนุสาวรีย์วอชิงตัน น้ำตกไนแอการ่า บิน China Airlines

ทั่วไป
รหัส 15058
ทัวร์สหรัฐอเมริกา - อเมริกาตะวันออก
8 วัน 5 คืน
China Airlines
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
14 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
5 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
ย่านไทม์ สแควร์
ย่านไทม์ สแควร์
เทพีเสรีภาพ
เทพีเสรีภาพ
อุทยานแห่งชาติน้ำตกไนแองการ่า (ฝั่งอเมริกา)
อุทยานแห่งชาติน้ำตกไนแองการ่า (ฝั่งอเมริกา)
พิพิธภัณฑ์เครื่องบินและยานอวกาศ
พิพิธภัณฑ์เครื่องบินและยานอวกาศ
อนุสาวรีย์วอชิงตัน
อนุสาวรีย์วอชิงตัน
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 24 USD
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 7600 บาท
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน