Tourkrub Logo
เช้า
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เป็นท่าอากาศยานที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นเสมือนท่าอากาศยานหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่มีผู้เดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย

กลางวัน
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานเถาหยวน
ท่าอากาศยานเถาหยวน
ท่าอากาศยานเถาหยวน

เป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่ให้บริการกรุงไทเปและไต้หวันทางตอนเหนือ ตั้งอยู่ประมาณ 40 กิโลเมตรไปทางตะวันตกของไทเปในเขตต้าหยวน มีชื่อเดิมว่าท่าอากาศยานนานาชาติเจียงไคเช็ก ในปี 2559 ได้รับการจัดอันดับเป็นสนามบินที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยสภาสนามบินนานาชาติ

เย็น
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานจอห์น เอฟ เคนเนดี้
 • นิวยอร์กซิตี้
ท่าอากาศยานจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ท่าอากาศยานจอห์น เอฟ เคนเนดี้

เป็นสนามบินหลักของกรุงนิวยอร์ค ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองไป 20กิโลเมตร สนามบินขนาดใหญ่แห่งนี้ชื่อในตอนแรก(คศ1948) คือ Idlewild Airport แต่มาเปลี่ยนชื่อตามประธานาธิบดี John F. Kennedy หลังจากที่เขาถูกลอบสังหารเมื่อ คศ1963

นิวยอร์กซิตี้
นิวยอร์กซิตี้

เป็นเมืองใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา เป็นเมืองที่เจริญที่สุดในโลก เป็นมหานครเอกของโลก จัดได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน วัฒนธรรม บันเทิง ที่สำคัญที่สุดของโลก

โรงแรมและที่พัก
Marriott newark international airport hotel หรือเทียบเท่า   Marriott Newark International Airport Hotel หรือเทียบเท่า  
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • ฟิลาเดลเฟีย
 • Independence Visitor Center
 • ระฆังแห่งอิสรภาพ
ฟิลาเดลเฟีย
ฟิลาเดลเฟีย

เป็นรัฐปกครองตนเองที่มีประชากรคับคั่งเป็นอันดับ 5 ของอเมริกา อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ

Independence Visitor Center
Independence Visitor Center

Independence Visitor Center ประกอบไปด้วย Independence Hall , Liberty Bell Center ซึ่งภายในจะจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาเป็นไปของระฆัง เป็นระฆังที่มีความหมายต่อประวัติศาสตร์ชาติ เพราะเป็นระฆังใบที่ส่งเสียงก้องกังวาน หลังประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นตรงต่อจักรภพอังกฤษในปี 1776 เหตุที่เลือกใช้ระฆังใบนี้ก็เพราะรอบ ๆ ระฆัง จารึกข้อความที่มีความหมายจับใจเกี่ยวกับเสรีภาพ สอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์ของการประกาศอิสรภาพพอดี และ Independence Park สถานที่นี้บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ได้เคยยืนตรงจุดนี้ 2 ในนั้นคือ เบนจามิน แฟรงคลิน ในฐานะนักการเมือง เขาเป็นนักเขียนและผู้นำการเคลื่อนไหวคนสำคัญไปสู่การแยกตัวออกจากอาณานิคม และร่วมก่อตั้งชาติสหรัฐอเมริกาและ จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐ ศูนย์กลางของความมั่นคงทุกอย่างของอเมริกา เสียงที่ก้องกังวานของ Liberty Bell หลักเชิดชูอุดมคติในเสรีภาพ และความความเสมอภาคอย่างแน่วแน่ ได้เกิดขึ้นในสถานที่แห่งนี้

ระฆังแห่งอิสรภาพ
ระฆังแห่งอิสรภาพ

เป็นระฆังที่อังกฤษได้มอบให้อเมริกาเป็นสัญลักษณ์แห่งเสรีภาพใน คศ1752 ระฆังนั้นแตกเมื่อถูกตีครั้งหลังจากได้มาถึงอเมริกา และถูกสร้างขึ้นมาใหม่ถึง 2รอบ

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร เมนู อาหารจีน
  เดินทาง
 • วอชิงตัน ดีซี
 • ทำเนียบขาว
 • อนุสาวรีย์วอชิงตัน
 • อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีลินคอน
 • อนุสาวรีย์โธมัส เจฟเฟอร์สัน
วอชิงตัน ดีซี
วอชิงตัน ดีซี

ตัว D.C. นั้นย่อมาชื่อเล่นเก่านั่นก็คือ The District เป็นเมืองหลวงของสหรัฐอเมริกา เป็นเมืองที่ได้รับบริจาคพื้นที่จาก 2รัฐอื่นเพื่อที่จะตั้งเมือง

ทำเนียบขาว
ทำเนียบขาว

เป็นบ้านพักที่ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาทุกคนได้ใช้เป็นที่พักอาศัยมาตั้งแต่ John Adamเมื่อ ค.ศ. 1800 ซึ่งสร้างโดยศิลปินชาวไอริชด้วยการเพ้นท์สีขาวและวัตถุดิบพิเศษต่างๆ

อนุสาวรีย์วอชิงตัน
อนุสาวรีย์วอชิงตัน

เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา มีลักษณะเป็นแท่งโอเบลิสก์ ทำด้วยหินอ่อน หินแกรนิต และหินทราย

อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีลินคอน
อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีลินคอน

เป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างเพื่อรำลึกถึง Abraham Lincoln ประธานาธิบดีคนที่ 16ของอเมริกา ซึ่งเป็นคนที่ยกเลิกระบบที่นำชาวสีผิวมาเป็นทาสและคนใช้ในอเมริกา

อนุสาวรีย์โธมัส เจฟเฟอร์สัน
อนุสาวรีย์โธมัส เจฟเฟอร์สัน

เป็นอนุสรณ์เพื่อรำลึกถึง Thomas Jefferson ชายผู้ร่างสัญญาเสรีภาพของอเมริกา เป็นหนึ่งในบิดาผู้ต่อตั้งประเทศ ซึ่งตั้งอยู่ใน วอชิงตัน ดีซี

เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร เมนู อาหารพื้นเมือง
โรงแรมและที่พัก
Double tree by hilton mclean tysons หรือเทียบเท่า Double Tree by Hilton Mclean Tysons หรือเทียบเท่า
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • พิพิธภัณฑ์เครื่องบินและยานอวกาศ
 • สถาบันสมิธโซเนียน
พิพิธภัณฑ์เครื่องบินและยานอวกาศ
พิพิธภัณฑ์เครื่องบินและยานอวกาศ

พิพิธภัณฑ์ยานบินและอวกาศแห่งชาติ (อังกฤษ: National Air and Space Museum; NASM) แห่งสถาบันสมิธโซเนียน เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของสถาบันสมิธโซเนียน ตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เป็นแหล่งรวมวัตถุที่เกี่ยวข้องด้านอากาศยานและอวกาศยานที่ใหญ่ที่สุดในโลก

สถาบันสมิธโซเนียน
สถาบันสมิธโซเนียน

เป็นสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และพิพิธภัณฑ์ ที่บริหารจัดการและได้รับทุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและจากผู้บริจาคต่างๆ รวมถึงรายได้การจำหน่ายออกร้านและค่าสมาชิกนิตยสาร หน่วยงานส่วนใหญ่ของสถาบันตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร เมนู อาหารจีน
  เดินทาง
 • แฮรีสเบิร์ก
 • อาณาจักรช็อคโกแลต HERSHEY
แฮรีสเบิร์ก
แฮรีสเบิร์ก

เป็นเมืองหลวงของรัฐแพนซิวาเนีย ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำสัสเกฮานนา โดยอยู่ห่างจากฟิลาเดลเฟียไปทางตะวันตก 107 กิโลเมตร เมืองนี้มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์อเมริกาในสงครามกลางเมืองอเมริกาและการปฏิวัติอุตสาหกรรมใน่วงหนึ่งของศตวรรษที่ 19

อาณาจักรช็อคโกแลต HERSHEY
อาณาจักรช็อคโกแลต HERSHEY

เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่สร้างขึ้นโดน Hershey บริษัทที่ขึ้นชื่อเรื่องช็อกโกแลต ซึ่งที่นี่คือที่แรกของหลายๆที่ที่ถูกเปิดขึ้นมาให้คนเล่นเครื่องเล่น ชิมร้านอาหารที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Hershey เป็นวัตถุดิบ

เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร เมนู อาหารพื้นเมือง
โรงแรมและที่พัก
Radisson hotel harrisburg หรือเทียบเท่า Radisson Hotel Harrisburg หรือเทียบเท่า
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • คอร์นนิ่ง
คอร์นนิ่ง
คอร์นนิ่ง

เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของนครนิวยอร์ก บรรยากาศเมืองและชีวิตแบบอเมริกัน ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1890 ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเชมุง เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านการทำเครื่องแก้ว

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร เมนู อาหารจีน
  เดินทาง
 • บัฟฟาโล่
 • แฟชั่นเอาท์เลตไนแองการ่า
บัฟฟาโล่
บัฟฟาโล่

เป็นเมืองในสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ในรัฐนิวยอร์ก อยู่ติดกับทะเลสาบอีรีและแม่น้ำไนแอการา บัฟฟาโล่เป็นเมืองขนาดใหญ่อันดับสองในรัฐรองลงมาจากนครนิวยอร์ก

แฟชั่นเอาท์เลตไนแองการ่า
แฟชั่นเอาท์เลตไนแองการ่า

เป็นเอาท์เล็ตที่ห่างออกไปจากตัวน้ำตกไนแองการ่าเพียงประมาณ 10 นาที ซึ่งมีชั้นเดียวแต่กว้างขวางมากและมีกว่า 200 ยี่ห้อชื่อดังเปิดขายของอยู่

เย็น
รับประทานอาหาร
มื้ออิสระ
โรงแรมและที่พัก
Holiday inn niagara fall หรือเทียบเท่า Holiday Inn Niagara Fall หรือเทียบเท่า
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกไนแองการ่า (ฝั่งอเมริกา)
 • บิงแฮมตัน
อุทยานแห่งชาติน้ำตกไนแองการ่า (ฝั่งอเมริกา)
อุทยานแห่งชาติน้ำตกไนแองการ่า (ฝั่งอเมริกา)

เป็นอุทยานที่มีไฮไลท์หลักคือน้ำตกไนแองการ่า ซึ่งเกิดจากบริมาณน้ำที่ไหลมาจากทะเลสาบทั้ง 5 และเป็นพรมแดนระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศแคนาดา น้ำตกไนแอการาประกอบด้วยน้ำตกสามแห่งที่แยกออกจากกัน คือ น้ำตกเกือกม้า (Horseshoe Falls) สูง 158 ฟุต, น้ำตกอเมริกาสูง 167 ฟุต, และน้ำตกขนาดเล็กกว่าที่อยู่ติดกัน คือน้ำตก Bridal Veil

บิงแฮมตัน
บิงแฮมตัน

บิงแฮมตันเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางใต้ของนครนิวยอร์คในสหรัฐอเมริกา. มันอยู่ใกล้ชายแดนเพนซิลวาเนียในหุบเขารูปชามที่บรรจบกันของ Susquehanna และแม่น้ำ Chenango

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร เมนู อาหารพื้นเมือง
  เดินทาง
 • นิวยอร์กซิตี้
 • อาคารสหประชาชาติประจำกรุงนิวยอร์ค
 • หอสมุดประชาชนนิวยอร์ค
 • มหาวิหารเซนต์แพททริค
 • ย่านไชน่าทาวน์กรุงนิวยอร์ค
 • สวนสาธารณะเซ็นทรัลพาร์ค
นิวยอร์กซิตี้
นิวยอร์กซิตี้

เป็นเมืองใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา เป็นเมืองที่เจริญที่สุดในโลก เป็นมหานครเอกของโลก จัดได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเงิน วัฒนธรรม บันเทิง ที่สำคัญที่สุดของโลก

อาคารสหประชาชาติประจำกรุงนิวยอร์ค
อาคารสหประชาชาติประจำกรุงนิวยอร์ค

เป็นอาคารหลักของสำนักงานสหประชาชาติ ตั้งอยู่ในย่าน Turtle Bay ออกแบบโดยคณะสถาปนิกที่นำโดย Wallace Harrison และสร้างโดย บริษัท สถาปัตยกรรม Harrison & Abramovitz อาคารนี้ทำหน้าที่เป็นสำนักงานใหญ่อย่างเป็นทางการของสหประชาชาตินับตั้งแต่สร้างเสร็จในปี 1952

หอสมุดประชาชนนิวยอร์ค
หอสมุดประชาชนนิวยอร์ค

เป็นหอสมุดสาธารณะในนครนิวยอร์คที่มีหนังสือเก็บไว้เกือบ 53 ล้านเล่ม หอสมุดแห่งนี้มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของสหรัฐอเมริกา (และอันดับ 3 ของโลก) หอสมุดแห่งนี้ให้บริการครั้งแรกในช่วงศตวรรษที่ 19 และกลายเป็นศูนย์รวมหนังสือจากที่ต่าง ๆ รวมถึงเป็นแหล่งสังคมของผู้รักหนังสือ (Bibliophiles) และผู้มั่งคั่ง โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิและชาวอเมริกันที่ร่ำรวยในแต่ละยุคสมัย

มหาวิหารเซนต์แพททริค
มหาวิหารเซนต์แพททริค

เป็นมหาวิหารคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่เป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญของกรุงนิวยอร์ค ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของ Fifth Avenue ระหว่างถนนที่ 50 และ 51 ในเขตแมนฮัตตัน โดยทำหน้าที่เป็นที่นั่งของบาทหลวงแห่งอัครสังฆมณฑลโรมันคาทอลิกแห่งนิวยอร์ค

ย่านไชน่าทาวน์กรุงนิวยอร์ค
ย่านไชน่าทาวน์กรุงนิวยอร์ค

เป็นย่านไชน่าทาวน์ที่อยู่ในกรุงนิวยอร์ค ตั้งอยู่ในเขตแมนฮัตตัน มีจำนวนประชากรประมาณ 90,000 ถึง 100,000 คนในแถบนี้ ที่นี่เป็นหนึ่งในย่านชาวจีนโพ้นทะเลที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งมีชาวจีนหลากกลุ่มหลากชาติพันธุ์อยู่อาศัย รวมถึงชาวจีนกวางตุ้งและฝูเจี้ยน

สวนสาธารณะเซ็นทรัลพาร์ค
สวนสาธารณะเซ็นทรัลพาร์ค

เป็นสวนสาธารณะขนาด 843 เอเคอร์ (3.4 ตร.กม. หรือประมาณ สนามฟุตบอล 460 สนามต่อกัน) ตั้งอยู่ในเขตแมนฮัตตันของนครนิวยอร์ก เซ็นทรัลพาร์คเปรียบเสมือนโอเอซิสสำหรับชาวแมนฮัตตัน สวนนี้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก หลังจากปรากฏในภาพยนตร์และละครโทรทัศน์หลายเรื่อง เซ็นทรัลปาร์กเป็นสวนสาธารณะกลางใจนครนิวยอร์ก ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสถานที่รื่นรมย์ของนักท่องเที่ยว ซึ่งมีพื้นที่คุณลักษณะ 843 เอเคอร์ ซึ่งมีแหล่งอำนวยความสะดวก ร้านอาหาร ม้าหมุน อ่างเก็บน้ำ เรือปั่น/จักรยานน้ำ สวนสัตว์ โรงละครกลางแจ้ง กอล์ฟ ลานสเก็ตน้ำแข็งอเมริกา เซ็นทรัลปาร์ค ถนนสายที่ห้า

เย็น
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร เมนู อาหารจีน
โรงแรมและที่พัก
Marriott newark international airport หรือเทียบเท่า Marriott Newark International Airport หรือเทียบเท่า
เช้า
รับประทานอาหาร
โรงแรม
  เดินทาง
 • เกาะลิเบอร์ตี
 • เทพีเสรีภาพ
เกาะลิเบอร์ตี
เกาะลิเบอร์ตี

เป็นเกาะเล็กๆของเมืองนิวยอร์คที่ตั้งอยู่ในน่านน้ำของ New Jersey ซึ่งเป็นที่ตั้งของรูปปั้นเทพีแห่งเสรีภาพ

เทพีเสรีภาพ
เทพีเสรีภาพ

เทพีเสรีภาพ ของขวัญชิ้นสำคัญที่ฝรั่งเศสตั้งใจมอบให้แก่อเมริกา ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะลิเบอร์ตี้ในอ่าวนิวยอร์ค เทพีเสรีภาพ สัญลักษณ์ของผู้แสวงหาอิสระ เสรีภาพ การต้อนรับอย่างอบอุ่นให้กับผู้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความฝัน และพร้อมยืนเคียงข้าง ผู้เดินทางมาสร้างชีวิตใหม่ ทุกเชื้อชาติ ทุกภาษา อิสรภาพเปิดทางให้พวกเขาเดินทางเข้าออกประเทศนี้

กลางวัน
รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร เมนู อาหารญี่ปุ่น
  เดินทาง
 • ย่านไทม์ สแควร์
 • Broadway
 • ถนนสายที่ห้า
ย่านไทม์ สแควร์
ย่านไทม์ สแควร์

เป็นย่านค้าขายในเมืองนิวยอร์คเขตแมนฮัตตันซึ่งเป็นหนึ่งในแยกหรือย่านที่คับคั่งที่สุดในโลก และมีชื่อเล่นว่า สี่แยกของโลก หรือใจกลางจักรวาล และยังเป็นที่รวบรวมโรงละครเวทีระดับโลกอีกมากมาย

Broadway
Broadway

เป็นถนนเส้นหนึ่งในเมืองนิวยอร์กและเป็นที่ตั้งของโรงละครที่ฉายละครบรอดเวย์โดยรอบ และเป็นที่มาของชื่อละคร อย่างไรก็ตามในเมืองนิวยอร์กมีถนนชื่อบรอดเวย์หลายเส้น แต่ถนนที่เป็นที่รู้จักคือถนนในใจกลางเกาะแมนแฮตตัน

ถนนสายที่ห้า
ถนนสายที่ห้า

เป็นถนนสายหลักที่วิ่งผ่านใจกลางเมือง ในโซนแมนฮัตตัน ซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งในถนนที่ค่าครองชีพสูงที่สุดบนโลก เป็นหนึ่งในถนนเส้นที่เหมาะสมที่สุดทางด้านการช้อปปิ้ง

เย็น
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ท่าอากาศยานจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ท่าอากาศยานจอห์น เอฟ เคนเนดี้

เป็นสนามบินหลักของกรุงนิวยอร์ค ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองไป 20กิโลเมตร สนามบินขนาดใหญ่แห่งนี้ชื่อในตอนแรก(คศ1948) คือ Idlewild Airport แต่มาเปลี่ยนชื่อตามประธานาธิบดี John F. Kennedy หลังจากที่เขาถูกลอบสังหารเมื่อ คศ1963

รับประทานอาหาร
ภัตตาคาร เมนู อาหารไทย

วันที่ 7

เช้า
  เดินทาง
 • ท่าอากาศยานเถาหยวน
 • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานเถาหยวน
ท่าอากาศยานเถาหยวน

เป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่ให้บริการกรุงไทเปและไต้หวันทางตอนเหนือ ตั้งอยู่ประมาณ 40 กิโลเมตรไปทางตะวันตกของไทเปในเขตต้าหยวน มีชื่อเดิมว่าท่าอากาศยานนานาชาติเจียงไคเช็ก ในปี 2559 ได้รับการจัดอันดับเป็นสนามบินที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยสภาสนามบินนานาชาติ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เป็นท่าอากาศยานที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ซึ่งในตอนแรกเปิดใช้แค่เที่ยวบินภายในประเทศ ในตอนนี้เป็นเสมือนท่าอากาศยานหลักประจำกรุงเทพฯ และยังเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่มีผู้เดินทางคับคั่งที่สุดในประเทศอีกด้วย