ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิส 7 วัน 4 คืน หมู่บ้านริคเวียร์ ย่าน La Petite France บิน Cathay Pacific Airways

ทั่วไป
รหัส 15088
ทัวร์ยุโรป - ฝรั่งเศส สวิส
7 วัน 4 คืน
Cathay Pacific Airways
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
7 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
ริควีร์
ริควีร์
ย่านลา เปอร์ติต ฟรองซ์
ย่านลา เปอร์ติต ฟรองซ์
ล่องเรือแม่น้ำแซนน์
ล่องเรือแม่น้ำแซนน์
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 45 EUR
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 4000 บาท
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน