ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน ฮัลล์สตัทท์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ บิน Thai Airways

ชมสถาปัตย์
รหัส 15099
ทัวร์ยุโรป - เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี
9 วัน 6 คืน
ก.ย. ต.ค.
Thai Airways
Thai Airways
เริ่มต้น 62,900
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
16 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
6 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
พระราชวังเชินบรุนน์
พระราชวังเชินบรุนน์
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
คาสเซิลฮิลล์
คาสเซิลฮิลล์
ฮัลสตัทท์
ฮัลสตัทท์
จัตุรัสมาเรียน
จัตุรัสมาเรียน
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน