ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส มูร์มันสค์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 6 คืน จัตุรัสแดง ตามล่าแสงเหนือ บิน Emirates Airline

ทั่วไป
รหัส 15123
ทัวร์รัสเซีย - มอสโคว์ ซาร์กอร์ส มูร์มันสค์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
9 วัน 6 คืน
ม.ค.
Emirates Airline
Emirates Airline
เริ่มต้น 69,900
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
18 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
6 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
พระราชวังแคทเธอรีน
พระราชวังแคทเธอรีน
ป้อมปีเตอร์และปอล
ป้อมปีเตอร์และปอล
ล่าแสงเหนือ
ล่าแสงเหนือ
จัตุรัสแดง
จัตุรัสแดง
โบสถ์โฮลีทรินิตี
โบสถ์โฮลีทรินิตี
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 27 USD
ค่าประกันสุขภาพ
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน