ทัวร์ไต้หวัน ไทเป 5 วัน 3 คืน วัดเทียนหยวน สะพานแห่งความรักตั้นสุย ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน Nokscoot

ทั่วไป
รหัส 15124
ทัวร์ไต้หวัน - ไต้หวัน ไทเป
5 วัน 3 คืน
Nokscoot
Nokscoot
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
7 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
สะพานแห่งความรักตั้นสุย
สะพานแห่งความรักตั้นสุย
วัดเทียนหยวน
วัดเทียนหยวน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
หมู่บ้านสายรุ้ง
หมู่บ้านสายรุ้ง
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1800 HKD
ค่าประกันสุขภาพ
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน