Tourkrub Logo
ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน

พบ 26 แพ็คเกจ
เรียงตาม
ตัวช่วยค้นหา
ราคา
ช่วงเดือน
วันหยุด
จำนวนวันเดินทาง
สายการบิน
เส้นทาง
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17260
ทัวร์ราคาไฟไหม้
ลดสูงสุด
33%
17260 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน เถาหยวน หมู่บ้านสายรุ้ง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 5 บิน VietJet Air
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
เถาหยวน หมู่บ้านสายรุ้ง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
8
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
20,990
เริ่มต้น13,990ทัวร์ราคาไฟไหม้
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18388
ทัวร์ราคาไฟไหม้
ลดสูงสุด
33%
18388 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน เถาหยวน หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  เมืองไทเป 4 บิน Vietravel Airlines
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
เถาหยวน หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เมืองไทเป
7
ที่เที่ยว
3
มื้ออาหาร
ที่พัก
Vietravel Airlines
20,999
เริ่มต้น13,999ทัวร์ราคาไฟไหม้
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18389
ทัวร์ราคาไฟไหม้
ลดสูงสุด
29%
18389 ทัวร์ไต้หวัน วัน 4 คืน เถาหยวน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทเป 5 บิน VietJet Air
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 4 คืน
พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
เถาหยวน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทเป
8
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
20,999
เริ่มต้น14,999ทัวร์ราคาไฟไหม้
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17253
ทัวร์ราคาไฟไหม้
ลดสูงสุด
24%
17253 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน ไทเป วัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก 4 บิน VietJet Air
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ไทเป วัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก
6
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
20,990
เริ่มต้น15,990ทัวร์ราคาไฟไหม้
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17365
17365 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตลาดปลาไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 4 บิน Thai Lion Air
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตลาดปลาไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
7
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai Lion Air
20,999
เริ่มต้น16,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17374
17374 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดสวนกวง หมู่บ้านชาวประมง 4 บิน Thai Lion Air
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดสวนกวง หมู่บ้านชาวประมง
6
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai Lion Air
20,999
เริ่มต้น16,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17482
17482 ทัวร์ไต้หวัน วัน 4 คืน วัดเหวิ่นหวู่ รถไฟอาลีซาน โรงละครแห่งชาติไถจง 5 บิน Thai Lion Air
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 4 คืน
ส.ค.
วัดเหวิ่นหวู่ รถไฟอาลีซาน โรงละครแห่งชาติไถจง
8
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai Lion Air
เริ่มต้น18,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17309
17309 ทัวร์ไต้หวัน วัน 4 คืน เถาหยวน  เมืองเจียอี้  หมู่บ้านฮิโนกิ 5 บิน Thai AirAsia
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 4 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
เถาหยวน เมืองเจียอี้ หมู่บ้านฮิโนกิ
8
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
22,888
เริ่มต้น19,888
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17913
17913 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน เมืองไถจง หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง 4 บิน VietJet Air
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
ก.ค. / ก.ย. / ต.ค.
เมืองไถจง หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง
6
ที่เที่ยว
3
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น19,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17389
17389 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน หมู่บ้านสายรุ้ง วัดเหวินหวู่ อุทยานเย๋หลิ่ว 4 บิน VietJet Air
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
หมู่บ้านสายรุ้ง วัดเหวินหวู่ อุทยานเย๋หลิ่ว
8
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
1 รีวิว
4.4/5ดี
เริ่มต้น19,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17447
17447 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน วัดหลงซาน อนุสรณ์เจียงไคเชค ตึกไทเป 101 4 บิน China Airlines
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
วัดหลงซาน อนุสรณ์เจียงไคเชค ตึกไทเป 101
7
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
China Airlines
เริ่มต้น20,999
ทั่วไป
รหัส 17419
17419 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน วัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดสวนกวง 4 บิน Starlux Airlines
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
ต.ค.
วัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดสวนกวง
7
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
Starlux Airlines
เริ่มต้น20,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18110
18110 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 4 บิน VietJet Air
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
7
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
1 รีวิว
4.4/5ดี
เริ่มต้น20,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17725
17725 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน เถาหยวน ไทจง อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 5 บิน VietJet Air
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
เถาหยวน ไทจง อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
6
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น22,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17474
17474 ทัวร์ไต้หวัน วัน 4 คืน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา นั้งรถไฟอาลีซาน อุทยานเย๋หลิ่ว 5 บิน VietJet Air
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 4 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา นั้งรถไฟอาลีซาน อุทยานเย๋หลิ่ว
7
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
5 รีวิว
4.7/5ดีมาก
เริ่มต้น22,999

ข้อมูลเที่ยวไต้หวัน

ตึกไทเป101

ไต้หวันเป็นเกาะในทวีปเอเชียตะวันออก และได้ชื่อว่าเป็นเขตปกครองหนึ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยไต้หวันมีอาณาเขตบางส่วนที่อยู่ใกล้ประเทศจีน ญี่ปุ่น และฟิลิปปินส์ พื้นที่ของไต้หวันประกอบไปด้วยเกาะหลักใหญ่ๆ 5 เกาะ รวมทั้งยังมีพื้นที่เกาะเล็กๆ รวมอยู่ด้วยอีกมากมาย เมืองหลักของการมุ่งหน้าไปทัวร์ไต้หวันคือกรุงไทเป ซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุดอีกด้วย 

เดิมทีไต้หวันเป็นเพียงเกาะเล็กๆ ที่มีชนพื้นเมืองอาศัยอยู่ ต่อมาภายหลังจึงมีชาวต่างชาติทั้งชาวจีน ชาวฮอลันดา และชาวสเปน เดินทางอพยพมาอยู่อาศัยบนเกาะนี้มากขึ้นจนกลายเป็นเมืองใหญ่ในช่วงศตวรรษที่ 17 แต่หลังจากนั้นมีกบฏจากจีนหลบหนีมาตั้งตนเป็นใหญ่ขึ้นในเกาะนี้และขับไล่ชาวตะวันตกออกไป ต่อมาเมื่อทางการจีนแผ่นดินใหญ่ตามมาปราบจนกบฏผู้นี้พ่ายแพ้ไป ทำให้จีนถือว่าไต้หวันได้กลายมาเป็นอาณานิคมหนึ่งของตนเองไปโดยปริยาย ก่อนจะมีการผลัดเปลี่ยนการปกครองตกไปอยู่ภายใต้ประเทศญี่ปุ่น และกลับกลายมาเป็นหนึ่งในเขตปกครองของจีนอีกครั้งจนถึงปัจจุบัน 

ไต้หวันได้มีการพัฒนารุดหน้าไปไกล และเพียบพร้อมไปด้วยความเจริญก้าวหน้าและความสะดวกสบายในทุกด้าน แต่ยังคงมีวัฒนธรรมที่ผสมผสานซึ่งตกทอดกันมาตั้งแต่ในยุคก่อน เช่นอาคารบ้านเรือนในรูปแบบตะวันตก หรือวัฒนธรรมด้านอาหารจากประเทศญี่ปุ่น จนหลายคนขนานนามให้ว่า การไปทัวร์ไต้หวันคือการได้เดินทางท่องเที่ยวใน Little Japan ซึ่งมีราคาที่ถูกกว่าหลายเท่าตัว และด้วยความผสมผสานทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงมาก รวมทั้งความสะดวกสบายและความสวยงามของสภาพทางธรรมชาติที่มี ทำให้ทัวร์ไต้หวันกลายเป็นหนึ่งในจุดหมายที่คนรักการท่องเที่ยวทั้งหลายมุ่งหน้าไปเยือนอย่างไม่ขาดสายในปัจจุบัน

ทัวร์ไต้หวันที่น่าสนใจ

ทะเลสาบสุริยันจันทรา

ทัวร์ไต้หวันราคาสบาย เช็คอินไฮไลท์ได้แบบครบครัน

สำหรับคนที่มองหาทัวร์ไต้หวันราคาประหยัด แต่ยังคงได้เดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของไต้หวันได้แบบสบายๆ แนะนำให้ลองพิจารณาทัวร์ไต้หวันโปรแกรมนี้ไว้ได้เลย เพราะเป็นทัวร์ราคาดีที่คุณจะได้ล่องเรือยอร์ชส่วนตัวชมทิวทัศน์ทะเลสาบสุริยันจันทราอันเลื่องชื่อ และถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่คุณจะได้รับพลังงานที่ดีตามหลักฮวงจุ้ยอันแสนสมบูรณ์ของพื้นที่นี้ ก่อนจะไปเสริมความเป็นสิริมงคลกันต่อด้วยการไปนมัสการอัฐิของพระถังซัมจั๋ง แล้วเดินทางต่อไปยังวัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู อีกหนึ่งวัดศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนนิยมไปกราบไหว้ขอพรกันมากมาย จากนั้นจึงออกเดินทางสู่เมืองไถจง แวะช้อปปิ้งไนท์มาร์เก็ตอันโด่งดังและเต็มไปด้วยสินค้าหลากหลาย ก่อนกลับมายังเมืองไทเปเพื่อชมไฮไลท์จุดท่องเที่ยวน่าสนใจอย่างอุทยานแห่งชาติเย่หลิวและหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น แล้วไปเช็คอินที่แลนด์มาร์คของไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101 ต่อด้วยการเดินเล่นตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต พร้อมฟรีไทม์แบบสบายๆ ทริปนี้คุณจะทั้งชิลล์ ทั้งช้อปกันในแหล่งไฮไลท์ของไต้หวันได้ครบอย่างแน่นอน

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวอุทยาน เดินเล่นหมู่บ้านโบราณ เพลิดเพลินกับการลอยโคม

หากคุณเป็นนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเดินชมสถานที่ทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ทั้งหลาย นี่คือทัวร์ไต้หวันที่คุณน่าจะถูกใจทริปหนึ่งเลยทีเดียว เพราะในทริปนี้ คุณจะมีโอกาสได้ชมความงามอันน่าตื่นตาของหินนานารูปแบบที่อุทยานแห่งชาติเย่หลิวซึ่งเป็นหนึ่งจุดท่องเที่ยวไฮไลท์ที่ทำให้ทัวร์ไต้หวันมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ต่อด้วยการไปเดินชิลล์เดินช้อปแบบสบายๆ ในอีกหนึ่งไฮไลท์ของการมาทัวร์ไต้หวันอย่างหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ก่อนเดินทางต่อไปยังเมืองผิงซีเพื่อชมจุดท่องเที่ยวยอดฮิตอย่างเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี ซึ่งมีไฮไลท์เป็นการปล่อยโคมลอยพร้อมคำอธิษฐานขึ้นสู่ท้องฟ้า ไปเดินเล่นชมสะพานแขวน Jing-an และปิดท้ายวันกันที่ตลาดซื่อหลิน ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไทเป จากนั้นไปชมพิธีเปลี่ยนเวรยามกันที่อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค แวะเช็คอินที่ไฮไลท์ไต้หวันอย่างตึกไทเป 101 ต่อด้วยการไปเยือนวัดศักดิ์สิทธิ์ วัดหลงซันซื่อ หรือวัดเขามังกร แล้วไปปิดท้ายทริปกันที่สยามสแควร์แห่งไต้หวันในย่านซีเหมินติง ให้คุณได้ช้อปปิ้งกันให้สะใจ สนุก ชิลล์ สบาย ต้องทัวร์ไต้หวันทริปนี้เลย

ทัวร์ไต้หวันสบายๆ ไปชมวิว ไหว้พระ แวะช้อปแวะชิมกันซะให้ชิลล์สะใจ

หากคุณเป็นคนที่ไม่ชอบการท่องเที่ยวในตัวเมืองที่มีฝูงชนพลุกพล่าน นี่น่าจะเป็นทัวร์ไต้หวันที่คุณถูกใจ เพราะจะพาคุณเดินทางไปยังจุดไฮไลท์รอบๆ เมืองใหญ่เป็นหลัก ตั้งแต่ไปเริ่มต้นทริปด้วยการล่องเรือชมทิวทัศน์สวยๆ ของทะเลสาบสุริยันจันทรา แล้วพาไปวัดพระถังซัมจั๋งเพื่อกราบนมัสการอัฐิของพระนักเดินทางในตำนานที่มีการนำมาเก็บไว้ที่วัดนี้ ต่อด้วยการเดินทางไปกราบเทพกวนอูที่วัดเหวินอู่ หรือวัดกวนอู ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้กับทะเลสาบ แวะนั่งพักและช้อปปิ้งที่ร้านใบชา จากนั้นจึงเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองไทจง ปิดท้ายวันกันด้วยการแวะช้อปแวะชิมและเพลินกับฟรีไทม์ในตลาดฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดเก่าแก่ที่มีอายุกว่าร้อยปี ก่อนเดินทางกลับเข้าสู่เมืองหลวงอย่างไทเป แวะชิมพายสับปะรดซึ่งเป็นขนมขึ้นชื่อของไต้หวัน แล้วแวะเช็คอินไฮไลท์อย่างอนุสรณ์เจียงไคเช็ค เดินชิลล์ชมงานอาร์ตสวยๆ ที่ศูนย์ศิลปะฮวาซาน จากนั้นมุ่งหน้าไปเช็คอินกัน ณ ตึกไทเป 101 ก่อนไปไหว้พระที่วัดหลงซันซื่อ แล้วแวะช้อปที่ตลาดซีเหมินติงเป็นการปิดท้าย เชื่อว่าทริปนี้ต้องสบายและต้องได้เพลินกันชัวร์ๆ

ทัวร์ไต้หวัน เช็คอินจุดไฮไลท์กันแบบแน่นๆ ในราคาที่แสนคุ้มค่า

หากคุณกำลังมองหาทัวร์ไต้หวันที่คุ้มค่า และจะพาคุณไปในสารพัดจุดเช็คอินแบบแน่นๆ ลองปักหมุดทัวร์ไต้หวันทริปนี้เอาไว้ก่อนได้เลย เริ่มต้นทริปด้วยการช้อปชิลล์ๆ ที่ย่านซีเหมินติง แหล่งช้อปปิ้งที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ ต่อด้วยการไปชิมไปชิลล์ที่หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นอันแสนโด่งดัง แวะกินซีฟู้ดมื้อเที่ยงก่อนออกเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติเย่หลิว เพื่อชมความมหัศจรรย์ของแท่งหินหลากหลายรูปร่างจากธรรมชาติ แล้วออกเดินทางต่อสู่เมืองผิงซี ชมเส้นทางรถไฟสายโรแมนติกและหมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น สัมผัสประสบการณ์ลอยโคมขงหมิง เดินเล่น ช้อปปิ้ง ชิมขนมอร่อยในหมู่บ้าน แล้วเดินทางมาเช็คอินกันต่อที่อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อีกหนึ่งสถานที่ที่ต้องมาเช็คอินในไต้หวัน จากนั้นเดินทางไปช้อปกันแบบรัวๆ สุดอิสระที่ตลาดฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต และซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ต่อด้วยการไปชมตึกไทเป 101 และตลาดปลาไทเป มุ่งหน้าไปเขตเมืองท่าแสนสวยอย่างตั้นสุ่ย ไปถ่ายรูปเล่นที่ถนน Love Lane และสะพานแห่งความรัก เดินเล่นถนนโบราณ ก่อนไปไหว้พระที่วัดหลงซานและวัดเป่าอัน แล้วแวะช้อปกันอีกเป็นการปิดท้าย มั่นใจได้เลยว่าทริปนี้ไม่มีเซ็งแน่นอน

ทัวร์ไต้หวัน เน้นไหว้พระ แวะช้อปกันให้สะใจ เช็คอินไฮไลท์หลักครบครัน

สำหรับใครที่ชอบการได้แวะไหว้พระในวัดที่เก่าแก่ และชอบการเดินเล่นในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังทั้งหลาย มั่นใจได้ว่านี่คือทัวร์ไต้หวันที่คุณกำลังมองหา เปิดประเดิมทริปกันด้วยการไปชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ก่อนมุ่งหน้าไปเดินเล่นที่ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต แล้วมุ่งหน้าไปชมความงามของอุทยานแห่งชาติเย่หลิว เดินช้อปเดินชิมที่หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เช็คอินที่จุดไฮไลท์อย่างตึกไทเป 101 แวะไหว้พระที่วัดหลงซาน หนึ่งในวัดเก่าแก่ที่สุดของไต้หวัน แล้วไปช้อปกันต่อที่แหล่งร้านเครื่องสำอางตลาดสุดคึกคักอย่างซีเหมินติง และร้านดิวตี้ฟรี ก่อนเดินทางไปยังเมืองหนานโถวเพื่อล่องเรือชมความงามของธรรมชาติที่ทะเลสาบสุริยันจันทรา แวะไหว้พระที่วัดพระถังซัมจั๋งและวัดเหวินหวู่ จากนั้นไปนั่งพักขาเพื่อชิมชาอู่หลงชั้นดี ต่อด้วยการไปช้อปปิ้งต่อที่ตลาดฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ปิดท้ายกันด้วยการเดินชมความชิคของหมู่บ้านสายรุ้งซึ่งเต็มไปด้วยมุมถ่ายรูปมากมาย มั่นใจได้เลยว่าทัวร์ไต้หวันทริปนี้ต้องเพลิน!

ทัวร์ไต้หวันสำหรับสายชิลล์ ดูวิว ชมธรรมชาติแบบสบายๆ

ถ้าคุณไม่อยากได้ตารางเดินทางแบบแน่นๆ หรือโปรแกรมที่เน้นพาเข้าไปเช็คอินในตัวเมืองแบบรัวๆ นี่อาจจะเป็นทัวร์ไต้หวันที่คุณชอบใจ เพราะเน้นพาคุณไปเที่ยวนอกเมืองแบบชิลล์ๆ เป็นหลัก โดยเริ่มต้นทริปกันที่หมู่บ้านสุดอาร์ตในเมืองไทจงอย่างหมู่บ้านสายรุ้ง แล้วไปต่อยังเมืองเจียอี้ ซึ่งเป็นเมืองที่แวดล้อมไปด้วยทะเลและภูเขา ที่นี่ยังเป็นเมืองที่มีอุทยานแห่งชาติตั้งอยู่ถึง 3 แห่ง โดยคุณจะได้เดินเล่นแบบไม่เร่งรีบกับฟรีไทม์ในตลาดเจียอี้ไนท์มาร์เก็ต ก่อนออกเดินทางไปชมความงามของอุทยานแห่งชาติอาลีซาน ซึ่งเป็นอุทยานฯ ที่โด่งดังที่สุดของไต้หวัน ซึ่งที่นี่คุณจะได้นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปีที่สวยงาม ปิดท้ายวันกันด้วยการช้อปปิ้งเพลินๆ ที่ตลาดฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ซึ่งเป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน แล้วต่อด้วยการไปล่องเรือชมทิวทัศน์ที่สวยงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา แวะไหว้พระที่วัดพระถังซัมจั๋งและวัดเหวินอู่ ซึ่งมีไฮไลท์ที่การแขวนกระดิ่งมงคลบริเวณกำแพงวัด ก่อนไปเช็คอินกันที่ตึกไทเป 101 และตลาดซีเหมินติงอันโด่งดังเป็นการปิดท้าย เชื่อได้เลยว่าทริปนี้คุณจะได้ชิลล์ ได้เพลิน ได้เดินเล่นกันสบายๆ อย่างแน่นอน

ทัวร์ไต้หวัน เอาใจสายธรรมชาติ สัมผัสความงามของทิวทัศน์หลากหลายแบบเต็มๆ

สำหรับคนที่ชื่นชอบความเพลิดเพลินในการได้เดินชิลล์ชมธรรมชาติสวยๆ ที่หลากหลาย นี่คือทัวร์ไต้หวันซึ่งอาจจะตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้อย่างแน่นอน เพราะตลอดทริปคุณจะได้ชมความงามของธรรมชาติในไต้หวัน เริ่มด้วยการไปชมฟาร์มดอกไม้จงเซ่อซึ่งมีดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ให้ได้ชมกันตลอดปี ต่อด้วยการไปล่องเรือชมความงามของทิวทัศน์ในทะเลสาบสุริยันจันทรา แล้วไปแวะไหว้พระที่วัดพระถังซัมจั๋งและวัดเหวินหวู่ ไปเยือนพื้นที่ชุ่มน้ำเกาเหม่ยซึ่งอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเล ชมทิวทัศน์พระอาทิตย์ตกที่ได้ชื่อว่างดงามที่สุดแห่งหนึ่งในไต้หวัน ก่อนไปเยือนหมู่บ้านสุดอาร์ตอย่างหมู่บ้านสายรุ้ง แล้วมุ่งหน้าไปไทเป เช็คอินที่อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คและตลาดซีเหมินติง แล้วต่อด้วยการไปนั่งกระเช้าเหมาคงชมวิวไต้หวันในมุมสูง จากนั้นไปเช็คอินที่ตึกไทเป 101 และชิมของอร่อยกันที่ตลาดปลา เดินเล่นเมืองท่าสุดโรแมนติกที่ตั้นสุ่ย ชมสะพานแห่งความรัก ป้อมปราการอิฐแดง Fort San Domingo โบสถ์ตั้มสุ่ย และถนนโบราณตั้มสุ่ย ก่อนไปเยือนหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นและอุทยานแห่งชาติเย่หลิวเป็นการปิดท้าย มั่นใจว่าสายธรรมชาติต้องฟินแน่นอน

สภาพอากาศในไต้หวัน

ฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคม - พฤษภาคม)

ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการชมธรรมชาติและทัวร์ไต้หวันเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นช่วงเวลาที่มีอากาศเย็นสบาย อุณหภูมิช่วงกลางวันอยู่ประมาณ 17 - 27 องศาเซลเซียส ช่วงฤดูนี้อาจมีดอกซากุระไต้หวันให้ได้ชม และยังเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการเที่ยวชมธรรมชาติในไต้หวัน เนื่องจากมีสภาพอากาศที่ปลอดโปร่งแจ่มใสมาก

ฤดูร้อน (มิถุนายน - กันยายน)

สภาพอากาศในช่วงนี้ของการมาทัวร์ไต้หวันจะค่อนไปในทางร้อนชื้น อากาศโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 30 องศาเซลเซียส รวมถึงจะมีฝนตกลงมาเป็นระยะ มีโอกาสเกิดพายุและไต้ฝุ่นได้ค่อนข้างสูง

ฤดูใบไม้ร่วง (ตุลาคม - ธันวาคม)

อากาศโดยทั่วไปจะค่อนข้างเย็นสบาย ในช่วงนี้เหมาะแก่การมาทัวร์ไต้หวันเพื่อชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยงาม ซึ่งกระจายอยู่ทั่วไปตามภูเขาที่มีอยู่ทั่วทั้งเกาะ อากาศจะค่อนข้างปลอดโปร่งแจ่มใส แต่อาจมีโอกาสพบกับฝนตกได้บ้างในบางวันเช่นกัน

ฤดูหนาว (มกราคม - กุมภาพันธ์)

อากาศจะค่อนข้างหนาว อุณหภูมิเฉลี่ยที่คุณจะได้สัมผัสหากมาทัวร์ไต้หวันในช่วงนี้จะอยู่ที่ราวๆ 14 องศา บนยอดเขาหรือพื้นที่สูงจะหนาวเย็นมากกว่าบนพื้นราบพอสมควรและอาจมีหมอกปกคลุมอยู่ทั่วไป

สถานที่ท่องเที่ยวไต้หวันแนะนำ

Chiang Khai Shek Memorial hall

อีกหนึ่งสถานที่ซึ่งนับเป็นไฮไลท์ของการมาทัวร์ไต้หวันคืออนุสรณ์สถานเจียงไคเช็กแห่งนี้ ภายในพื้นที่กว้างใหญ่มีการจัดวางสวนสวยตระการตาซึ่งได้รับการวางผังมาเป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังมีอาคารสถาปัตยกรรมแบบจีนสีขาวโดดเด่น ภายในมีรูปปั้นสำริดของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คตั้งอยู่ แนะนำให้มาที่นี่ในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนเวรยามของทหาร เพราะจะได้ดูพิธีการเปลี่ยนเวรที่ขึงขังน่าชมเป็นโบนัสในการมาเยือน

เกาะเผิงหู

Sun Moon Lake

ยกให้เป็นหนึ่งสถานที่สุดฮิตสำหรับคนรักธรรมชาติในการทัวร์ไต้หวัน ความสวยงามของสภาพแวดล้อมรวมถึงบรรยากาศสุดโรแมนติกของที่นี่ได้รับการขนานนามว่าเป็น สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน เพราะมีครบตั้งแต่ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ที่มีฉากด้านหลังเป็นภูเขาที่เต็มไปด้วยสีเขียวของผืนป่า ทำให้ที่นี่มีอากาศเย็นสบายเกือบตลอดทั้งปี เหมาะแก่การเดินเล่น ล่องเรือชมวิว หรือขี่จักรยานเที่ยว นอกจากนั้น รอบๆ ทะเลสาบยังมีวัดวาอารามและหมู่บ้านวัฒนธรรมเก่าแก่ของชนเผ่าดั้งเดิมของไต้หวันให้ได้แวะชมกันอีกด้วย

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป 101

เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์สำจุดหนึ่งของการทัวร์ไต้หวัน ซึ่งหากไม่ได้มาที่นี่ก็เหมือนมาไม่ถึงไต้หวันกันเลยทีเดียว ตึกนี้เคยได้ชื่อว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกในช่วงปี ค.ศ. 2004 ก่อนที่จะโดนล้มแชมป์และตกมาเป็นอันดับ 2 ของโลกจนถึงปัจจุบัน ด้วยความสูงถึง 508 เมตร มีทั้งหมด 101 ชั้นตามชื่อตึก ด้านล่างเป็นห้างสรรพสินค้าให้ได้จับจ่ายใช้สอยกันตามปกติ ส่วนถ้าใครอยากขึ้นมาสัมผัสความสูงลิบลิ่ว ชมวิวแจ่มๆ ของไต้หวันกัน ต้องซื้อตั๋วขึ้นลิฟท์มายังชั้น 89 ซึ่งลิฟท์ของตึกนี้ก็ได้รับการบันทึกว่าเป็นลิฟท์ที่มีความเร็วที่สุดในโลกอีกด้วยนะ คือใช้เวลาเพียง 1 นาทีต่อความสูง 1010 เมตรหรือหนึ่งกิโลเมตรกว่าๆ เท่านั้น!! มาที่นี่ที่เดียวได้ทั้งเสียวได้ทั้งสูงเลยละคุณ

National Palace Museum

พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ซึ่งต้องมา ที่นี่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1925 และได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ที่รวบรวมผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์โบราณของประเทศจีนเอาไว้มากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก มีโซนจัดแสดงหลักเป็นอาคารสูง 4 ชั้น จัดแสดงชิ้นงานศิลปะและโบราณวัตถุของจีนเอาไว้ถึงประมาณ 700,000 ชิ้น! ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชิ้นงานที่ถูกขนย้ายมาจากพระราชวังต้องห้ามของประเทศจีนในช่วงหลังสงครามกลางเมือง และนอกจากส่วนของพิพิธภัณฑ์แล้ว ด้านข้างยังมีสวนสวยในสไตล์จีนให้ได้เดินเล่นรับลมเย็นๆ กันอีกด้วยนะ ถ้ามีเวลามาทัวร์ไต้หวันทั้งที ที่นี่ถือว่าน่าสนใจ

Jiufen Village

นับเป็นสถานที่ยอดนิยมซึ่งพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงหากมาทัวร์ไต้หวัน ที่นี่เป็นหมู่บ้านโบราณที่สร้างไล่เรียงกันขึ้นไปบนเนินเขา จากที่เคยเป็นเหมืองทองคำ ในปัจจุบัน ชาวบ้านได้ผันตัวเองมาเปิดบ้านเป็นร้านอาหารและร้านขายของสำหรับนักท่องเที่ยว ด้วยสถาปัตยกรรมอันสวยงามแปลกตา รวมถึงเป็นแหล่งช้อปแหล่งชิมที่มีข้าวของและอาหารอร่อยมากมาย จึงไม่น่าแปลกใจที่จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมุ่งหน้าแวะเวียนมาเยี่ยมชม โดยเฉพาะในยามค่ำคืน ที่นี่จะถูกประดับประดาด้วยโคมไฟสีแดงละลานตาเพิ่มความงามยิ่งขึ้นไปกว่าในช่วงกลางวัน จนกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้สร้างนำที่นี่เข้าไปเป็นฉากหนึ่งในภาพยนตร์แอนิเมชั่นชื่อดังเรื่อง Spirited Away จนโด่งดังไปทั่วโลกนั่นเอง

เทศกาลสำคัญที่ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน - เทศกาลโคมลอยผิงซี ( Pingxi Sky Lantern Festival )

เทศกาลโคมลอยผิงซี

เทศกาลโคมลอยที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก เทศกาลนี้เป็นการเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลปีใหม่ของจีนที่มีประวัติยาวนานกว่า 100 ปี โดยจะมีการทำโคมที่เป็นสัญลักษณ์ของแต่ละปีขึ้นมา เทศกาลนี้เป็นที่นิยมทั้งจากคนท้องถิ่นและนักเที่ยวทั่วโลกที่ต้องการมาชมความสวยงามตระการตาของโคมประดิษฐ์ เก็บภาพบรรยากาศชื่นชมท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยโคมไฟอย่างละลานตา และยังพากันมาร่วมปล่อยโคมซึ่งเป็นงานฝีมือที่ทำจากกระดาษสวยงาม พร้อมเขียนคำขอพรในช่วงปี นอกจากนี้ยังมีการแสดงเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อของไต้หวัน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเป็นไต้หวันอย่างน่าสนใจอีกด้วย หากใครต้องการเดินทางมาเที่ยวชมเทศกาลนี้ต้องเตรียมตัวให้ดีเพราะเทศกาลนี้จัดขึ้น ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ หรือ เดือนมีนาคมของทุกปีต้องเตรียมตัววางแผนการเดินทางให้ดีกันเลยทีเดียว

ร้านอาหารแนะนำในการทัวร์ไต้หวัน

1. ร้าน Modern Toilet Taiwan

เป็นธีมคาเฟ่ที่ตอบโจทย์คนชอบเช็คอินและถ่ายรูปเป็นที่สุด เชื่อว่าหลายคนคงรู้จักหรือเคยเห็นรีวิวร้านนี้ผ่านหูผ่านตากันมาบ้างแล้ว เพราะถือได้ว่าเป็นร้านที่มีชื่อเสียงโด่งดังในระดับหนึ่งเลยทีเดียว เมนูส่วนใหญ่จะเป็นอาหารจานเดียวมีทั้งสเต็กหรือสปาเก็ตตี้ในสไตล์ตะวันตก Hot Pot รวมถึงขนมหวานและเครื่องดื่มอีกหลากหลาย ไฮไลท์ของร้านนี้อาจจะไม่ใช่ที่รสชาติ แต่เป็นภาชนะที่เสิร์ฟมา เพราะทุกเมนูต้องมาในส้วมเท่านั้น ใครเป็นนักชิมสายบันเทิงที่มาทัวร์ไต้หวันต้องมาลอง

  • เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.30 – 22.00 น.

  • พิกัด: No. 7號, Lane 50, Xining South Road, Wanhua District, Taipei City, Taiwan 108

2. ร้าน Ay-Chung Flour Rice Noodle

เรียกได้ว่าร้านนี้คือบะหมี่ชื่อดังที่กลายเป็นไฮไลท์ในการมาทัวร์ไต้หวัน ซึ่งต้องชิมเมื่อมาเยือนย่านซีเหมินติง ย่านช้อปปิ้งชื่อดังในไทเป ตัวร้านมาในรูปแบบสุดจะธรรมดาในสไตล์ร้านค้าอาคารพาณิชย์ทั่วไป แต่ที่ทำให้สะดุดตาสะดุดใจคือจำนวนผู้คนมากมายมหาศาลที่มายืนออรอชิมกันอยู่บริเวณด้านหน้าร้านแบบแน่นขนัด เมนูเด็ดของร้านนี้มีเมนูเดียว เป็นก๋วยเตี๋ยวที่ดูคล้ายบะหมี่ผสมกระเพาะปลา หน้าตาธรรมดาแต่แทบทุกเสียงที่เคยชิมล้วนบอกมาว่ากลมกล่อมจนไม่ต้องง้อเครื่องปรุง!

  • เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.30 น.

  • พิกัด: No. 8-1號, Emei St, Wanhua District, Taipei City, Taiwan 108

3. ร้าน Fu Hang Dou Jiang 

สำหรับใครที่เป็นนักชิมสาย local ชอบแสวงหาความแปลกใหม่ในรสชาติแบบเฉพาะถิ่น เมื่อมาทัวร์ไต้หวันต้องไม่มองข้ามร้านนี้ เพราะมีเมนูอาหารเช้าที่เรียกได้ว่าสุดป๊อปปูล่าร์ในไทเปกันเลยทีเดียว ร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่ที่เป็นให้บริการมาร่วม 60 ปี และยังมีคนต่อแถวเข้าคิวรอชิมกันอย่างยาวเหยียดจนถึงปัจจุบัน เรียกว่าต้องใช้ความอดทนรอกันพอสมควร เมนูเด่นของร้านได้แก่ น้ำเต้าหู้เค็ม ซึ่งหลายเสียงลงความเห็นว่ารสชาติละม้ายไข่ตุ๋นเสียมากกว่า น้ำเต้าหู้ข้าว และขนมปังไส้ปาท่องโก๋ ก็เป็นอีกสองอย่างที่ควรต้องลอง

  • เปิดบริการทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 5.30 – 12.30 น.

  • พิกัด: 100, Taiwan, Taipei City, Zhongzheng District, Section 1, Zhongxiao East Road, 108

เคล็ดลับในการทัวร์ไต้หวัน

ไต้หวันถือเป็นเมืองที่สะดวกสบายรายล้อมไปด้วยร้านอาหารอร่อยที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นอาหารจีนหรืออาหารญี่ปุ่น หลายคนที่ไปทัวร์ไต้หวันจึงไม่พลาดที่จะมองหาซาชิมิจากปลาทะเลสดใหม่หลากหลายชนิดมาชิมกัน เนื่องจากมีความสดและคุณภาพที่ดี แต่มีราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับการกินที่ประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากไต้หวันมีค่าเงินค่อนข้างไม่ต่างจากเมืองไทยมากนักนั่นเอง และนั่นทำให้ไต้หวันกลายเป็นสวรรค์ของนักกินและนักช้อป เพราะทุกอย่างมีราคาที่ถือว่าไม่แพงมากนัก และการคำนวณเป็นเงินบาทไทยก็ทำได้ค่อนข้างสะดวก จึงไม่ต้องแปลกใจที่เห็นนักท่องเที่ยวชาวไทยล้วนมุ่งหน้าไปไต้หวันมากขึ้นในทุกปี

10 ของฝากไต้หวัน ซื้อกลับได้ไม่ผิดหวัง

เที่ยวไต้หวัน  เรื่องกิน เรื่องเที่ยว ครบรสมาก ไต้หวันประเทศไม่ใหญ่มาก แต่ความสวยงามและเรื่องเที่ยวไม่แพ้ที่ไหนๆ เลย  และที่เหนือไปกว่านั้นค่าใช้จ่ายไม่แพง คุ้มค่าดีงามด้วยของกินอร่อย ที่สำคัญคือของฝากติดมือเด็ดมาก ซึ่งเราก็รวมมาให้ด้วย สำหรับ ของฝากไต้หวัน ซื้อกลับได้ไม่ผิดหวัง  ไปเที่ยวกันให้ฟิน  แล้วตามติดความอินกลับมาเฝื่อแผ่คนอื่นๆ ต่อได้ด้วย

1.เครื่องรางวัดหลงซาน (Longshan Temple Amulet)

เปิดฤกษ์ของฝากกันด้วยแรงและพลังแห่งศรัทธากันก่อนเลย  กับของฝากอันเป็นสิริมงคลอย่าง เครื่องรางวัดหลงซาน (Longshan Temple Amulate)  เครื่องรางจากวัดดังที่เป็นที่นิยมในเรื่องของความศักดิสิทธิ์เป็นที่เคารพสักการะของชาวไต้หวัน  และนักท่องเที่ยวจากเกือบทั่วทุกมุมโลก เพื่อนคนไหนหรือใครในครอบครัวกำลังมีเรื่องไม่สบายใจอยู่  บอกเลยของฝากชิ้นนี้ช่วยได้ เก๋มั้ยล่ะ ?

 

2.พายสัปปะรดเจียเต๋อ (CHIA TE Pineapple Pie)

ของฝากยอดนิยมสำหรับคนไทยที่เดินทางท่องเที่ยวไต้หวัน  กับขนมอร่อย ๆ ทานง่าย จะกินจริงเอาแบบให้อิ่มอยู่ท้อง  หรือจะทานเล่นเพลิน ๆ ก็ดีงานตามใจปากไม่แพ้กัน สายหวานสายขนมรับรองว่าต้องเพลิดเพลินกับของฝากชิ้นนี้อย่างแน่นอน  แต่จะเพลินให้สุด ต้องพายสับปะรดทีเด็ดของไต้หวันอย่าง พายสัปปะรดเจียเต๋อ (CHIA TE Pineapple Pie)

 

3.ขนมเปี๊ยะเผือก (Crystal Taro Cake)

ยังคงอยู่กันต่อกับของฝากสำหรับคนรักการกิน  อย่าง ขนมเปี๊ยะเผือก (Crystal Taro Cake) อีกหนึ่งขนมของฝากยอดนิยมของไต้หวัน  ที่โด่งดังขึ้นชื่อไม่แพ้พายสับปะรดไต้หวันเลย กับการรับประกันความอร่อยด้วยความออริจินัล  ต้นฉบับ เพราะ ขนมเป๊ะเผือกที่เราเห็น ๆ กัน ก็มีถิ่นกำเนิดมาจาก ขนมเปี๊ยะเผือก (Crystal Taro Cake)  ของไต้หวันนี้เอง รู้อย่างนี้แล้วพลาดไม่ได้ใช่มั้ยล่ะ บอกได้เลยว่าชิ้นเดียวไม่เคยพอ

 

4.แครกเกอร์ตังเม (Nougat Cracker)

มาถิ่นขนมและของหวานอร่อยอย่างไต้หวันทั้งที  ขนมที่เป็นของฝากก็ต้องมีดีหลายอย่างสินะ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งขนมของฝากเก๋ ๆ ที่ดูดีทั้งหลายตาและรสชาติ  กับขนมท้องถิ่นไต้หวัน อันมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองไม่เหมือนที่อื่นอีกด้วย กับ แครกเกอร์ตังเม (Nougat Cracker)  ที่แป้งแครกเกอร์เด็ดไม่แพ้ใครด้วยลักษณะเฉพาะตัวของขนมท้องถิ่นไต้หวัน ที่นำแป้งแครกเกอร์ผสมกับต้นหอม ซึ่งให้ทั้งความหอมเฉพาะตัว  และรสชาติเค็ม ๆ มัน ๆ กลมกล่อมลงตัว

 

5.ชานมไต้หวันแบบขวด 

ของดีขึ้นชื่อของไต้หวันที่มีชื่อเสียงกระฉ่อนลือไกลไปทั่วโลก  กับชานมไต้หวัน ที่ต้องบอกว่าคงไม่มีใครที่ไม่รู้จัก แต่มาถึงถิ่นกำเนิดชานมไต้หวันทั้งที  นอกจากจะลองรสชาติออริจินัลต้นฉบับแท้ ๆ กันแล้ว ก็ซื้อ ชานมไต้หวันแบบขวด (Taiwanes Milk Tea To Go)  ติดมือกลับบ้านไปทั้งเอาไปเป็นของฝาก ทั้งเอากลับไปฟินต่อที่บ้าน ดีงามสุด ๆ 

6.น้ำแร่และเครื่องสำอางแบรนด์โอกุมะ (Oguma)

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Official Facebook Fanpage : Oguma Thailand

ยังคงอยู่ต่อกับของเหลว  แต่คราวนี้ไม่ใช่เครื่องดื่ม  แต่เป็นเครื่องสำอางทีเด็ดขึ้นชื่อของไต้หวัน  อย่าง น้ำแร่และเครื่องสำอางแบรนด์โอกุมะ (Oguma)  แบรนด์เครื่องสำอางที่มีถิ่นกำเนิดในไต้หวัน  ผลิตมาจากน้ำแร่ของไต้หวันแท้ ๆ เป็นส่วนผสมหลัก  ที่ต้องบอกว่าสาว ๆ ทั้งหลานต้องกรี๊ดสลบอย่างแน่นอน  เมื่อเห็นราคาต้นฉบับที่ถิ่นกำเนิด ส่วนหนุ่ม ๆ คนไหนที่เล็งของฝากสำหรับสาว ๆ อยู่ละก็  นี่แหละคำตอบที่คุณตามหาอยู่

 

7.ไทม์เลส ทรูธ มาส์ก (Timeless Truth Mask)

อยู่กันต่อกับเรื่องความสวยความงาม  กับ ไทม์เลส ทรูธ มาส์ก (Timeless Truth Mask)  มาส์กหน้าสัญชาติไต้หวัน ที่โด่งดังไปไกลทั่วโลก และยังได้รับความยอมรับอย่างแพร่หลาย  จนถูกนำไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์ในโรงแรมระดับ 4 ดาวเป็นเครื่องการันตีคุณภาพคับแก้วของมาส์กหน้าไต้หวันแบรนด์นี้

8.คาวาลาน วิสกี้ (Kavalan Whisky)

คาวาลาน วิสกี้ (Kavalan Whisky)  วิสกี้ตัวท็อปสัญชาติไต้หวัน  ที่ติดอันดับวิสกี้รสเลิศอันดับต้น ๆ ของโลก  ซึ่งผ่านกรรมวิธีการบ่มอย่างพิถีพิถัน ทั้งยังได้อุณหภูมิที่กำลังะพอเหมาะพอดีของไต้หวันเป็นตัวขับกล่อมรสชาติ  และความหอมหวานที่นุ่มนวลของคาวาลาน วิสกี้ (Kavalan Whisky)  จนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร  รับรองว่าถูกใจคอวิสกี้อย่างแน่นอน

 

9.พวงกุญแจที่ระลึกแบบฉบับไต้หวัน  (Taiwanese Key Chain)

มาถึงของฝากราคาเบา ๆ สบายกระเป๋าที่ซื้อเก็บเอาไว้เผื่อเจอใคร  ก็สามารถเอาไปฝากได้ให้ไม่ต้องมีใครน้อยใจว่าไม่คิดถึงพวกเค้ากันได้ยังไงได้  อย่าง พวงกุญแจที่ระลึกแบบฉบับไต้หวัน  (Taiwanese Key Chain) ของฝากชิ้นเล็ก ๆ แต่น่ารักคับกล่อง  ทั้งยังราคาชิลล์ ๆ แบบที่เลือกซื้อกลับมาได้ทุกแบบ  แถมยังมีกิมมิคสไตล์ไต้หวันที่แท้ทรูอีกด้วย

 

10.รองเท้าผ้าใบ  (Sneaker Shop)

รองเท้าผ้าใบ  (Sneaker Shoes) อีกหนึ่งท็อปลิสต์ของช้อปปิ้ง  ของฝากทีเด็ดจากไต้หวัน ที่ไม่ว่าใครมาเที่ยวไต้หวันก็ต้องมีติดไม้ติดมือ  สำหรับตัวเอง และคนสนิทกันคนละคู่ สองคู่เป็นอย่างน้อย เพราะทั้งราคาโดนใจ  และยังมีแบบให้เลือกหลากหลายละลานตามากอีกด้วย เรียกได้ว่าเคยเห็น Sneaker รุ่นไหนเตะตาโดนใจ  บอกมาได้เลยที่ไต้หวันมีหมดแน่นอน ใครว่าหาของฝากให้เด็ก ๆ และวัยรุ่นยากเย็น พุ่งมามุมนี้กันเลย  จบหมดปัญหา  

 

ครบไปแล้วกับ  ทั้ง 10 อย่างกับ  “10 ของฝากไต้หวัน ซื้อกลับได้ไม่ผิดหวัง”  แบบนี้รับรองได้เลยว่าคนรอบตัวคุณจะได้ฟินกับไต้หวันผ่านทางของฝากไม่ต่างจากคุณเลย  แล้วต่อจากนี้ไปคิดจะไปไต้หวันอีกสักกี่รอบ ก็มีแต่คนเชียร์ให้ไปเที่ยวไต้หวันกันอย่างแน่นอน ว่าแล้วลิสต์กันไว้เลย