ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน

พบ 48 แพ็คเกจ
คัดกรอง
ตัวเลือกที่เลือกไว้ ล้างตัวเลือก
ช่วงราคา (บาท)
ช่วงเวลา
เส้นทาง
(42)
(3)
(2)
(1)
วันหยุด
ดูเพิ่มเติม
เดือน
(5)
(29)
(28)
(32)
(24)
(13)
(2)
(2)
ดูเพิ่มเติม
จำนวนวันเดินทาง
(2)
(12)
(20)
(14)
สายการบิน
(12)
(11)
(10)
(7)
(4)
(4)
ดูเพิ่มเติม
28 พ.ค. 18 1 มิ.ย. 18 จ 28 พ.ค. / ศ 01 มิ.ย. ฿12,991
29 พ.ค. 18 2 มิ.ย. 18 อ 29 พ.ค. / ส 02 มิ.ย. ฿9,991
30 พ.ค. 18 อา 3 มิ.ย. 18 พ 30 พ.ค. / อา 03 มิ.ย. ฿9,991
พฤ 31 พ.ค. 18 4 มิ.ย. 18 พฤ 31 พ.ค. / จ 04 มิ.ย. ฿14,991
1 มิ.ย. 18 5 มิ.ย. 18 ศ 01 มิ.ย. / อ 05 มิ.ย. ฿14,991
2 มิ.ย. 18 6 มิ.ย. 18 ส 02 มิ.ย. / พ 06 มิ.ย. ฿14,991
อา 3 มิ.ย. 18 พฤ 7 มิ.ย. 18 อา 03 มิ.ย. / พฤ 07 มิ.ย. ฿14,991
4 มิ.ย. 18 8 มิ.ย. 18 จ 04 มิ.ย. / ศ 08 มิ.ย. ฿14,991
5 มิ.ย. 18 9 มิ.ย. 18 อ 05 มิ.ย. / ส 09 มิ.ย. ฿14,991
6 มิ.ย. 18 อา 10 มิ.ย. 18 พ 06 มิ.ย. / อา 10 มิ.ย. ฿14,991
พฤ 7 มิ.ย. 18 11 มิ.ย. 18 พฤ 07 มิ.ย. / จ 11 มิ.ย. ฿14,991
8 มิ.ย. 18 12 มิ.ย. 18 ศ 08 มิ.ย. / อ 12 มิ.ย. ฿14,991
9 มิ.ย. 18 13 มิ.ย. 18 ส 09 มิ.ย. / พ 13 มิ.ย. ฿14,991
อา 10 มิ.ย. 18 พฤ 14 มิ.ย. 18 อา 10 มิ.ย. / พฤ 14 มิ.ย. ฿14,991
11 มิ.ย. 18 15 มิ.ย. 18 จ 11 มิ.ย. / ศ 15 มิ.ย. ฿14,991
12 มิ.ย. 18 16 มิ.ย. 18 อ 12 มิ.ย. / ส 16 มิ.ย. ฿14,991
13 มิ.ย. 18 อา 17 มิ.ย. 18 พ 13 มิ.ย. / อา 17 มิ.ย. ฿14,991
พฤ 14 มิ.ย. 18 18 มิ.ย. 18 พฤ 14 มิ.ย. / จ 18 มิ.ย. ฿14,991
15 มิ.ย. 18 19 มิ.ย. 18 ศ 15 มิ.ย. / อ 19 มิ.ย. ฿14,991
16 มิ.ย. 18 20 มิ.ย. 18 ส 16 มิ.ย. / พ 20 มิ.ย. ฿14,991
18 มิ.ย. 18 22 มิ.ย. 18 จ 18 มิ.ย. / ศ 22 มิ.ย. ฿14,991
19 มิ.ย. 18 23 มิ.ย. 18 อ 19 มิ.ย. / ส 23 มิ.ย. ฿14,991
20 มิ.ย. 18 อา 24 มิ.ย. 18 พ 20 มิ.ย. / อา 24 มิ.ย. ฿14,991
พฤ 21 มิ.ย. 18 25 มิ.ย. 18 พฤ 21 มิ.ย. / จ 25 มิ.ย. ฿14,991
22 มิ.ย. 18 26 มิ.ย. 18 ศ 22 มิ.ย. / อ 26 มิ.ย. ฿14,991
23 มิ.ย. 18 27 มิ.ย. 18 ส 23 มิ.ย. / พ 27 มิ.ย. ฿14,991
อา 24 มิ.ย. 18 พฤ 28 มิ.ย. 18 อา 24 มิ.ย. / พฤ 28 มิ.ย. ฿14,991
25 มิ.ย. 18 29 มิ.ย. 18 จ 25 มิ.ย. / ศ 29 มิ.ย. ฿14,991
26 มิ.ย. 18 30 มิ.ย. 18 อ 26 มิ.ย. / ส 30 มิ.ย. ฿14,991
27 มิ.ย. 18 อา 1 ก.ค. 18 พ 27 มิ.ย. / อา 01 ก.ค. ฿14,991
พฤ 28 มิ.ย. 18 2 ก.ค. 18 พฤ 28 มิ.ย. / จ 02 ก.ค. ฿14,991
29 มิ.ย. 18 3 ก.ค. 18 ศ 29 มิ.ย. / อ 03 ก.ค. ฿14,991
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
28 พ.ค. 18 2 มิ.ย. 18 จ 28 พ.ค. / ส 02 มิ.ย. ฿12,991
29 พ.ค. 18 อา 3 มิ.ย. 18 อ 29 พ.ค. / อา 03 มิ.ย. ฿12,991
30 พ.ค. 18 4 มิ.ย. 18 พ 30 พ.ค. / จ 04 มิ.ย. ฿12,991
พฤ 31 พ.ค. 18 5 มิ.ย. 18 พฤ 31 พ.ค. / อ 05 มิ.ย. ฿12,991
1 มิ.ย. 18 6 มิ.ย. 18 ศ 01 มิ.ย. / พ 06 มิ.ย. ฿16,991
อา 3 มิ.ย. 18 8 มิ.ย. 18 อา 03 มิ.ย. / ศ 08 มิ.ย. ฿16,991
6 มิ.ย. 18 11 มิ.ย. 18 พ 06 มิ.ย. / จ 11 มิ.ย. ฿17,991
พฤ 7 มิ.ย. 18 12 มิ.ย. 18 พฤ 07 มิ.ย. / อ 12 มิ.ย. ฿17,991
8 มิ.ย. 18 13 มิ.ย. 18 ศ 08 มิ.ย. / พ 13 มิ.ย. ฿16,991
9 มิ.ย. 18 พฤ 14 มิ.ย. 18 ส 09 มิ.ย. / พฤ 14 มิ.ย. ฿16,991
12 มิ.ย. 18 อา 17 มิ.ย. 18 อ 12 มิ.ย. / อา 17 มิ.ย. ฿16,991
13 มิ.ย. 18 18 มิ.ย. 18 พ 13 มิ.ย. / จ 18 มิ.ย. ฿17,991
พฤ 14 มิ.ย. 18 19 มิ.ย. 18 พฤ 14 มิ.ย. / อ 19 มิ.ย. ฿17,991
19 มิ.ย. 18 อา 24 มิ.ย. 18 อ 19 มิ.ย. / อา 24 มิ.ย. ฿16,991
20 มิ.ย. 18 25 มิ.ย. 18 พ 20 มิ.ย. / จ 25 มิ.ย. ฿17,991
พฤ 21 มิ.ย. 18 26 มิ.ย. 18 พฤ 21 มิ.ย. / อ 26 มิ.ย. ฿17,991
22 มิ.ย. 18 27 มิ.ย. 18 ศ 22 มิ.ย. / พ 27 มิ.ย. ฿16,991
26 มิ.ย. 18 อา 1 ก.ค. 18 อ 26 มิ.ย. / อา 01 ก.ค. ฿16,991
27 มิ.ย. 18 2 ก.ค. 18 พ 27 มิ.ย. / จ 02 ก.ค. ฿17,991
พฤ 28 มิ.ย. 18 3 ก.ค. 18 พฤ 28 มิ.ย. / อ 03 ก.ค. ฿17,991
29 มิ.ย. 18 4 ก.ค. 18 ศ 29 มิ.ย. / พ 04 ก.ค. ฿16,991
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
แพ็คเกจลดราคา
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
6 มิ.ย. 18 อา 10 มิ.ย. 18 พ 06 มิ.ย. / อา 10 มิ.ย. ฿14,988
13 มิ.ย. 18 อา 17 มิ.ย. 18 พ 13 มิ.ย. / อา 17 มิ.ย. ฿14,988
อา 17 มิ.ย. 18 พฤ 21 มิ.ย. 18 อา 17 มิ.ย. / พฤ 21 มิ.ย. ฿13,988
20 มิ.ย. 18 อา 24 มิ.ย. 18 พ 20 มิ.ย. / อา 24 มิ.ย. ฿14,988
อา 24 มิ.ย. 18 พฤ 28 มิ.ย. 18 อา 24 มิ.ย. / พฤ 28 มิ.ย. ฿13,988
อา 1 ก.ค. 18 พฤ 5 ก.ค. 18 อา 01 ก.ค. / พฤ 05 ก.ค. ฿13,988
4 ก.ค. 18 อา 8 ก.ค. 18 พ 04 ก.ค. / อา 08 ก.ค. ฿14,988
อา 8 ก.ค. 18 พฤ 12 ก.ค. 18 อา 08 ก.ค. / พฤ 12 ก.ค. ฿13,988
11 ก.ค. 18 อา 15 ก.ค. 18 พ 11 ก.ค. / อา 15 ก.ค. ฿14,988
อา 15 ก.ค. 18 พฤ 19 ก.ค. 18 อา 15 ก.ค. / พฤ 19 ก.ค. ฿13,988
18 ก.ค. 18 อา 22 ก.ค. 18 พ 18 ก.ค. / อา 22 ก.ค. ฿14,988
อา 22 ก.ค. 18 พฤ 26 ก.ค. 18 อา 22 ก.ค. / พฤ 26 ก.ค. ฿13,988
25 ก.ค. 18 อา 29 ก.ค. 18 พ 25 ก.ค. / อา 29 ก.ค. ฿16,988
อา 29 ก.ค. 18 พฤ 2 ส.ค. 18 อา 29 ก.ค. / พฤ 02 ส.ค. ฿15,988
1 ส.ค. 18 อา 5 ส.ค. 18 พ 01 ส.ค. / อา 05 ส.ค. ฿14,988
อา 5 ส.ค. 18 พฤ 9 ส.ค. 18 อา 05 ส.ค. / พฤ 09 ส.ค. ฿13,988
8 ส.ค. 18 อา 12 ส.ค. 18 พ 08 ส.ค. / อา 12 ส.ค. ฿16,988
พฤ 9 ส.ค. 18 13 ส.ค. 18 พฤ 09 ส.ค. / จ 13 ส.ค. ฿17,988
อา 12 ส.ค. 18 พฤ 16 ส.ค. 18 อา 12 ส.ค. / พฤ 16 ส.ค. ฿15,988
15 ส.ค. 18 อา 19 ส.ค. 18 พ 15 ส.ค. / อา 19 ส.ค. ฿14,988
อา 19 ส.ค. 18 พฤ 23 ส.ค. 18 อา 19 ส.ค. / พฤ 23 ส.ค. ฿13,988
22 ส.ค. 18 อา 26 ส.ค. 18 พ 22 ส.ค. / อา 26 ส.ค. ฿14,988
อา 26 ส.ค. 18 พฤ 30 ส.ค. 18 อา 26 ส.ค. / พฤ 30 ส.ค. ฿13,988
29 ส.ค. 18 อา 2 ก.ย. 18 พ 29 ส.ค. / อา 02 ก.ย. ฿14,988
อา 2 ก.ย. 18 พฤ 6 ก.ย. 18 อา 02 ก.ย. / พฤ 06 ก.ย. ฿13,988
5 ก.ย. 18 อา 9 ก.ย. 18 พ 05 ก.ย. / อา 09 ก.ย. ฿15,988
อา 9 ก.ย. 18 พฤ 13 ก.ย. 18 อา 09 ก.ย. / พฤ 13 ก.ย. ฿14,988
12 ก.ย. 18 อา 16 ก.ย. 18 พ 12 ก.ย. / อา 16 ก.ย. ฿15,988
อา 16 ก.ย. 18 พฤ 20 ก.ย. 18 อา 16 ก.ย. / พฤ 20 ก.ย. ฿14,988
19 ก.ย. 18 อา 23 ก.ย. 18 พ 19 ก.ย. / อา 23 ก.ย. ฿15,988
อา 23 ก.ย. 18 พฤ 27 ก.ย. 18 อา 23 ก.ย. / พฤ 27 ก.ย. ฿14,988
26 ก.ย. 18 อา 30 ก.ย. 18 พ 26 ก.ย. / อา 30 ก.ย. ฿15,988
อา 30 ก.ย. 18 พฤ 4 ต.ค. 18 อา 30 ก.ย. / พฤ 04 ต.ค. ฿14,988
3 ต.ค. 18 อา 7 ต.ค. 18 พ 03 ต.ค. / อา 07 ต.ค. ฿15,988
อา 7 ต.ค. 18 พฤ 11 ต.ค. 18 อา 07 ต.ค. / พฤ 11 ต.ค. ฿15,988
10 ต.ค. 18 อา 14 ต.ค. 18 พ 10 ต.ค. / อา 14 ต.ค. ฿17,988
อา 14 ต.ค. 18 พฤ 18 ต.ค. 18 อา 14 ต.ค. / พฤ 18 ต.ค. ฿16,988
17 ต.ค. 18 อา 21 ต.ค. 18 พ 17 ต.ค. / อา 21 ต.ค. ฿16,988
อา 21 ต.ค. 18 พฤ 25 ต.ค. 18 อา 21 ต.ค. / พฤ 25 ต.ค. ฿17,988
22 ต.ค. 18 26 ต.ค. 18 จ 22 ต.ค. / ศ 26 ต.ค. ฿16,988
24 ต.ค. 18 อา 28 ต.ค. 18 พ 24 ต.ค. / อา 28 ต.ค. ฿16,988
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
6 มิ.ย. 18 11 มิ.ย. 18 พ 06 มิ.ย. / จ 11 มิ.ย. ฿17,991
พฤ 7 มิ.ย. 18 12 มิ.ย. 18 พฤ 07 มิ.ย. / อ 12 มิ.ย. ฿17,991
9 มิ.ย. 18 พฤ 14 มิ.ย. 18 ส 09 มิ.ย. / พฤ 14 มิ.ย. ฿16,991
13 มิ.ย. 18 18 มิ.ย. 18 พ 13 มิ.ย. / จ 18 มิ.ย. ฿17,991
19 มิ.ย. 18 อา 24 มิ.ย. 18 อ 19 มิ.ย. / อา 24 มิ.ย. ฿16,991
20 มิ.ย. 18 25 มิ.ย. 18 พ 20 มิ.ย. / จ 25 มิ.ย. ฿17,991
พฤ 21 มิ.ย. 18 26 มิ.ย. 18 พฤ 21 มิ.ย. / อ 26 มิ.ย. ฿17,991
27 มิ.ย. 18 2 ก.ค. 18 พ 27 มิ.ย. / จ 02 ก.ค. ฿17,991
พฤ 28 มิ.ย. 18 3 ก.ค. 18 พฤ 28 มิ.ย. / อ 03 ก.ค. ฿17,991
29 มิ.ย. 18 4 ก.ค. 18 ศ 29 มิ.ย. / พ 04 ก.ค. ฿16,991
3 ก.ค. 18 อา 8 ก.ค. 18 อ 03 ก.ค. / อา 08 ก.ค. ฿16,991
4 ก.ค. 18 9 ก.ค. 18 พ 04 ก.ค. / จ 09 ก.ค. ฿17,991
พฤ 5 ก.ค. 18 10 ก.ค. 18 พฤ 05 ก.ค. / อ 10 ก.ค. ฿17,991
6 ก.ค. 18 11 ก.ค. 18 ศ 06 ก.ค. / พ 11 ก.ค. ฿16,991
10 ก.ค. 18 อา 15 ก.ค. 18 อ 10 ก.ค. / อา 15 ก.ค. ฿16,991
11 ก.ค. 18 16 ก.ค. 18 พ 11 ก.ค. / จ 16 ก.ค. ฿17,991
พฤ 12 ก.ค. 18 17 ก.ค. 18 พฤ 12 ก.ค. / อ 17 ก.ค. ฿17,991
13 ก.ค. 18 18 ก.ค. 18 ศ 13 ก.ค. / พ 18 ก.ค. ฿16,991
17 ก.ค. 18 อา 22 ก.ค. 18 อ 17 ก.ค. / อา 22 ก.ค. ฿16,991
18 ก.ค. 18 23 ก.ค. 18 พ 18 ก.ค. / จ 23 ก.ค. ฿17,991
พฤ 19 ก.ค. 18 24 ก.ค. 18 พฤ 19 ก.ค. / อ 24 ก.ค. ฿17,991
20 ก.ค. 18 25 ก.ค. 18 ศ 20 ก.ค. / พ 25 ก.ค. ฿17,991
24 ก.ค. 18 อา 29 ก.ค. 18 อ 24 ก.ค. / อา 29 ก.ค. ฿18,991
25 ก.ค. 18 30 ก.ค. 18 พ 25 ก.ค. / จ 30 ก.ค. ฿19,991
พฤ 26 ก.ค. 18 31 ก.ค. 18 พฤ 26 ก.ค. / อ 31 ก.ค. ฿19,991
27 ก.ค. 18 1 ส.ค. 18 ศ 27 ก.ค. / พ 01 ส.ค. ฿19,991
28 ก.ค. 18 พฤ 2 ส.ค. 18 ส 28 ก.ค. / พฤ 02 ส.ค. ฿17,991
31 ก.ค. 18 อา 5 ส.ค. 18 อ 31 ก.ค. / อา 05 ส.ค. ฿16,991
1 ส.ค. 18 6 ส.ค. 18 พ 01 ส.ค. / จ 06 ส.ค. ฿17,991
พฤ 2 ส.ค. 18 7 ส.ค. 18 พฤ 02 ส.ค. / อ 07 ส.ค. ฿17,991
3 ส.ค. 18 8 ส.ค. 18 ศ 03 ส.ค. / พ 08 ส.ค. ฿16,991
7 ส.ค. 18 อา 12 ส.ค. 18 อ 07 ส.ค. / อา 12 ส.ค. ฿16,991
8 ส.ค. 18 13 ส.ค. 18 พ 08 ส.ค. / จ 13 ส.ค. ฿19,991
พฤ 9 ส.ค. 18 14 ส.ค. 18 พฤ 09 ส.ค. / อ 14 ส.ค. ฿19,991
10 ส.ค. 18 15 ส.ค. 18 ศ 10 ส.ค. / พ 15 ส.ค. ฿17,991
11 ส.ค. 18 พฤ 16 ส.ค. 18 ส 11 ส.ค. / พฤ 16 ส.ค. ฿16,991
อา 12 ส.ค. 18 17 ส.ค. 18 อา 12 ส.ค. / ศ 17 ส.ค. ฿16,991
13 ส.ค. 18 18 ส.ค. 18 จ 13 ส.ค. / ส 18 ส.ค. ฿16,991
14 ส.ค. 18 อา 19 ส.ค. 18 อ 14 ส.ค. / อา 19 ส.ค. ฿16,991
15 ส.ค. 18 20 ส.ค. 18 พ 15 ส.ค. / จ 20 ส.ค. ฿17,991
พฤ 16 ส.ค. 18 21 ส.ค. 18 พฤ 16 ส.ค. / อ 21 ส.ค. ฿17,991
17 ส.ค. 18 22 ส.ค. 18 ศ 17 ส.ค. / พ 22 ส.ค. ฿16,991
18 ส.ค. 18 พฤ 23 ส.ค. 18 ส 18 ส.ค. / พฤ 23 ส.ค. ฿16,991
อา 19 ส.ค. 18 24 ส.ค. 18 อา 19 ส.ค. / ศ 24 ส.ค. ฿16,991
20 ส.ค. 18 25 ส.ค. 18 จ 20 ส.ค. / ส 25 ส.ค. ฿16,991
21 ส.ค. 18 อา 26 ส.ค. 18 อ 21 ส.ค. / อา 26 ส.ค. ฿16,991
22 ส.ค. 18 27 ส.ค. 18 พ 22 ส.ค. / จ 27 ส.ค. ฿17,991
พฤ 23 ส.ค. 18 28 ส.ค. 18 พฤ 23 ส.ค. / อ 28 ส.ค. ฿17,991
24 ส.ค. 18 29 ส.ค. 18 ศ 24 ส.ค. / พ 29 ส.ค. ฿16,991
25 ส.ค. 18 พฤ 30 ส.ค. 18 ส 25 ส.ค. / พฤ 30 ส.ค. ฿16,991
อา 26 ส.ค. 18 31 ส.ค. 18 อา 26 ส.ค. / ศ 31 ส.ค. ฿16,991
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
แพ็คเกจลดราคา

เที่ยวไต้หวัน "ทัวร์ไต้หวัน" ดินแดนแห่งประวัติศาสตร์

  เที่ยวไต้หวัน นับเป็นเมืองแห่งมรดกล้ำค่าทางประวัติศาสตร์ของโลก ที่ได้รวบรวมเอาสถานที่สำคัญต่างๆเอาไว้มากมาย ด้วยมนต์สเน่ห์แห่งอารยะธรรมเอเชียโบราณทำให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต่างหลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย ถึงแม้จะเป็นเมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์ แต่ในเรื่องความก้าวหน้าของเทคโนโลยีของไต้หวันก็ถือว่าเป็นหนึ่งไม่แพ้ใคร นอกจากนี้ยังโดดเด่นในเรื่องของทัศนียภาพที่งดงามของธรรมชาติอีกด้วย เรียกได้ว่า ทัวร์ไต้หวัน แค่ทริปเดียว ก็สามารถท่องเที่ยวได้ถึง 3แบบ 3 สไตล์

แหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่ไม่ควรพลาด ประเทศไต้หวัน

ตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คหลักแห่งไทเป

 • ตึกไทเป 101นับว่าเป็นหนึ่งใน Landmark หลักของการเที่ยวไต้หวัน ไทเปเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ยอดนิยมที่เหล่านักท่องเที่ยวจะต้องหาเวลาไปท่องเที่ยวและเก็บภาพบรรยากาศสวยๆกันให้ได้ ด้วยความสูงถึง 508เมตรทำให้ได้ตำแหน่งตึกที่สูงที่สุดในไต้หวันไปครอง นอกจากนี้ยังถือเป็นตึกที่สูงเป็นอันดับสองโลกอีกด้วย หากเราต้องการขึ้นไปชมวิวเมืองไต้หวันกันแบบเต็มตาที่ความสูงกว่าห้าร้อยเมตร ก็สามารถเข้าชมได้เลยโดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 500บาทไทยเท่านั้นเอง
ตึกไทเป101
ตึกไทเป101
 • ทะเลสาบสุริยันจันทรา แห่งเมืองหนานโถว

ทะเลสาบสุริยันจันทรา แห่งเมืองหนานโถว แห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตตลอดกาลของไต้หวัน ที่ไม่ว่าใครก็ต้องหาเวลาไปเยี่ยมชม ยิ่งคู่รักที่ถือโอกาสมาพักผ่อนด้วยแล้วนั้นสถานที่แห่งนี้ถือเป็นคำตอบที่จะตอบโจทย์ของคู่รักหลายๆคนได้เป็นอย่างดีด้วยบรรยากาศที่สุดแสนจะโรแมนติกของธรรมชาติท่ามกลางทะเลสาบแห่งนี้ ทะเลสาบสุริยันจันทรา ตั้งอยู่ที่เมืองหนานโถวบริเวณตอนกลางของเกาะ เป็นทะเลสาบที่มีเกาะเล็กๆอยู่ตรงกลางที่แบ่งทะเลสาบออกเป็น 2 ฝั่ง มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือทางฝั่งตะวันออกมีรูปร่างกลมเหมือนพระอาทิตย์และส่วนทางฝั่งตะวันตกนั้นมีรูปร่างคล้ายพระจันทร์เสี้ยว จึงเป็นที่มาของชื่อทะเลาสาบแห่งนี้นั่นเอง หากลองจินตนาการว่าได้มานั่งชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นกับคนที่คุณรักแล้วนั้น แค่ลองคิดก็โรแมนติกสุดๆไปเลยว่าไหม

ทะเลสาบสุริยันจันทรา
ทะเลสาบสุริยันจันทรา

พิพิธภัณท์พระราชวังกู้กง( National Palace Museum )

 • พิพิธภัณท์พระราชวังกู้กง แห่งนี้ขอบอกเลยว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้อย่างเด็ดขาดทีเดียว สถานที่แห่งนี้ถือว่าเป็นอาคารขนาดใหญ่ที่มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่งดงามล้ำค่าตามแบบพระราชวังจีนโบราณดั้งเดิม อีกทั้งยังเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงโบราณวัตถุที่มากที่สุดในโลก นอกจากนั้นยังมีการจัดแสดงสมบัติโบราณวัตถุและศิลปะต่างๆของชาวจีนอยู่มากกว่าถึง 700,000 ชิ้นงานเลยทีเดียว ด้วยเหตุเช่นนี้แล้วคงพลาดไม่ได้ที่จะเดินทางไปเก็บเกี่ยวความทรงจำกับภาพบรรยากาศอันสุดแสนจะงดงามท่ามกลางศิลปะและสิ่งบ่งชี้ที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมของชาวไต้หวันให้ได้สักครั้งในชีวิตอย่างแน่นอน
พิพิธภัณท์พระราชวังกู้กง
พิพิธภัณท์พระราชวังกู้กง

กิจกรรมสุดฮิตเมื่อมาที่เที่ยวไต้หวัน

ล่องเรือชมความงามไปเกาะรูปหัวใจ ที่เกาะเผิงหู

เกาะเผิงหู
เกาะเผิงหู
 • อีกหนึ่งกิจกรรมที่สุดแสนจะพิเศษสำหรับคู่รักที่เดินทางมาทัวร์ไต้หวันกันสองต่อสอง เพื่อกระชับความรักในเหนียวแน่นยิ่งขึ้นนั้น คือการได้ล่องเรือชมความงามไปกับเกาะแห่งความรักนั่นก็คือเกาะเผิงหู ซึ่งมีความโดดเด่นเป็นอย่างมากด้วยลักษณะรูปทรงของเกาะนั้นมีรูปร่างหน้าตาเป็นรูปหัวใจ เกาะเผิงหู เป็นหมู่เกาะในช่องแคบไต้หวัน ตั้งอยู่ระหว่างไต้หวันและจีนแผ่นดินใหญ่ มีเกาะเล็กเกาะน้อยมากกว่า 100 เกาะเลยทีเดียว และยังมีน้ำทะเลใสสีน้ำเงิน หาดทรายขาวสะอาดระยิบระยับงดงามยามเมื่อพระอาทิตย์นั้นส่องแสงลงมา และยังจุดชมวิวมากมายไว้ให้นักท่องเที่ยวทุกท่านได้แวะเก็บภาพบรรยากาศอันงดงามกันอีกด้วย ทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ทำกิจกรรมต่างๆยอดนิยมของไต้หวันอีกด้วย

ตลาดกลางคืนซื่อหลิน

ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
 • เดินชมความงดงามยามราตรี กับแสงไฟสุดตระกาลตา ไปกับ ตลาดกลางคืนซื่อหลินหากได้เดินทางไปท่องเที่ยวทัวร์ไต้หวันแล้วนั้น ขอบอกก่อนเลยว่าห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดกับการชมความงามในบรรยากาศยามราตรี แม้ว่าจะมีผู้คนต่างหลับใหลแต่ต้องขอบอกก่อนเลยว่าสถานที่แห่งนี้นั้นไม่เคยหลับใหล นั่นก็คือ ตลาดกลางคืนซื่อหลิน แห่งนี้ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในตลาดไนท์มาร์เก็ต ที่มีชื่อเสียงโด่งดังและยอดนิยมมากที่สุดของเมืองไทเป โดยตลาดแห่งนี้จะแบ่งออกเป็น 2 โซนหลักๆคือ โซนตลาดในอาคารเก่าซึ่งมักจะเป็นร้านอาหารและขนมมีทั้งแบบแผงลอยและที่เป็นร้านค้าเล็กๆมากถึง 500 ร้านค้ากันเลยทีเดียว โดยจะเน้นขายอาหารแบบท้องถิ่นของไต้หวันสไตล์ Street Food ต่างๆมากมายให้ทุกท่านได้ลองชิม เรียกได้ว่าเดินไปกินไปอีกทั้งยังได้ชมความงามและกลิ่นอายของความเป็นไต้หวันอย่างแท้จริงอีกด้วย เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่พลาดไม่ได้อย่างเด็ดขาดเลยล่ะ

พลาดไม่ได้กับฤดูกาลใบไม้เปลี่ยนสี อุทยานแห่งชาติอ้าววานต้า ( Aowanda National Forest Recreation Area )

อุทยานแห่งชาติอ้าววานต้า
อุทยานแห่งชาติอ้าววานต้า
 • เชื่อว่าหลายๆคนคงกำลังตั้งตารอคอยให้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มาถึง ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการชมใบเมเปิ้ลสีแดงของไต้หวันเปลี่ยนสีนั่นเอง โดยจะมีให้ชมประมาณเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนมกราคมของทุกปีนั่นเอง อุทยานแห่งชาติแห่งนี้ถือได้ว่ามีชื่อเสียง ทางด้านความงามช่วงฤดูใบเมเปิ้ลเปลี่ยนสีเป็นอย่างมาก ตั้งอยู่ที่หนานโถว ทุกฤดูใบไม้ร่วงใบเมเปิ้ลจะเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือสีส้มไปทั่วบริเวณ ท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบและอากาศที่เย็นสบายให้ความรู้สึกผ่อนพลายและสบายสุดๆ นอกจากนั้นยังมีแหล่งน้ำพุธรรมชาติอีกหลายแห่งและสถานที่แห่งนี้ยังเหมาะกับการเดินป่า ดูนก อีกด้วย จึงนับเป็นสถานที่เหมาะกับการสัมผัสธรรมชาติอย่างแท้จริงเหมาะกับคนที่รักธรรมชาติเป็นชีวิตจิตใจอีกด้วย

สภาพอากาศของไต้หวัน

 • หากไม่อยากให้การท่องเที่ยวของคุณนั้นเกิดความไม่ราบรื่น และไม่สนุกสนานไปเสียก่อน ทุกครั้งก่อนเดินทางสิ่งที่ขาดไม่ได้อย่างเด็ดขาดนั่นก็คือการตรวจเช็คสภาพอากาศให้ชัดเจน ประเทศไต้หวันมีลักษณะเป็นเกาะรูปวงรียาวจากเหนือมาใต้และมีภูเขาขั้นกลางระหว่างฝั่งซ้ายและฝั่งขวา มีเมืองใหญ่ๆอยู่ 2 เมืองทางตอนเหนือของเกาะคือเมืองหลวงไทเป และทางตอนใต้ของเกาะคือเมืองเกาสง ซึ่งมีลักษณะของภูมิอากาศที่ต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยบริเวณทางเหนือนั้นจะหนาวเย็นกว่าทางตอนใต้ของเกาะประมาณ 1-2 องศา มีสภาพอากาศโดยทั่วไปกึ่งร้อนชื้นคล้ายกับเมืองไทยแต่จะเย็นกว่าเล็กน้อยแค่นั้นเอง ไต้หวันมีฤดูกาลที่แตกต่างกันอยู่ 4 ฤดูกาล คือ ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว เดือนที่ร้อนที่สุด คือ เดือนสิงหาคม มีอุณภูมิเฉลี่ยที่ 31 องศา เดือนที่หนาวที่สุด คือ เดือนมกราคม มีอุณภูมิเฉลี่ยที่ 15 องศา เดือนที่มีฝนตกมากที่สุด คือ เดือนมิถุนายน ซึ่งหากใครชื่นชอบสภาพอากาศในช่วงเดือนไหนก็สามารถวางแผนการเดินทางไปท่องเที่ยวได้ตามวันเวลาที่ท่านต้องการ อย่าลืมเด็ดขาดว่าการเตรียมความพร้อมรวมไปถึงความเข้าใจในด้านของสภาพภูมิอากาศก่อนเดินทางนั้นจะทำให้การท่องเที่ยวของท่านในครั้งนี้เป็นไปได้อย่างราบรื่นและมีความสุขสุดๆอย่างแน่นอนทีเดียวล่ะ

เทศกาลสำคัญที่ไต้หวัน

เทศกาลโคมลอยผิงซี ( Pingxi Sky Lantern Festival )
 • เทศกาลโคมลอยที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก เทศกาลนี้เป็นการเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลปีใหม่ของจีนที่มีประวัติยาวนานกว่า 100 ปี โดยจะมีการทำโคมที่เป็นสัญลักษณ์ของแต่ละปีขึ้นมา เทศกาลนี้เป็นที่นิยมทั้งจากคนท้องถิ่นและนักเที่ยวทั่วโลกที่ต้องการมาชมความสวยงามตระการตาของโคมประดิษฐ์ เก็บภาพบรรยากาศชื่นชมท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยโคมไฟอย่างละลานตา และยังพากันมาร่วมปล่อยโคมซึ่งเป็นงานฝีมือที่ทำจากกระดาษสวยงาม พร้อมเขียนคำขอพรในช่วงปี นอกจากนี้ยังมีการแสดงเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อของไต้หวัน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเป็นไต้หวันอย่างน่าสนใจอีกด้วย หากใครต้องการเดินทางมาเที่ยวชมเทศกาลนี้ต้องเตรียมตัวให้ดีเพราะเทศกาลนี้จัดขึ้น ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ หรือ เดือนมีนาคมของทุกปีต้องเตรียมตัววางแผนการเดินทางให้ดีกันเลยทีเดียว
เทศกาลโคมลอยผิงซี
เทศกาลโคมลอยผิงซี

อาหารที่ต้องลองเมื่อไปไต้หวัน

 • ไหนๆก็มีโอกาสได้มาเยือนไต้หวันสักทีคงต้องพักเรื่องของการกลัวอ้วนไว้ก่อนเพราะพลาดไม่ได้ที่จะต้องไปรับประทาน หอยนางรมทอด แค่ฟังชื่อก็แทบจะอดใจไม่ไหวแล้ว โดยหอยนางรมทอดของที่นี่มีความโดดเด่นคือจะใช้หอยนางรมเป็นวัตตุดิบหลักล้วนๆและไม่มีถั่วงอก รสชาติเหมือนเอาออส่วนกับหอยทอดมารวมกันซึ่งอร่อยถูกปากไปอีกแบบ แต่เน้นไข่ทำให้รสสัมผัสออกจะนิ่มมากกว่ากรอบ กินคู่กับผัดผักกาดหอม มีซอสราดที่รสชาติออกหวานนำเผ็ดตาม เรียกได้ว่าฟินสุดยอดเลยทีเดียว

ทัวร์ไต้หวันราคาถูก

คลิกที่นี่เลยจ้า

ติดต่อสอบถาม

เวลาทำการ จ.-ส. เวลา 09.00-18.00 น.