ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน (63 แพ็คเกจ)

พบ 63 แพ็คเกจ
คัดกรอง
ตัวเลือกที่เลือกไว้ ล้างตัวเลือก
ช่วงราคา (บาท)
โปรโมชั่น
ช่วงเวลา
เส้นทาง
(59)
(2)
(1)
(1)
วันหยุด
ดูเพิ่มเติม
เดือน
(13)
(37)
(44)
(18)
(15)
(17)
(9)
(6)
(4)
ดูเพิ่มเติม
จำนวนวันเดินทาง
(1)
(8)
(29)
(25)
สายการบิน
(19)
(13)
(12)
(10)
(4)
(4)
(1)
ดูเพิ่มเติม
ทั่วไป
รหัส 14548
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 4 วัน 2 คืน อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน SL
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 2 คืน
ก.พ. / มี.ค. / เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.
ท่าอากาศยานเถาหยวน / วัดเหวินหวู่ (วัดกวนอู) / อนุสรณ์เจียงไคเช็ค
9
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿9,999
เน้นธรรมชาติ
รหัส 12401
ลดราคา
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป 4 วัน 2 คืน อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น บิน SL
ไต้หวัน ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 2 คืน
ต.ค. / พ.ย.
วัดหลงซันซื่อ / ผิงซี / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / อุทยานเย่หลิว
7
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
12,222
฿10,111
ทั่วไป
รหัส 12400
ลดราคา
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 4 วัน 2 คืน วัดเหวินอู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน SL
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 2 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
อนุสรณ์เจียงไคเช็ค / วัดเหวินหวู่ (วัดกวนอู) / วัดพระถังซัมจั๋ง / ทะเลสาบสุริยันจันทรา
9
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
10,999
฿10,777
ทั่วไป
รหัส 12270
ลดราคา
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 4 วัน 2 คืน อุทยานเหย่หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน SL
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 2 คืน
ต.ค. / พ.ย.
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / อุทยานเย่หลิว / ทะเลสาบสุริยันจันทรา
8
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
11,333
฿10,999
ทั่วไป
รหัส 14509
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 4 วัน 2 คืน อุทยานเหย่หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน SL
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 2 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.
ทะเลสาบสุริยันจันทรา / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / อุทยานเย่หลิว
8
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿10,999
ทั่วไป
รหัส 14453
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป 4 วัน 2 คืน อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น บิน SL
ไต้หวัน ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 2 คืน
ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย.
วัดหลงซันซื่อ / ซีเหมินติง
7
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿11,111
เน้นธรรมชาติ
รหัส 11702
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป  4 วัน 3 คืน อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน VZ
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / อุทยานเย่หลิว / วัดเหวินหวู่ (วัดกวนอู) / ทะเลสาบสุริยันจันทรา / หมู่บ้านสายรุ้ง
10
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿11,900
เน้นประหยัด
รหัส 13173
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 4 วัน 2 คืน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น บิน XW
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 2 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค.
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / อุทยานเย่หลิว / วัดเหวินหวู่ (วัดกวนอู) / ทะเลสาบสุริยันจันทรา
8
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿11,999
เน้นช้อปปิ้ง
รหัส 12413
ลดราคา
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 5 วัน 3 คืน อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน SL
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
วัดหลงซันซื่อ / อุทยานเย่หลิว / ทะเลสาบสุริยันจันทรา
12
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
13,999
฿12,222
เน้นไหว้พระ
รหัส 12995
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 5 วัน 3 คืน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ขอพรความรักวัดเสียไห่เฉิงหวง บิน XW
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค.
ไทเป 101 / อุทยานเย่หลิว / ทะเลสาบสุริยันจันทรา
10
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿12,888
เที่ยวเทศกาล
รหัส 12149
ลดราคา
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 5 วัaน 3 คืน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน SL
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / เทศกาลโคมลอย / ทะเลสาบสุริยันจันทรา
11
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
13,555
฿12,999
ทั่วไป
รหัส 14545
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 5 วัน 3 คืน ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินอู่ หมู่บ้านสายรุ้ง บิน SL
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย. / พ.ค.
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / อุทยานเย่หลิว / หมู่บ้านสายรุ้ง / ทะเลสาบสุริยันจันทรา
9
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿13,333
เน้นช้อปปิ้ง
รหัส 14549
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 5 วัน 3 คืน อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน SL
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.
ทะเลสาบสุริยันจันทรา / อนุสรณ์เจียงไคเช็ค / อุทยานเย่หลิว
12
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿13,555
ทั่วไป
รหัส 14151
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 5 วัน 3 คืน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านสายรุ้ง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น บิน SL
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย. / พ.ค.
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / อุทยานเย่หลิว / หมู่บ้านสายรุ้ง / ทะเลสาบสุริยันจันทรา
13
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
฿13,878
เน้นช้อปปิ้ง
รหัส 11943
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 4 วัน 3 คืน ชมหมูบ้านสายรุ้ง อุทยานเหย่หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน VZ
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
หมู่บ้านสายรุ้ง / ทะเลสาบสุริยันจันทรา / อุทยานเย่หลิว / อนุสรณ์เจียงไคเช็ค
11
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿13,888
เน้นช้อปปิ้ง
รหัส 13171
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง 4 วัน 3 คืน นั่งรถไฟอุทยานอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน VZ
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
หมู่บ้านสายรุ้ง / อาลีซาน / ทะเลสาบสุริยันจันทรา
10
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿13,900
ทั่วไป
รหัส 14511
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 5 วัaน 3 คืน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน SL
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย.
ทะเลสาบสุริยันจันทรา / อนุสรณ์เจียงไคเช็ค / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
11
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿14,333
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 14547
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 5 วัน 3 คืน อุทยานแห่งชาติอาลีซัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน SL
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
มี.ค. / เม.ย.
ทะเลสาบสุริยันจันทรา / อาลีซาน / อุทยานเย่หลิว
10
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿14,555
ทั่วไป
รหัส 13744
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 5 วัน 3 คืน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว บิน XW
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
ทะเลสาบสุริยันจันทรา / อุทยานเย่หลิว / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / อนุสรณ์เจียงไคเช็ค
16
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿14,878
ทั่วไป
รหัส 13969
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 4 วัน 3 คืน หมู่บ้านสายรุ้ง อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว โรงงานช็อกโกแลตโคน่า บิน VZ
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ทะเลสาบสุริยันจันทรา / อุทยานเย่หลิว / หมู่บ้านสายรุ้ง
12
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿14,878
เน้นธรรมชาติ
รหัส 12997
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 5 วัน 3 คืน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อนุสรณ์เจียงไคเช็ค วัดหลงซานซื่อ บิน XW
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค.
อนุสรณ์เจียงไคเช็ค / อาลีซาน / ทะเลสาบสุริยันจันทรา
10
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿14,888
เน้นไหว้พระ
รหัส 13931
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 5 วัน 3 คืน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน บิน XW
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
อนุสรณ์เจียงไคเช็ค / อุทยานแห่งชาติอาลีซัน / ทะเลสาบสุริยันจันทรา
12
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿14,888
เน้นธรรมชาติ
รหัส 13461
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง 5 วัน 3 คืน ปล่อยโคมที่ผิงซี ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน XW
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค.
หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น / อุทยานเย่หลิว / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / ทะเลสาบสุริยันจันทรา
14
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿14,888
เน้นธรรมชาติ
รหัส 12289
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 5 วัน 3 คืน อุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน SL
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
อนุสรณ์เจียงไคเช็ค / อุทยานเย่หลิว / อาลีซาน / ทะเลสาบสุริยันจันทรา
11
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿14,900
ทั่วไป
รหัส 12292
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 5 วัน 3 คืน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน SL
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / อุทยานเย่หลิว / ซีเหมินติง / ทะเลสาบสุริยันจันทรา / หมู่บ้านสายรุ้ง
13
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿14,900
ทั่วไป
รหัส 13776
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง 4 วัน 3 คืน อุทยานแห่งชาติเย่หลิว ปล่อยโคมแดงหมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น บิน VZ
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
ทะเลสาบสุริยันจันทรา / ปล่อยโคมลอยขงหมิง / หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / อุทยานเย่หลิว / ซีเหมินติง
12
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿14,990
เน้นธรรมชาติ
รหัส 14513
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 6 วัน 4 คืน อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น บิน SL
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
6 วัน 4 คืน
มี.ค.
ทะเลสาบสุริยันจันทรา / อาลีซาน / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / อุทยานเย่หลิว
13
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿15,555
ทั่วไป
รหัส 14414
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 4 วัน 3 คืน หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน CI
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.
อาลีซาน / ทะเลสาบสุริยันจันทรา / อุทยานเย่หลิว / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
18
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿15,888
เน้นธรรมชาติ
รหัส 10952
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 5 วัน 4 คืน อุทยานเย่หลิ่ว หมู่บ้านสายรุ้ง บิน VZ
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 4 คืน
พ.ย. / ธ.ค.
อุทยานแห่งชาติอาลีซัน / หมู่บ้านสายรุ้ง / อุทยานเย่หลิว / ทะเลสาบสุริยันจันทรา
18
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿15,900
ทั่วไป
รหัส 14285
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 5 วัน 3 คืน อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ อุทยานเย่หลิว บิน XW
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
อุทยานทาโรโกะ / อุทยานเย่หลิว / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / วัดหลงซันซื่อ
13
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿15,900
ข้อมูลไต้หวัน

 

ตึกไทเป101

ไต้หวันเป็นเกาะในทวีปเอเชียตะวันออก และได้ชื่อว่าเป็นเขตปกครองหนึ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยไต้หวันมีอาณาเขตบางส่วนที่อยู่ใกล้ประเทศจีน ญี่ปุ่น และฟิลิปปินส์ พื้นที่ของไต้หวันประกอบไปด้วยเกาะหลักใหญ่ๆ 5 เกาะ รวมทั้งยังมีพื้นที่เกาะเล็กๆ รวมอยู่ด้วยอีกมากมาย เมืองหลักของการมุ่งหน้าไปทัวร์ไต้หวันคือกรุงไทเป ซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุดอีกด้วย 

เดิมทีไต้หวันเป็นเพียงเกาะเล็กๆ ที่มีชนพื้นเมืองอาศัยอยู่ ต่อมาภายหลังจึงมีชาวต่างชาติทั้งชาวจีน ชาวฮอลันดา และชาวสเปน เดินทางอพยพมาอยู่อาศัยบนเกาะนี้มากขึ้นจนกลายเป็นเมืองใหญ่ในช่วงศตวรรษที่ 17 แต่หลังจากนั้นมีกบฏจากจีนหลบหนีมาตั้งตนเป็นใหญ่ขึ้นในเกาะนี้และขับไล่ชาวตะวันตกออกไป ต่อมาเมื่อทางการจีนแผ่นดินใหญ่ตามมาปราบจนกบฏผู้นี้พ่ายแพ้ไป ทำให้จีนถือว่าไต้หวันได้กลายมาเป็นอาณานิคมหนึ่งของตนเองไปโดยปริยาย ก่อนจะมีการผลัดเปลี่ยนการปกครองตกไปอยู่ภายใต้ประเทศญี่ปุ่น และกลับกลายมาเป็นหนึ่งในเขตปกครองของจีนอีกครั้งจนถึงปัจจุบัน 

ไต้หวันได้มีการพัฒนารุดหน้าไปไกล และเพียบพร้อมไปด้วยความเจริญก้าวหน้าและความสะดวกสบายในทุกด้าน แต่ยังคงมีวัฒนธรรมที่ผสมผสานซึ่งตกทอดกันมาตั้งแต่ในยุคก่อน เช่นอาคารบ้านเรือนในรูปแบบตะวันตก หรือวัฒนธรรมด้านอาหารจากประเทศญี่ปุ่น จนหลายคนขนานนามให้ว่า การไปทัวร์ไต้หวันคือการได้เดินทางท่องเที่ยวใน Little Japan ซึ่งมีราคาที่ถูกกว่าหลายเท่าตัว และด้วยความผสมผสานทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงมาก รวมทั้งความสะดวกสบายและความสวยงามของสภาพทางธรรมชาติที่มี ทำให้ทัวร์ไต้หวันกลายเป็นหนึ่งในจุดหมายที่คนรักการท่องเที่ยวทั้งหลายมุ่งหน้าไปเยือนอย่างไม่ขาดสายในปัจจุบัน

 

ทัวร์ไต้หวันที่น่าสนใจ

ทะเลสาบสุริยันจันทรา

ทัวร์ไต้หวันราคาสบาย เช็คอินไฮไลท์ได้แบบครบครัน

สำหรับคนที่มองหาทัวร์ไต้หวันราคาประหยัด แต่ยังคงได้เดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของไต้หวันได้แบบสบายๆ แนะนำให้ลองพิจารณาทัวร์ไต้หวันโปรแกรมนี้ไว้ได้เลย เพราะเป็นทัวร์ราคาดีที่คุณจะได้ล่องเรือยอร์ชส่วนตัวชมทิวทัศน์ทะเลสาบสุริยันจันทราอันเลื่องชื่อ และถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่คุณจะได้รับพลังงานที่ดีตามหลักฮวงจุ้ยอันแสนสมบูรณ์ของพื้นที่นี้ ก่อนจะไปเสริมความเป็นสิริมงคลกันต่อด้วยการไปนมัสการอัฐิของพระถังซัมจั๋ง แล้วเดินทางต่อไปยังวัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู อีกหนึ่งวัดศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนนิยมไปกราบไหว้ขอพรกันมากมาย จากนั้นจึงออกเดินทางสู่เมืองไถจง แวะช้อปปิ้งไนท์มาร์เก็ตอันโด่งดังและเต็มไปด้วยสินค้าหลากหลาย ก่อนกลับมายังเมืองไทเปเพื่อชมไฮไลท์จุดท่องเที่ยวน่าสนใจอย่างอุทยานแห่งชาติเย่หลิวและหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น แล้วไปเช็คอินที่แลนด์มาร์คของไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101 ต่อด้วยการเดินเล่นตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต พร้อมฟรีไทม์แบบสบายๆ ทริปนี้คุณจะทั้งชิลล์ ทั้งช้อปกันในแหล่งไฮไลท์ของไต้หวันได้ครบอย่างแน่นอน

 

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวอุทยาน เดินเล่นหมู่บ้านโบราณ เพลิดเพลินกับการลอยโคม

หากคุณเป็นนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเดินชมสถานที่ทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ทั้งหลาย นี่คือทัวร์ไต้หวันที่คุณน่าจะถูกใจทริปหนึ่งเลยทีเดียว เพราะในทริปนี้ คุณจะมีโอกาสได้ชมความงามอันน่าตื่นตาของหินนานารูปแบบที่อุทยานแห่งชาติเย่หลิวซึ่งเป็นหนึ่งจุดท่องเที่ยวไฮไลท์ที่ทำให้ทัวร์ไต้หวันมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ต่อด้วยการไปเดินชิลล์เดินช้อปแบบสบายๆ ในอีกหนึ่งไฮไลท์ของการมาทัวร์ไต้หวันอย่างหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ก่อนเดินทางต่อไปยังเมืองผิงซีเพื่อชมจุดท่องเที่ยวยอดฮิตอย่างเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี ซึ่งมีไฮไลท์เป็นการปล่อยโคมลอยพร้อมคำอธิษฐานขึ้นสู่ท้องฟ้า ไปเดินเล่นชมสะพานแขวน Jing-an และปิดท้ายวันกันที่ตลาดซื่อหลิน ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไทเป จากนั้นไปชมพิธีเปลี่ยนเวรยามกันที่อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค แวะเช็คอินที่ไฮไลท์ไต้หวันอย่างตึกไทเป 101 ต่อด้วยการไปเยือนวัดศักดิ์สิทธิ์ วัดหลงซันซื่อ หรือวัดเขามังกร แล้วไปปิดท้ายทริปกันที่สยามสแควร์แห่งไต้หวันในย่านซีเหมินติง ให้คุณได้ช้อปปิ้งกันให้สะใจ สนุก ชิลล์ สบาย ต้องทัวร์ไต้หวันทริปนี้เลย

ทัวร์ไต้หวันสบายๆ ไปชมวิว ไหว้พระ แวะช้อปแวะชิมกันซะให้ชิลล์สะใจ

หากคุณเป็นคนที่ไม่ชอบการท่องเที่ยวในตัวเมืองที่มีฝูงชนพลุกพล่าน นี่น่าจะเป็นทัวร์ไต้หวันที่คุณถูกใจ เพราะจะพาคุณเดินทางไปยังจุดไฮไลท์รอบๆ เมืองใหญ่เป็นหลัก ตั้งแต่ไปเริ่มต้นทริปด้วยการล่องเรือชมทิวทัศน์สวยๆ ของทะเลสาบสุริยันจันทรา แล้วพาไปวัดพระถังซัมจั๋งเพื่อกราบนมัสการอัฐิของพระนักเดินทางในตำนานที่มีการนำมาเก็บไว้ที่วัดนี้ ต่อด้วยการเดินทางไปกราบเทพกวนอูที่วัดเหวินอู่ หรือวัดกวนอู ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้กับทะเลสาบ แวะนั่งพักและช้อปปิ้งที่ร้านใบชา จากนั้นจึงเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองไทจง ปิดท้ายวันกันด้วยการแวะช้อปแวะชิมและเพลินกับฟรีไทม์ในตลาดฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดเก่าแก่ที่มีอายุกว่าร้อยปี ก่อนเดินทางกลับเข้าสู่เมืองหลวงอย่างไทเป แวะชิมพายสับปะรดซึ่งเป็นขนมขึ้นชื่อของไต้หวัน แล้วแวะเช็คอินไฮไลท์อย่างอนุสรณ์เจียงไคเช็ค เดินชิลล์ชมงานอาร์ตสวยๆ ที่ศูนย์ศิลปะฮวาซาน จากนั้นมุ่งหน้าไปเช็คอินกัน ณ ตึกไทเป 101 ก่อนไปไหว้พระที่วัดหลงซันซื่อ แล้วแวะช้อปที่ตลาดซีเหมินติงเป็นการปิดท้าย เชื่อว่าทริปนี้ต้องสบายและต้องได้เพลินกันชัวร์ๆ

 

ทัวร์ไต้หวัน เช็คอินจุดไฮไลท์กันแบบแน่นๆ ในราคาที่แสนคุ้มค่า

หากคุณกำลังมองหาทัวร์ไต้หวันที่คุ้มค่า และจะพาคุณไปในสารพัดจุดเช็คอินแบบแน่นๆ ลองปักหมุดทัวร์ไต้หวันทริปนี้เอาไว้ก่อนได้เลย เริ่มต้นทริปด้วยการช้อปชิลล์ๆ ที่ย่านซีเหมินติง แหล่งช้อปปิ้งที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ ต่อด้วยการไปชิมไปชิลล์ที่หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นอันแสนโด่งดัง แวะกินซีฟู้ดมื้อเที่ยงก่อนออกเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติเย่หลิว เพื่อชมความมหัศจรรย์ของแท่งหินหลากหลายรูปร่างจากธรรมชาติ แล้วออกเดินทางต่อสู่เมืองผิงซี ชมเส้นทางรถไฟสายโรแมนติกและหมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น สัมผัสประสบการณ์ลอยโคมขงหมิง เดินเล่น ช้อปปิ้ง ชิมขนมอร่อยในหมู่บ้าน แล้วเดินทางมาเช็คอินกันต่อที่อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อีกหนึ่งสถานที่ที่ต้องมาเช็คอินในไต้หวัน จากนั้นเดินทางไปช้อปกันแบบรัวๆ สุดอิสระที่ตลาดฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต และซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ต่อด้วยการไปชมตึกไทเป 101 และตลาดปลาไทเป มุ่งหน้าไปเขตเมืองท่าแสนสวยอย่างตั้นสุ่ย ไปถ่ายรูปเล่นที่ถนน Love Lane และสะพานแห่งความรัก เดินเล่นถนนโบราณ ก่อนไปไหว้พระที่วัดหลงซานและวัดเป่าอัน แล้วแวะช้อปกันอีกเป็นการปิดท้าย มั่นใจได้เลยว่าทริปนี้ไม่มีเซ็งแน่นอน

 

ทัวร์ไต้หวัน เน้นไหว้พระ แวะช้อปกันให้สะใจ เช็คอินไฮไลท์หลักครบครัน

สำหรับใครที่ชอบการได้แวะไหว้พระในวัดที่เก่าแก่ และชอบการเดินเล่นในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังทั้งหลาย มั่นใจได้ว่านี่คือทัวร์ไต้หวันที่คุณกำลังมองหา เปิดประเดิมทริปกันด้วยการไปชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ก่อนมุ่งหน้าไปเดินเล่นที่ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต แล้วมุ่งหน้าไปชมความงามของอุทยานแห่งชาติเย่หลิว เดินช้อปเดินชิมที่หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เช็คอินที่จุดไฮไลท์อย่างตึกไทเป 101 แวะไหว้พระที่วัดหลงซาน หนึ่งในวัดเก่าแก่ที่สุดของไต้หวัน แล้วไปช้อปกันต่อที่แหล่งร้านเครื่องสำอางตลาดสุดคึกคักอย่างซีเหมินติง และร้านดิวตี้ฟรี ก่อนเดินทางไปยังเมืองหนานโถวเพื่อล่องเรือชมความงามของธรรมชาติที่ทะเลสาบสุริยันจันทรา แวะไหว้พระที่วัดพระถังซัมจั๋งและวัดเหวินหวู่ จากนั้นไปนั่งพักขาเพื่อชิมชาอู่หลงชั้นดี ต่อด้วยการไปช้อปปิ้งต่อที่ตลาดฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ปิดท้ายกันด้วยการเดินชมความชิคของหมู่บ้านสายรุ้งซึ่งเต็มไปด้วยมุมถ่ายรูปมากมาย มั่นใจได้เลยว่าทัวร์ไต้หวันทริปนี้ต้องเพลิน!

ทัวร์ไต้หวันสำหรับสายชิลล์ ดูวิว ชมธรรมชาติแบบสบายๆ

ถ้าคุณไม่อยากได้ตารางเดินทางแบบแน่นๆ หรือโปรแกรมที่เน้นพาเข้าไปเช็คอินในตัวเมืองแบบรัวๆ นี่อาจจะเป็นทัวร์ไต้หวันที่คุณชอบใจ เพราะเน้นพาคุณไปเที่ยวนอกเมืองแบบชิลล์ๆ เป็นหลัก โดยเริ่มต้นทริปกันที่หมู่บ้านสุดอาร์ตในเมืองไทจงอย่างหมู่บ้านสายรุ้ง แล้วไปต่อยังเมืองเจียอี้ ซึ่งเป็นเมืองที่แวดล้อมไปด้วยทะเลและภูเขา ที่นี่ยังเป็นเมืองที่มีอุทยานแห่งชาติตั้งอยู่ถึง 3 แห่ง โดยคุณจะได้เดินเล่นแบบไม่เร่งรีบกับฟรีไทม์ในตลาดเจียอี้ไนท์มาร์เก็ต ก่อนออกเดินทางไปชมความงามของอุทยานแห่งชาติอาลีซาน ซึ่งเป็นอุทยานฯ ที่โด่งดังที่สุดของไต้หวัน ซึ่งที่นี่คุณจะได้นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปีที่สวยงาม ปิดท้ายวันกันด้วยการช้อปปิ้งเพลินๆ ที่ตลาดฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ซึ่งเป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน แล้วต่อด้วยการไปล่องเรือชมทิวทัศน์ที่สวยงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา แวะไหว้พระที่วัดพระถังซัมจั๋งและวัดเหวินอู่ ซึ่งมีไฮไลท์ที่การแขวนกระดิ่งมงคลบริเวณกำแพงวัด ก่อนไปเช็คอินกันที่ตึกไทเป 101 และตลาดซีเหมินติงอันโด่งดังเป็นการปิดท้าย เชื่อได้เลยว่าทริปนี้คุณจะได้ชิลล์ ได้เพลิน ได้เดินเล่นกันสบายๆ อย่างแน่นอน

 

ทัวร์ไต้หวัน เอาใจสายธรรมชาติ สัมผัสความงามของทิวทัศน์หลากหลายแบบเต็มๆ

สำหรับคนที่ชื่นชอบความเพลิดเพลินในการได้เดินชิลล์ชมธรรมชาติสวยๆ ที่หลากหลาย นี่คือทัวร์ไต้หวันซึ่งอาจจะตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้อย่างแน่นอน เพราะตลอดทริปคุณจะได้ชมความงามของธรรมชาติในไต้หวัน เริ่มด้วยการไปชมฟาร์มดอกไม้จงเซ่อซึ่งมีดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ให้ได้ชมกันตลอดปี ต่อด้วยการไปล่องเรือชมความงามของทิวทัศน์ในทะเลสาบสุริยันจันทรา แล้วไปแวะไหว้พระที่วัดพระถังซัมจั๋งและวัดเหวินหวู่ ไปเยือนพื้นที่ชุ่มน้ำเกาเหม่ยซึ่งอุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเล ชมทิวทัศน์พระอาทิตย์ตกที่ได้ชื่อว่างดงามที่สุดแห่งหนึ่งในไต้หวัน ก่อนไปเยือนหมู่บ้านสุดอาร์ตอย่างหมู่บ้านสายรุ้ง แล้วมุ่งหน้าไปไทเป เช็คอินที่อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คและตลาดซีเหมินติง แล้วต่อด้วยการไปนั่งกระเช้าเหมาคงชมวิวไต้หวันในมุมสูง จากนั้นไปเช็คอินที่ตึกไทเป 101 และชิมของอร่อยกันที่ตลาดปลา เดินเล่นเมืองท่าสุดโรแมนติกที่ตั้นสุ่ย ชมสะพานแห่งความรัก ป้อมปราการอิฐแดง Fort San Domingo โบสถ์ตั้มสุ่ย และถนนโบราณตั้มสุ่ย ก่อนไปเยือนหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นและอุทยานแห่งชาติเย่หลิวเป็นการปิดท้าย มั่นใจว่าสายธรรมชาติต้องฟินแน่นอน

สภาพอากาศในไต้หวัน

ฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคม - พฤษภาคม)

ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการชมธรรมชาติและทัวร์ไต้หวันเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นช่วงเวลาที่มีอากาศเย็นสบาย อุณหภูมิช่วงกลางวันอยู่ประมาณ 17 - 27 องศาเซลเซียส ช่วงฤดูนี้อาจมีดอกซากุระไต้หวันให้ได้ชม และยังเป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการเที่ยวชมธรรมชาติในไต้หวัน เนื่องจากมีสภาพอากาศที่ปลอดโปร่งแจ่มใสมาก

ฤดูร้อน (มิถุนายน - กันยายน)

สภาพอากาศในช่วงนี้ของการมาทัวร์ไต้หวันจะค่อนไปในทางร้อนชื้น อากาศโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 30 องศาเซลเซียส รวมถึงจะมีฝนตกลงมาเป็นระยะ มีโอกาสเกิดพายุและไต้ฝุ่นได้ค่อนข้างสูง

ฤดูใบไม้ร่วง (ตุลาคม - ธันวาคม)

อากาศโดยทั่วไปจะค่อนข้างเย็นสบาย ในช่วงนี้เหมาะแก่การมาทัวร์ไต้หวันเพื่อชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยงาม ซึ่งกระจายอยู่ทั่วไปตามภูเขาที่มีอยู่ทั่วทั้งเกาะ อากาศจะค่อนข้างปลอดโปร่งแจ่มใส แต่อาจมีโอกาสพบกับฝนตกได้บ้างในบางวันเช่นกัน

ฤดูหนาว (มกราคม - กุมภาพันธ์)

อากาศจะค่อนข้างหนาว อุณหภูมิเฉลี่ยที่คุณจะได้สัมผัสหากมาทัวร์ไต้หวันในช่วงนี้จะอยู่ที่ราวๆ 14 องศา บนยอดเขาหรือพื้นที่สูงจะหนาวเย็นมากกว่าบนพื้นราบพอสมควรและอาจมีหมอกปกคลุมอยู่ทั่วไป

 

สถานที่ท่องเที่ยวไต้หวันแนะนำ

Chiang Khai Shek Memorial hall

อีกหนึ่งสถานที่ซึ่งนับเป็นไฮไลท์ของการมาทัวร์ไต้หวันคืออนุสรณ์สถานเจียงไคเช็กแห่งนี้ ภายในพื้นที่กว้างใหญ่มีการจัดวางสวนสวยตระการตาซึ่งได้รับการวางผังมาเป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังมีอาคารสถาปัตยกรรมแบบจีนสีขาวโดดเด่น ภายในมีรูปปั้นสำริดของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คตั้งอยู่ แนะนำให้มาที่นี่ในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนเวรยามของทหาร เพราะจะได้ดูพิธีการเปลี่ยนเวรที่ขึงขังน่าชมเป็นโบนัสในการมาเยือน

เกาะเผิงหู

Sun Moon Lake

ยกให้เป็นหนึ่งสถานที่สุดฮิตสำหรับคนรักธรรมชาติในการทัวร์ไต้หวัน ความสวยงามของสภาพแวดล้อมรวมถึงบรรยากาศสุดโรแมนติกของที่นี่ได้รับการขนานนามว่าเป็น สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน เพราะมีครบตั้งแต่ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ที่มีฉากด้านหลังเป็นภูเขาที่เต็มไปด้วยสีเขียวของผืนป่า ทำให้ที่นี่มีอากาศเย็นสบายเกือบตลอดทั้งปี เหมาะแก่การเดินเล่น ล่องเรือชมวิว หรือขี่จักรยานเที่ยว นอกจากนั้น รอบๆ ทะเลสาบยังมีวัดวาอารามและหมู่บ้านวัฒนธรรมเก่าแก่ของชนเผ่าดั้งเดิมของไต้หวันให้ได้แวะชมกันอีกด้วย

 

เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์สำคัญจุดหนึ่งของการทัวร์ไต้หวัน ซึ่งหากไม่ได้มาที่นี่ก็เหมือนมาไม่ถึงไต้หวันกันเลยทีเดียว ตึกนี้เคยได้ชื่อว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกในช่วงปี ค.ศ. 2004 ก่อนที่จะโดนล้มแชมป์และตกมาเป็นอันดับ 2 ของโลกจนถึงปัจจุบัน ด้วยความสูงถึง 508 เมตร มีทั้งหมด 101 ชั้นตามชื่อตึก ด้านล่างเป็นห้างสรรพสินค้าให้ได้จับจ่ายใช้สอยกันตามปกติ ส่วนถ้าใครอยากขึ้นมาสัมผัสความสูงลิบลิ่ว ชมวิวแจ่มๆ ของไต้หวันกัน ต้องซื้อตั๋วขึ้นลิฟท์มายังชั้น 89 ซึ่งลิฟท์ของตึกนี้ก็ได้รับการบันทึกว่าเป็นลิฟท์ที่มีความเร็วที่สุดในโลกอีกด้วยนะ คือใช้เวลาเพียง 1 นาทีต่อความสูง 1,010 เมตรหรือหนึ่งกิโลเมตรกว่าๆ เท่านั้น!! มาที่นี่ที่เดียวได้ทั้งเสียวได้ทั้งสูงเลยละคุณ

 

National Palace Museum

พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ซึ่งต้องมา ที่นี่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1925 และได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ที่รวบรวมผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์โบราณของประเทศจีนเอาไว้มากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก มีโซนจัดแสดงหลักเป็นอาคารสูง 4 ชั้น จัดแสดงชิ้นงานศิลปะและโบราณวัตถุของจีนเอาไว้ถึงประมาณ 700,000 ชิ้น! ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชิ้นงานที่ถูกขนย้ายมาจากพระราชวังต้องห้ามของประเทศจีนในช่วงหลังสงครามกลางเมือง และนอกจากส่วนของพิพิธภัณฑ์แล้ว ด้านข้างยังมีสวนสวยในสไตล์จีนให้ได้เดินเล่นรับลมเย็นๆ กันอีกด้วยนะ ถ้ามีเวลามาทัวร์ไต้หวันทั้งที ที่นี่ถือว่าน่าสนใจ

Jiufen Village

นับเป็นสถานที่ยอดนิยมซึ่งพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงหากมาทัวร์ไต้หวัน ที่นี่เป็นหมู่บ้านโบราณที่สร้างไล่เรียงกันขึ้นไปบนเนินเขา จากที่เคยเป็นเหมืองทองคำ ในปัจจุบัน ชาวบ้านได้ผันตัวเองมาเปิดบ้านเป็นร้านอาหารและร้านขายของสำหรับนักท่องเที่ยว ด้วยสถาปัตยกรรมอันสวยงามแปลกตา รวมถึงเป็นแหล่งช้อปแหล่งชิมที่มีข้าวของและอาหารอร่อยมากมาย จึงไม่น่าแปลกใจที่จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมุ่งหน้าแวะเวียนมาเยี่ยมชม โดยเฉพาะในยามค่ำคืน ที่นี่จะถูกประดับประดาด้วยโคมไฟสีแดงละลานตาเพิ่มความงามยิ่งขึ้นไปกว่าในช่วงกลางวัน จนกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้สร้างนำที่นี่เข้าไปเป็นฉากหนึ่งในภาพยนตร์แอนิเมชั่นชื่อดังเรื่อง Spirited Away จนโด่งดังไปทั่วโลกนั่นเอง

 

เทศกาลสำคัญที่ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน - เทศกาลโคมลอยผิงซี ( Pingxi Sky Lantern Festival )

 

เทศกาลโคมลอยผิงซี

เทศกาลโคมลอยที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก เทศกาลนี้เป็นการเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลปีใหม่ของจีนที่มีประวัติยาวนานกว่า 100 ปี โดยจะมีการทำโคมที่เป็นสัญลักษณ์ของแต่ละปีขึ้นมา เทศกาลนี้เป็นที่นิยมทั้งจากคนท้องถิ่นและนักเที่ยวทั่วโลกที่ต้องการมาชมความสวยงามตระการตาของโคมประดิษฐ์ เก็บภาพบรรยากาศชื่นชมท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยโคมไฟอย่างละลานตา และยังพากันมาร่วมปล่อยโคมซึ่งเป็นงานฝีมือที่ทำจากกระดาษสวยงาม พร้อมเขียนคำขอพรในช่วงปี นอกจากนี้ยังมีการแสดงเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อของไต้หวัน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเป็นไต้หวันอย่างน่าสนใจอีกด้วย หากใครต้องการเดินทางมาเที่ยวชมเทศกาลนี้ต้องเตรียมตัวให้ดีเพราะเทศกาลนี้จัดขึ้น ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ หรือ เดือนมีนาคมของทุกปีต้องเตรียมตัววางแผนการเดินทางให้ดีกันเลยทีเดียว

 

ร้านอาหารแนะนำในการทัวร์ไต้หวัน

1. ร้าน Modern Toilet Taiwan

เป็นธีมคาเฟ่ที่ตอบโจทย์คนชอบเช็คอินและถ่ายรูปเป็นที่สุด เชื่อว่าหลายคนคงรู้จักหรือเคยเห็นรีวิวร้านนี้ผ่านหูผ่านตากันมาบ้างแล้ว เพราะถือได้ว่าเป็นร้านที่มีชื่อเสียงโด่งดังในระดับหนึ่งเลยทีเดียว เมนูส่วนใหญ่จะเป็นอาหารจานเดียวมีทั้งสเต็กหรือสปาเก็ตตี้ในสไตล์ตะวันตก Hot Pot รวมถึงขนมหวานและเครื่องดื่มอีกหลากหลาย ไฮไลท์ของร้านนี้อาจจะไม่ใช่ที่รสชาติ แต่เป็นภาชนะที่เสิร์ฟมา เพราะทุกเมนูต้องมาในส้วมเท่านั้น ใครเป็นนักชิมสายบันเทิงที่มาทัวร์ไต้หวันต้องมาลอง

  • เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.30 – 22.00 น.
  • พิกัด: No. 7號, Lane 50, Xining South Road, Wanhua District, Taipei City, Taiwan 108

 

2. ร้าน Ay-Chung Flour Rice Noodle

เรียกได้ว่าร้านนี้คือบะหมี่ชื่อดังที่กลายเป็นไฮไลท์ในการมาทัวร์ไต้หวัน ซึ่งต้องชิมเมื่อมาเยือนย่านซีเหมินติง ย่านช้อปปิ้งชื่อดังในไทเป ตัวร้านมาในรูปแบบสุดจะธรรมดาในสไตล์ร้านค้าอาคารพาณิชย์ทั่วไป แต่ที่ทำให้สะดุดตาสะดุดใจคือจำนวนผู้คนมากมายมหาศาลที่มายืนออรอชิมกันอยู่บริเวณด้านหน้าร้านแบบแน่นขนัด เมนูเด็ดของร้านนี้มีเมนูเดียว เป็นก๋วยเตี๋ยวที่ดูคล้ายบะหมี่ผสมกระเพาะปลา หน้าตาธรรมดาแต่แทบทุกเสียงที่เคยชิมล้วนบอกมาว่ากลมกล่อมจนไม่ต้องง้อเครื่องปรุง!

  • เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.30 น.
  • พิกัด: No. 8-1號, Emei St, Wanhua District, Taipei City, Taiwan 108

 

3. ร้าน Fu Hang Dou Jiang 

สำหรับใครที่เป็นนักชิมสาย local ชอบแสวงหาความแปลกใหม่ในรสชาติแบบเฉพาะถิ่น เมื่อมาทัวร์ไต้หวันต้องไม่มองข้ามร้านนี้ เพราะมีเมนูอาหารเช้าที่เรียกได้ว่าสุดป๊อปปูล่าร์ในไทเปกันเลยทีเดียว ร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่ที่เป็นให้บริการมาร่วม 60 ปี และยังมีคนต่อแถวเข้าคิวรอชิมกันอย่างยาวเหยียดจนถึงปัจจุบัน เรียกว่าต้องใช้ความอดทนรอกันพอสมควร เมนูเด่นของร้านได้แก่ น้ำเต้าหู้เค็ม ซึ่งหลายเสียงลงความเห็นว่ารสชาติละม้ายไข่ตุ๋นเสียมากกว่า น้ำเต้าหู้ข้าว และขนมปังไส้ปาท่องโก๋ ก็เป็นอีกสองอย่างที่ควรต้องลอง

  • เปิดบริการทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 5.30 – 12.30 น.
  • พิกัด: 100, Taiwan, Taipei City, Zhongzheng District, Section 1, Zhongxiao East Road, 108

 

เคล็ดลับในการทัวร์ไต้หวัน

ไต้หวันถือเป็นเมืองที่สะดวกสบายรายล้อมไปด้วยร้านอาหารอร่อยที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นอาหารจีนหรืออาหารญี่ปุ่น หลายคนที่ไปทัวร์ไต้หวันจึงไม่พลาดที่จะมองหาซาชิมิจากปลาทะเลสดใหม่หลากหลายชนิดมาชิมกัน เนื่องจากมีความสดและคุณภาพที่ดี แต่มีราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับการกินที่ประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากไต้หวันมีค่าเงินค่อนข้างไม่ต่างจากเมืองไทยมากนักนั่นเอง และนั่นทำให้ไต้หวันกลายเป็นสวรรค์ของนักกินและนักช้อป เพราะทุกอย่างมีราคาที่ถือว่าไม่แพงมากนัก และการคำนวณเป็นเงินบาทไทยก็ทำได้ค่อนข้างสะดวก จึงไม่ต้องแปลกใจที่เห็นนักท่องเที่ยวชาวไทยล้วนมุ่งหน้าไปไต้หวันมากขึ้นในทุกปี

 

รีวิวทัวร์ไต้หวันที่น่าสนใจ