Tourkrub Logo
ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน

ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน

พบ 19 แพ็คเกจ
เรียงตาม
ตัวช่วยค้นหา
ราคา
ช่วงเดือน
วันหยุด
จำนวนวันเดินทาง
สายการบิน
เส้นทาง
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17449
17449 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน สักการะเทพเจ้ากวนอู ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101 4 บิน Thai Lion Air
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
พ.ค. / มิ.ย.
สักการะเทพเจ้ากวนอู ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101
7
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai Lion Air
เริ่มต้น16,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17253
17253 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน ไทเป วัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก 4 บิน VietJet Air
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ไทเป วัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก
6
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
18,990
เริ่มต้น17,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17374
17374 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดสวนกวง หมู่บ้านชาวประมง 4 บิน Thai Lion Air
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
เม.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดสวนกวง หมู่บ้านชาวประมง
6
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai Lion Air
เริ่มต้น17,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17690
17690 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ท่าเรือประมงเจิ้งปิน ตึกไทเป 101 4 บิน VietJet Air
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
พ.ค. / มิ.ย.
อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ท่าเรือประมงเจิ้งปิน ตึกไทเป 101
7
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น18,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17389
17389 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน หมู่บ้านสายรุ้ง วัดเหวินหวู่ อุทยานเย๋หลิ่ว 4 บิน VietJet Air
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.
หมู่บ้านสายรุ้ง วัดเหวินหวู่ อุทยานเย๋หลิ่ว
8
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
1 รีวิว
4.4/5ดี
เริ่มต้น19,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17499
17499 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ท่าเรือต้ันสุ่ย สะพานแห่งความรัก 4 บิน Starlux Airlines
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
พ.ค. / มิ.ย.
อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ท่าเรือต้ันสุ่ย สะพานแห่งความรัก
3
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
Starlux Airlines
เริ่มต้น19,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17469
17469 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน สักการะเทพเจ้ากวนอู สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง วัดหลงซาน 4 บิน Thai Lion Air
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
พ.ค. / มิ.ย.
สักการะเทพเจ้ากวนอู สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง วัดหลงซาน
7
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai Lion Air
เริ่มต้น19,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17365
17365 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตลาดปลาไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 4 บิน Thai Lion Air
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
เม.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตลาดปลาไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
7
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai Lion Air
เริ่มต้น19,999
ทั่วไป
รหัส 17419
17419 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน วัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดสวนกวง 4 บิน Starlux Airlines
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
พ.ค. / มิ.ย. / ต.ค.
วัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดสวนกวง
7
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
Starlux Airlines
เริ่มต้น20,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18110
18110 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 4 บิน VietJet Air
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
7
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
1 รีวิว
4.4/5ดี
เริ่มต้น20,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17913
17913 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน เมืองไถจง หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง 4 บิน VietJet Air
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
เมืองไถจง หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง
6
ที่เที่ยว
3
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น20,999
ทั่วไป
รหัส 17715
17715 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน สักการะเทพเจ้ากวนอู โรงละครแห่งชาติไถจง อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว 4 บิน Thai AirAsia
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
สักการะเทพเจ้ากวนอู โรงละครแห่งชาติไถจง อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
8
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
เริ่มต้น22,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17741
17741 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101 4 บิน China Airlines
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
ต.ค.
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป 101
7
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
China Airlines
เริ่มต้น23,990

ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน เที่ยวไหนกันดี ?

ทัวร์ครับพาทัวร์ไต้หวัน 4 วัน  ราคาทัวร์ไต้หวัน ก็ไม่แพงมากเอื้อมถึงแน่นอน ราคาก็มีตั้งแต่ 12,000 ไปจนถึง 30,000 บาทเลย  ไปดูกันเลยว่า 4 วันไปเที่ยวไหนได้บ้าง

  • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

จิ่วเฟิ่น

     หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น หรือหมู่บ้านโคมแดง เป็นหมู่บ้านโบราณที่คยรุ่งเรืองในสมัยก่อน หมู่บ้านจิ่วเฟิ่นถือว่าได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ด้วยความที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีโคมไฟแดงประดับอยู่ทั่วทั้งเมือง มีทั้งร้านอาหาร ร้านขายของกระจุ๊กกระจิ๊กเยอะมาก และไฮไลท์ก็คือ โรงน้ำชาที่เป็นอาคารไม้ คนนิยมไปนั่งจิบชาชิวๆ และนั่งชมวิวกันในช่วงเย็น เป็นช่วงที่เปิดโคมแดง พอดี จึงทำให้บรรยากาศดีมากๆ

  • อุทยานเหย่หลิ่ว

Yehliu Geopark

     อุทยานเหย่หลิว ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเลยก็ว่าได้ ภายในอุทยานก็จะมีหินรูปร่างแปลกตาอยู่เยอะมาก แต่ละอันก็จะมีชื่อแตกต่างกันไป แต่อันที่โดดเด่น และเป็นไฮไลท์ของที่นี่ ก็คือ “หินเศียรราชินี” จะมีคนต่อคิวเพื่อถ่ายรูปยาวมาก เค้าว่ากันว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้า บริเวณคอจะถูกลมและน้ำกัดเซาะจนขาด เพราะส่วนของคอมีขนาดเล็กลงทุกปี

  • ทะเลสาบสุริยันจันทรา

sun moon lake

      ทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นสถานท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ขึ้นชื่อมากๆ อีกที่หนึ่งของไต้หวัน เป็นทะเลสาบที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยภูเขา  และที่ถูกเรียกว่า “sun moon lake” ก็เพราะว่า ฝั่งตะวันออกจะมีรูปร่างคล้ายพระอาทิตย์ และฝั่งตะวันตกคล้ายกับพระจันทร์ สำหรับทะเลสาบแห่งนี้เราสามารถนั่งเรือชมวิว กินบรรยากาศได้ เพราะที่นี่อากาศดีทั้งปี   

  • อุทยานแห่งชาติอาลีซัน

alisan

     อุทยานแห่งชาติอาลีซัน เป็นสถานที่ห้ามพลาด ใครไปไต้หวันยังไงก็ต้องไปให้ได้ เป็นอุทยานที่มีความอุดมสมบูรณืทางธรรมชาติมากๆ นักท่องเที่ยวนิยมนั่งรถไฟโบราณ เพื่อดื่มด่ำกับบรรยากาศของธรรมชาติ และขึ้นไปเพื่อชมพระอาทิตย์ขึ้น หลังจากนั้นก็นั่งจิบชาอู่หลง ที่ปลูกเยอะมากที่ด้านบนอุทยาน เรียกได้ว่าธรรมชาติบำบัดจริงๆ

  • ตึกไทเป 101

taipei 101

หลังจากพาไปเที่ยวท่องเที่ยวธรรมชาติไปแล้ว สถานท่ีสุดท้ายเราไปเที่ยวชมวิวเมืองไทเป ที่ตึกไทเป 101 เป็นอีกแลนด์มาร์กสำคัญของไต้หวัน ภายในตึกจะมีที่ช้อปปิ้ง ร้านอาหาร คนนิยมไปซื้อของฝากกันที่นี่ และเราสามาถชมวิวทั้งเมืองไต้หวันได้ที่ตึกนี่เท่านั้น และเป็นตึกที่สูงที่สุดในไต้หวันอีกด้วย