ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน การบินไทย (11 แพ็คเกจ)

พบ 11 แพ็คเกจ
คัดกรอง
ตัวเลือกที่เลือกไว้ ล้างตัวเลือก
สายการบิน Thai Airways
ช่วงราคา (บาท)
โปรโมชั่น
ช่วงเวลา
เส้นทาง
(9)
(1)
(1)
(0)
(0)
วันหยุด
ดูเพิ่มเติม
เดือน
(3)
(6)
(5)
(2)
(5)
(2)
(2)
ดูเพิ่มเติม
จำนวนวันเดินทาง
(0)
(0)
(6)
(4)
(1)
สายการบิน
(14)
(11)
(10)
(6)
(6)
พฤ 11 ก.ค. 19 อา 14 ก.ค. 19 พฤ 11 ก.ค. / อา 14 ก.ค. ฿19,999
พฤ 25 ก.ค. 19 อา 28 ก.ค. 19 พฤ 25 ก.ค. / อา 28 ก.ค. ฿20,999
พฤ 1 ส.ค. 19 อา 4 ส.ค. 19 พฤ 01 ส.ค. / อา 04 ส.ค. ฿19,999
พฤ 8 ส.ค. 19 อา 11 ส.ค. 19 พฤ 08 ส.ค. / อา 11 ส.ค. ฿19,999
9 ส.ค. 19 12 ส.ค. 19 ศ 09 ส.ค. / จ 12 ส.ค. ฿22,999
พฤ 5 ก.ย. 19 อา 8 ก.ย. 19 พฤ 05 ก.ย. / อา 08 ก.ย. ฿19,999
พฤ 19 ก.ย. 19 อา 22 ก.ย. 19 พฤ 19 ก.ย. / อา 22 ก.ย. ฿19,999
5 ต.ค. 19 8 ต.ค. 19 ส 05 ต.ค. / อ 08 ต.ค. ฿20,999
พฤ 10 ต.ค. 19 อา 13 ต.ค. 19 พฤ 10 ต.ค. / อา 13 ต.ค. ฿23,999
12 ต.ค. 19 15 ต.ค. 19 ส 12 ต.ค. / อ 15 ต.ค. ฿23,999
พฤ 17 ต.ค. 19 อา 20 ต.ค. 19 พฤ 17 ต.ค. / อา 20 ต.ค. ฿20,999
19 ต.ค. 19 22 ต.ค. 19 ส 19 ต.ค. / อ 22 ต.ค. ฿20,999
อา 20 ต.ค. 19 23 ต.ค. 19 อา 20 ต.ค. / พ 23 ต.ค. ฿22,999
พฤ 24 ต.ค. 19 อา 27 ต.ค. 19 พฤ 24 ต.ค. / อา 27 ต.ค. ฿20,999
25 ต.ค. 19 28 ต.ค. 19 ศ 25 ต.ค. / จ 28 ต.ค. ฿21,999
26 ต.ค. 19 29 ต.ค. 19 ส 26 ต.ค. / อ 29 ต.ค. ฿20,999
2 พ.ย. 19 5 พ.ย. 19 ส 02 พ.ย. / อ 05 พ.ย. ฿19,999
พฤ 7 พ.ย. 19 อา 10 พ.ย. 19 พฤ 07 พ.ย. / อา 10 พ.ย. ฿19,999
9 พ.ย. 19 12 พ.ย. 19 ส 09 พ.ย. / อ 12 พ.ย. ฿19,999
พฤ 14 พ.ย. 19 อา 17 พ.ย. 19 พฤ 14 พ.ย. / อา 17 พ.ย. ฿19,999
16 พ.ย. 19 19 พ.ย. 19 ส 16 พ.ย. / อ 19 พ.ย. ฿19,999
พฤ 21 พ.ย. 19 อา 24 พ.ย. 19 พฤ 21 พ.ย. / อา 24 พ.ย. ฿19,999
23 พ.ย. 19 26 พ.ย. 19 ส 23 พ.ย. / อ 26 พ.ย. ฿19,999
พฤ 28 พ.ย. 19 อา 1 ธ.ค. 19 พฤ 28 พ.ย. / อา 01 ธ.ค. ฿19,999
30 พ.ย. 19 3 ธ.ค. 19 ส 30 พ.ย. / อ 03 ธ.ค. ฿19,999
พฤ 5 ธ.ค. 19 อา 8 ธ.ค. 19 พฤ 05 ธ.ค. / อา 08 ธ.ค. ฿22,999
7 ธ.ค. 19 10 ธ.ค. 19 ส 07 ธ.ค. / อ 10 ธ.ค. ฿22,999
พฤ 12 ธ.ค. 19 อา 15 ธ.ค. 19 พฤ 12 ธ.ค. / อา 15 ธ.ค. ฿19,999
14 ธ.ค. 19 17 ธ.ค. 19 ส 14 ธ.ค. / อ 17 ธ.ค. ฿19,999
พฤ 19 ธ.ค. 19 อา 22 ธ.ค. 19 พฤ 19 ธ.ค. / อา 22 ธ.ค. ฿19,999
21 ธ.ค. 19 24 ธ.ค. 19 ส 21 ธ.ค. / อ 24 ธ.ค. ฿20,999
พฤ 26 ธ.ค. 19 อา 29 ธ.ค. 19 พฤ 26 ธ.ค. / อา 29 ธ.ค. ฿20,999
30 ธ.ค. 19 พฤ 2 ม.ค. 20 จ 30 ธ.ค. / พฤ 02 ม.ค. ฿28,999
31 ธ.ค. 19 3 ม.ค. 20 อ 31 ธ.ค. / ศ 03 ม.ค. ฿28,999
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ
17 ก.ค. 19 อา 21 ก.ค. 19 พ 17 ก.ค. / อา 21 ก.ค. ฿24,999
24 ก.ค. 19 อา 28 ก.ค. 19 พ 24 ก.ค. / อา 28 ก.ค. ฿26,999
7 ส.ค. 19 อา 11 ส.ค. 19 พ 07 ส.ค. / อา 11 ส.ค. ฿24,999
9 ส.ค. 19 13 ส.ค. 19 ศ 09 ส.ค. / อ 13 ส.ค. ฿26,999
21 ส.ค. 19 อา 25 ส.ค. 19 พ 21 ส.ค. / อา 25 ส.ค. ฿24,999
6 ก.ย. 19 10 ก.ย. 19 ศ 06 ก.ย. / อ 10 ก.ย. ฿24,999
20 ก.ย. 19 24 ก.ย. 19 ศ 20 ก.ย. / อ 24 ก.ย. ฿24,999
2 ต.ค. 19 อา 6 ต.ค. 19 พ 02 ต.ค. / อา 06 ต.ค. ฿25,999
4 ต.ค. 19 8 ต.ค. 19 ศ 04 ต.ค. / อ 08 ต.ค. ฿25,999
9 ต.ค. 19 อา 13 ต.ค. 19 พ 09 ต.ค. / อา 13 ต.ค. ฿26,999
11 ต.ค. 19 15 ต.ค. 19 ศ 11 ต.ค. / อ 15 ต.ค. ฿26,999
18 ต.ค. 19 22 ต.ค. 19 ศ 18 ต.ค. / อ 22 ต.ค. ฿25,999
23 ต.ค. 19 อา 27 ต.ค. 19 พ 23 ต.ค. / อา 27 ต.ค. ฿26,999
25 ต.ค. 19 29 ต.ค. 19 ศ 25 ต.ค. / อ 29 ต.ค. ฿24,999
26 ต.ค. 19 30 ต.ค. 19 ส 26 ต.ค. / พ 30 ต.ค. ฿24,999
1 พ.ย. 19 5 พ.ย. 19 ศ 01 พ.ย. / อ 05 พ.ย. ฿24,999
6 พ.ย. 19 อา 10 พ.ย. 19 พ 06 พ.ย. / อา 10 พ.ย. ฿24,999
8 พ.ย. 19 12 พ.ย. 19 ศ 08 พ.ย. / อ 12 พ.ย. ฿24,999
13 พ.ย. 19 อา 17 พ.ย. 19 พ 13 พ.ย. / อา 17 พ.ย. ฿24,999
15 พ.ย. 19 19 พ.ย. 19 ศ 15 พ.ย. / อ 19 พ.ย. ฿24,999
20 พ.ย. 19 อา 24 พ.ย. 19 พ 20 พ.ย. / อา 24 พ.ย. ฿24,999
22 พ.ย. 19 26 พ.ย. 19 ศ 22 พ.ย. / อ 26 พ.ย. ฿24,999
27 พ.ย. 19 อา 1 ธ.ค. 19 พ 27 พ.ย. / อา 01 ธ.ค. ฿24,999
30 พ.ย. 19 4 ธ.ค. 19 ส 30 พ.ย. / พ 04 ธ.ค. ฿24,999
4 ธ.ค. 19 อา 8 ธ.ค. 19 พ 04 ธ.ค. / อา 08 ธ.ค. ฿25,999
6 ธ.ค. 19 10 ธ.ค. 19 ศ 06 ธ.ค. / อ 10 ธ.ค. ฿26,999
7 ธ.ค. 19 11 ธ.ค. 19 ส 07 ธ.ค. / พ 11 ธ.ค. ฿26,999
13 ธ.ค. 19 17 ธ.ค. 19 ศ 13 ธ.ค. / อ 17 ธ.ค. ฿24,999
18 ธ.ค. 19 อา 22 ธ.ค. 19 พ 18 ธ.ค. / อา 22 ธ.ค. ฿24,999
20 ธ.ค. 19 24 ธ.ค. 19 ศ 20 ธ.ค. / อ 24 ธ.ค. ฿24,999
25 ธ.ค. 19 อา 29 ธ.ค. 19 พ 25 ธ.ค. / อา 29 ธ.ค. ฿24,999
30 ธ.ค. 19 3 ม.ค. 20 จ 30 ธ.ค. / ศ 03 ม.ค. ฿31,999
31 ธ.ค. 19 4 ม.ค. 20 อ 31 ธ.ค. / ส 04 ม.ค. ฿31,999
ดูรายละเอียดแพ็คเกจ

 

ทัวร์ไต้หวัน การบินไทย กับความสบายแบบยกระดับ!

เที่ยวทัวร์ไต้หวัน การบินไทย จะมีที่เที่ยวน่าสนใจบ้าง ? เตรียมสมุดมาจดตามทัวร์ครับได้เลย..

  • อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน (Alishan National Park)

taiwan-thai-airways 

        สถานที่แรกของโปรแกรม ทัวร์ไต้หวัน การบินไทย ที่ต้องไปโดนก็คือ  อุทยานแห่งชาติอาลีซัน สถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตประจำทัวร์ไต้หวัน ตั้งอยู่ทางตอนกลางของไต้หวัน เต็มไปด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีไฮไลต์คือ จุดชมวิวพระอาทิตย์ซึ่งว่ากันว่าหากได้ชมจะเป็นมงคลกับชีวิต และมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติ, เยี่ยมชมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์, ชมสวนสนยักษ์ อายุหลายพันปี, นั่งรถไฟโบราณ และนั่งรถไฟไต่เขา รวมถึงยังมีของฝากยอดนิยมที่ต้องไม่พลาดก็คือชาและวาซาบินั่นเองค่ะ  

  • ทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake)

taiwan-thai-airways 

        ทะเลสาบสุริยันจันทรา ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน แค่ได้ยินชื่อรู้สึกได้ถึงความโรแมนติกแล้วใช่ไหมคะ ? ที่นี่จึงมักมีคู่รักมาเที่ยวฮันนีมูนกันอย่างคึกคัก  ว่ากันว่าบรรยากาศของที่นี่สวยงามเหมือนอยู่ในยุโรป จึงได้รับฉายาว่าเป็น “ สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน ” ด้วยพื้นน้ำสีฟ้าอมเขียว ตัดกับฉากหลังเป็นภูเขาเต็มไปด้วยต้นไม้เขียวชอุ่มอุดมสมบูรณ์ ส่วนตอนดึกเราจะเห็นดาวเต็มสว่างท้องฟ้า และภูมิอากาศที่เย็นสบายร่มรื่นตลอดทั้งปี ทำให้สถานที่แห่งนี้ติดชาร์ตยอดนิยมสำหรับทัวร์ไต้หวัน ไปโดยปริยายค่ะ  

  • สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า (Formosan Aboriginal Culture Village)

taiwan-thai-airways 

        หากมาเที่ยวทัวร์ไต้หวัน การบินไทย ที่นอกจากจะได้เดินทางอย่างสะดวกสบายแล้ว เราก็จะได้พบเจอกับสิ่งที่ตื่นเต้นเร้าใจอยู่ตลอดค่ะ อย่างสถานที่ต่อไปนี้ที่จะทำให้เราสนุกสนาน จนลืมอายุกันเลยทีเดียว กับที่นี่ สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า ตั้งอยู่ใกล้กับทะเลสาบสุริยันจันทรา ครอบคลุมพื้นที่กว้างราวๆ  400 ไร่ ถือเป็น สวนสนุกที่มีขนาดใหญ่ที่สุด แห่งหนึ่งของไต้หวัน และเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณี วัฒนธรรมของชนเผ่าดั้งเดิมทั้ง 9 เผ่าของไต้หวัน ภายในสวนสนุกมีด้วยกัน 3 ธีมหลัก คือ สวนยุโรป (European Garden) เกาะแห่งสวนสนุก (Amusement Isle) และหมู่บ้านชนเผ่าอะบอริจิน (Aboriginal Village Park) ที่สำคัญยังเป็นสวนสนุกไต้หวันเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับการการันตีคุณภาพด้วยรางวัลมิชลิน สตาร์ ระดับ 2 ดาว อีกด้วยค่ะ 

  • ตึกไทเป 101 (Taipei 101)

taiwan-thai-airways 

ทัวร์ไต้หวัน การบินไทยพาบินลัดฟ้า ไปต่อกับตึกสูงระฟ้า อย่าง  ตึกไทเป 101 เป็น ตึกที่สูงเป็นอันดับ 2 ของโลก และเป็นแลนด์มาร์คประจำไต้หวัน มีความสูงมากถึง 508 เมตร จึงพลาดไม่ได้ที่จะขึ้นไปชมวิวสวยๆ ที่ชั้น 89 ซึ่งเป็นไฮไลท์ของที่นี่นั่นเองค่ะ รูปร่างตัวอาคารมีองค์ประกอบการออกแบบที่ผสมผสานความดั้งเดิมและความทันสมัยไว้ได้อย่างลงตัว สามารถทนต่อพายุไต้ฝุ่นและแผ่นดินไหวได้อีกด้วยค่ะ การตกแต่งทั้งภายนอก และภายในตัวอาคาร ต่างมีประวัติ และความเป็นมาที่น่าสนใจมาก ถ้าใครได้ไปทัวร์ใต้หวัน ณ สถานที่แห่งนี้ อย่าพลาดไปศึกษาเรื่องราวเหล่านี้ด้วยตัวเองนะคะ 

  • อุทยานเย๋หลิ่ว (Yehliu Geopark Taiwan)

taiwan-thai-airways 

        อุทยานเย๋หลิ่ว หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสายธรรมชาติของไต้หวัน โดดเด่นทางธรณีวิทยาด้วยภูมิทัศน์หินรูปร่างลักษณะแปลกตา เกิดจากการสร้างสรรค์ด้วยฝีมือของธรรมชาติ เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะ รวมถึงบรรยากาศที่นี่ก็ดีสุดๆ เพราะเราจะได้สัมผัสได้กลิ่นอายของทะเล โดยที่นี่มีไฮไลต์เด็ดก็คือ “ หินเศียรราชินิ ” ซึ่งเราจะได้เห็ยนักท่องเที่ยวยืนเข้าคิวรอถ่ายรูปเป็นจำนวนมาก ถ้าอยากรู้ว่าเด็ดแค่ไหน ก็ต้องจองตั๋วการบินไทย บินไปทัวร์ไต้หวัน เพื่อพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองแล้วค่ะ  

แล้วไปเที่ยวทัวร์ไต้หวันทั้งที ต้องไม่พลาดซื้อของฝากไต้หวัน แต่จะมีอะไรบ้างนั้น ตามไปต่อกันเลยที่ 

รวมมาแล้ว !! 7 ของฝากไต้หวันยอดฮิต เที่ยวไต้หวันซื้ออะไรดี ? >>คลิกอ่านเลย<<