ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน (25 แพ็คเกจ)

พบ 25 แพ็คเกจ
คัดกรอง
ตัวเลือกที่เลือกไว้ ล้างตัวเลือก
จำนวนวันเดินทาง 5 วัน
ช่วงราคา (บาท)
โปรโมชั่น
ช่วงเวลา
เส้นทาง
(21)
(2)
(1)
(1)
(0)
วันหยุด
ดูเพิ่มเติม
เดือน
(4)
(16)
(17)
(19)
(7)
(6)
(1)
ดูเพิ่มเติม
จำนวนวันเดินทาง
(7)
(25)
(25)
(1)
สายการบิน
(7)
(7)
(5)
(3)
(3)
(0)
ดูเพิ่มเติม
เน้นไหว้พระ
รหัส 12995
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 5 วัน 3 คืน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ขอพรความรักวัดเสียไห่เฉิงหวง บิน XW
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ไทเป 101 / อุทยานเย่หลิว / ทะเลสาบสุริยันจันทรา
5
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿11,111
เน้นช้อปปิ้ง
รหัส 12619
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 5 วัน 3 คืน อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน XW
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น / อุทยานเย่หลิว / ทะเลสาบสุริยันจันทรา
13
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿11,899
เน้นธรรมชาติ
รหัส 12997
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 5 วัน 3 คืน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อนุสรณ์เจียงไคเช็ค วัดหลงซานซื่อ บิน XW
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
อนุสรณ์เจียงไคเช็ค / อาลีซาน / ทะเลสาบสุริยันจันทรา
4
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿11,999
ทั่วไป
รหัส 12276
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 5 วัน 3 คืน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านสายรุ้ง บิน SL
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
ส.ค. / ก.ย.
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น / อุทยานเย่หลิว / ไทเป 101 / หมู่บ้านสายรุ้ง / ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต / ทะเลสาบสุริยันจันทรา
4
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿12,222
เน้นธรรมชาติ
รหัส 11848
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 5 วัน 3 คืน ชมอุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน XW
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
ส.ค.
อุทยานเย่หลิว / หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น / อนุสรณ์เจียงไคเช็ค / ทะเลสาบสุริยันจันทรา
16
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿12,888
ทั่วไป
รหัส 12292
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 5 วัน 3 คืน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน SL
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น / อุทยานเย่หลิว / ซีเหมินติง / ทะเลสาบสุริยันจันทรา / หมู่บ้านสายรุ้ง
14
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿12,999
ทั่วไป
รหัส 11568
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 5 วัน 3 คืน หมู่บ้านสายรุ้ง อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน XW
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
อุทยานเย่หลิว / หมู่บ้านสายรุ้ง / ทะเลสาบสุริยันจันทรา
13
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿12,999
ทั่วไป
รหัส 12138
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 5 วัน 3 คืน อุทยานอาลีซัน ล่องเรือสุริยันจันทรา บิน SL (เก็บทิปที่สนามบิน)
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
ก.ย. / ต.ค.
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น / อุทยานเย่หลิว / อาลีซาน / ทะเลสาบสุริยันจันทรา
3
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿12,999
ทั่วไป
รหัส 13461
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง 5 วัน 3 คืน ปล่อยโคมที่ผิงซี ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน XW (พักออนเซน)
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค. / ม.ค.
หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น / อุทยานเย่หลิว / หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น / ทะเลสาบสุริยันจันทรา
16
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿13,888
ทั่วไป
รหัส 12413
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 5 วัน 3 คืน อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน SL
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
วัดหลงซันซื่อ / อุทยานเย่หลิว / ทะเลสาบสุริยันจันทรา
6
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿13,999
ทั่วไป
รหัส 12149
ลดราคา
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 5 วัน 3 คืน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน SL (เก็บทิปที่สนามบิน)
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
ก.ค. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น / เทศกาลโคมลอย / ทะเลสาบสุริยันจันทรา
5
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
14,999
฿13,999
เน้นธรรมชาติ
รหัส 13208
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป 5 วัน 3 คืน อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ หาดซีซิงถัน จุดชมวิวหน้าผาชิงสุ่ย บิน SL
ไต้หวัน ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
ต.ค.
ผาชิงสุ่ย / อุทยานทาโรโกะ / ทะเลสาบเจ็ดดาว
11
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินกลางคืน
฿14,555
ทั่วไป
รหัส 12289
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 5 วัน 3 คืน อุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน SL
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
อนุสรณ์เจียงไคเช็ค / อุทยานเย่หลิว / อาลีซาน / ทะเลสาบสุริยันจันทรา
12
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿14,900
ทั่วไป
รหัส 11925
ลดราคา
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เกาสง 5 วัน 4 คืน วัดโฝวกวงซัน นั่งรถไฟโบราณอุทยานอาหลีซาน บิน VZ
ไต้หวัน ไทจง ไทเป เกาสง
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 4 คืน
ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
วัดเหวินหวู่ (วัดกวนอู) / ทะเลสาบสุริยันจันทรา / อาลีซาน / อุทยานแห่งชาติอาลีซัน / วัดฝอกวงซัน
7
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
16,888
฿15,888
เน้นไหว้พระ
รหัส 13503
ลดราคา
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 5 วัน 3 คืน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น บิน XW
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
0
ที่เที่ยว
0
มื้ออาหาร
ที่พัก
17,999
฿15,999
เน้นธรรมชาติ
รหัส 12748
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป 5 วัน 3 คืน วัดเหวินหวู่ นั่งรถไฟอุทยานอาลีซาน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น บิน BR
ไต้หวัน ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. / พ.ย.
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น / พิพิธภัณฑ์กู้กง / อุทยานแห่งชาติอาลีซัน / ทะเลสาบสุริยันจันทรา
15
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿18,900
เน้นธรรมชาติ
รหัส 10952
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 5 วัน 4 คืน อุทยานเย่หลิ่ว หมู่บ้านสายรุ้ง (*ปล่อยโคมลอยผิงซี) บิน VZ
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 4 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
อุทยานแห่งชาติอาลีซัน / หมู่บ้านสายรุ้ง / อุทยานเย่หลิว / ทะเลสาบสุริยันจันทรา
19
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿18,900
เน้นธรรมชาติ
รหัส 12996
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 5 วัน 3 คืน หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ล่องเรือทะเลสุริยันจันทรา นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน บิน BR
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
ส.ค. / ก.ย. / พ.ย.
อาลีซาน / อุทยานแห่งชาติอาลีซัน / ทะเลสาบสุริยันจันทรา / หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
14
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿19,999
บินดีพักหรู
รหัส 11228
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 5 วัน 4 คืน ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ พื้นที่ชุ่มน้ำเกาเหม่ย ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน BR
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 4 คืน
ก.ย. / ต.ค. / พ.ย.
อุทยานเย่หลิว / กระเช้าเมาคง / หมู่บ้านสายรุ้ง / เกาเหม่ย / ทะเลสาบสุริยันจันทรา
22
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿19,999
เน้นช้อปปิ้ง
รหัส 13133
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 5 วัน 4 คืน ทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น บิน TG (เก็บค่าทิปที่สนามบิน)
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 4 คืน
ก.ย. / ต.ค.
อนุสรณ์เจียงไคเช็ค / หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น / ทะเลสาบสุริยันจันทรา / หมู่บ้านสายรุ้ง
9
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้ามืด
฿21,991
ทั่วไป
รหัส 12178
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 5 วัน 4 คืน อุทยานแห่งชาติเย่หลิว ฟาร์มแกะชิงจิ้ง นั่งรถไฟโบราณอุทยานอาลีซาน บิน TG
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 4 คืน
ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
อุทยานเย่หลิว / ฟาร์มแกะชิงจิ้ง / อาลีซาน / ทะเลสาบสุริยันจันทรา
16
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿24,999
ทั่วไป
รหัส 12267
ทัวร์ไต้หวัน เกาสง 5 วัน 4 คืน อุทยานอาลีซาน เจดีย์เสือและเจดีย์มังกร ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน TG
ไต้หวัน เกาสง
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 4 คืน
ส.ค. / ต.ค.
อนุสรณ์เจียงไคเช็ค / ทะเลสาบสุริยันจันทรา / อาลีซาน / เจดีย์เสือมังกร
10
ที่เที่ยว
15
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿24,999
เน้นธรรมชาติ
รหัส 12579
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 5 วัน 4 คืน อุทยานเหย่หลิ่ว นั่งรถไฟโบราณอุทยานอาลีซาน บิน TG
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 4 คืน
ต.ค.
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น / อุทยานเย่หลิว / หมู่บ้านสายรุ้ง / อาลีซาน / ทะเลสาบสุริยันจันทรา
7
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿25,888
เที่ยวเทศกาล
รหัส 13393
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 5 วัน 4 คืน อุทยานอาลีซัน Count-down 2019 ชมพลุไฟตึกไทเป101 บิน VZ
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 4 คืน
ธ.ค.
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น / อุทยานเย่หลิว / อาลีซาน / ทะเลสาบสุริยันจันทรา
7
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินบ่าย
฿25,888
เที่ยวเทศกาล
รหัส 13037
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 5 วัน 4 คืน นั่งรถไฟโบราณ คาท์ดาวน์ดูพลุวันปีใหม่บริเวณตึกไทเป101 บิน TG
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 4 คืน
ธ.ค.
อนุสรณ์เจียงไคเช็ค / ไทเป 101 / ทะเลสาบสุริยันจันทรา / อาลีซาน
14
ที่เที่ยว
11
มื้ออาหาร
ที่พัก
บินเช้า
฿38,900

 

ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน

5 พิกัดต้องไป! กับทัวร์ไต้หวัน 5 วัน

  • อาลีซาน (Alishan National Scenic Area )

        อุทยานขนาดใหญ่ขึ้นชื่อของไต้หวัน ตั้งอยู่สูงกว่าน้ำทะเล 2,700 เมตร เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้ป่าดินชื้นนานาพันธ์ มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติทำให้ อุทยานอาลีซานเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวสายธรรมชาติ ซึ่งหากใครที่อยากสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติสุดอลังการแบบไม่ไกลละก็ จองทัวร์ไต้หวัน 5 วันจากทัวร์ครับ ก็ได้ไปเที่ยวไต้หวันแบบง่ายๆแล้วค่ะ 

  • เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street)

Jiufen Old Street 

        สถานที่ท่องเที่ยวสายวัฒนธรรม เป็น ย่านเมืองเก่าที่เต็มไปด้วยร้านขายของในบรรยากาศย้อนยุค ซึ่งมีเอกลักษณ์ที่อยู่อาคารไม้ตึกโรงน้ำชาตั้งเรียงราย ไม่ว่าใครที่มาเยือนจิ่วเฟิ่นแห่งนี้ ต้องไม่พลาดดื่มด่ำกับบรรยากาศโบราณสุดคลาสสิคซึ่งที่ไหนไม่ได้นอกจากทัวร์ไต้หวัน 5 วันค่ะ 

  • ทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake)

        ทะเลสาบน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของไต้หวัน โดดเด่นเรื่อง ความสวยงามของธรรมชาติของน้ำสีฟ้าที่ตัดกับสีเขียวของภูเขาด้านหลังได้อย่างลงตัว พร้อมด้วยอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี จึงทำให้ทะเลสาบสุริยันจันทราแห่งนี้ เป็นอีกหนึ่งสถานที่เที่ยวจากทัวร์ไต้หวัน 5 วันที่ไม่ควรค่าแก่การไปเห็นด้วยตาตัวเองค่ะ 

  • อุทยานธรณีเย่หลิว  (Yehliu Geopark)

Yehliu Geopark) 

        ดินแดนที่เต็มไปด้วย หินรูปทรงประหลาดอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งเกิดจากการสร้างสรรค์โดยธรรมชาติ ถือเป็นความสวยงามทางธรณีวิทยานที่หาได้ยาก ภายในอุทยานก็จะหินรูปไฮไลท์รูปทรงต่างๆให้ถ่ายรูปกันอย่างเพลิดเพลินเลยค่ะ สามารถมาเที่ยวได้ตลอดทั้งปี จึงเป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวจากทัวร์ไต้หวัน 5 วันที่ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดค่ะ

  • ตึกไทเป 101 (Taipei 101)

        ปิดท้ายด้วย แลนด์มาร์คสำคัญของทัวร์ไต้หวัน ที่ไม่ว่าจะมาเที่ยวทัวร์ไต้หวัน 5 วันหรือกี่วันก็ต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินที่นี่กันสักหน่อย เดี๋ยวจะหาว่ามาไม่ถึงไต้หวัน กับตึกไทเป 101 ตึกสูงระฟ้าแสนทันสมัยใจกลางเมืองหลวงไทเป และความสูงก็ไม่เป็นรองใครเพราะได้ชื่อว่าเป็น ตึกที่มีความสูงเป็นอันดับ 2 ของโลกเลย ทีเดียวค่ะ  

แน่นอนว่าก่อนไปเที่ยวไต้หวัน เราต้องเตรียมตัวให้ดี ก่อนเดินทางไปทัวร์ครับกับ

>>>5 สิ่งควรรู้ก่อนเตรียมตัวไปไต้หวัน<<<