Tourkrub Logo
ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน

ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน

พบ 18 แพ็คเกจ
เรียงตาม
ตัวช่วยค้นหา
ราคา
ช่วงเดือน
วันหยุด
จำนวนวันเดินทาง
สายการบิน
เส้นทาง
ทั่วไป
รหัส 16969
16969 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน หนานโถว ไทจง เจียอี้ ไทเป 5 บิน Eva Air
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.
หนานโถว ไทจง เจียอี้ ไทเป
7
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
Eva Air
เริ่มต้น19,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17920
17920 ทัวร์ไต้หวัน วัน 4 คืน เถาหยวน อาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 5 บิน Thai Lion Air
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 4 คืน
เม.ย.
เถาหยวน อาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
9
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai Lion Air
19,999
เริ่มต้น17,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17529
17529 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน เถาหยวน ไทจง ไทเป บูราโน่แห่งไต้หวัน 5 บิน China Airlines
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
เถาหยวน ไทจง ไทเป บูราโน่แห่งไต้หวัน
7
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
China Airlines
19,990
เริ่มต้น18,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17260
17260 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน เถาหยวน หมู่บ้านสายรุ้ง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 5 บิน VietJet Air
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
เถาหยวน หมู่บ้านสายรุ้ง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
8
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
21,990
เริ่มต้น19,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17261
17261 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน ไทเป ชมความงามสวนดอกไม้จงเซ่อ นั่งรถไฟอาลีซาน 5 บิน Eva Air
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.
ไทเป ชมความงามสวนดอกไม้จงเซ่อ นั่งรถไฟอาลีซาน
7
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
Eva Air
เริ่มต้น19,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17309
17309 ทัวร์ไต้หวัน วัน 4 คืน เถาหยวน  เมืองเจียอี้  หมู่บ้านฮิโนกิ 5 บิน Thai AirAsia
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 4 คืน
เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
เถาหยวน เมืองเจียอี้ หมู่บ้านฮิโนกิ
8
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
22,888
เริ่มต้น20,888
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17478
17478 ทัวร์ไต้หวัน วัน 4 คืน นั้งรถไฟอาลีซาน ตึกไทเป 101 หมู่บ้านชาวประมงหลากสี 5 บิน Thai Lion Air
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 4 คืน
พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค.
นั้งรถไฟอาลีซาน ตึกไทเป 101 หมู่บ้านชาวประมงหลากสี
7
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai Lion Air
เริ่มต้น20,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17530
17530 ทัวร์ไต้หวัน วัน 4 คืน เมืองเถาหยวน เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เช็คอินบูราโน่แห่งไต้หวัน 5 บิน Starlux Airlines
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 4 คืน
เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.
เมืองเถาหยวน เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น เช็คอินบูราโน่แห่งไต้หวัน
5
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
Starlux Airlines
เริ่มต้น21,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17875
17875 ทัวร์ไต้หวัน วัน 4 คืน เถาหยวน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 บิน VietJet Air
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 4 คืน
เม.ย.
เถาหยวน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
8
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น21,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17482
17482 ทัวร์ไต้หวัน วัน 4 คืน วัดเหวิ่นหวู่ รถไฟอาลีซาน โรงละครแห่งชาติไถจง 5 บิน Thai Lion Air
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 4 คืน
เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
วัดเหวิ่นหวู่ รถไฟอาลีซาน โรงละครแห่งชาติไถจง
8
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai Lion Air
เริ่มต้น21,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17725
17725 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน เถาหยวน ไทจง อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 5 บิน VietJet Air
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
เถาหยวน ไทจง อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
6
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น22,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17474
17474 ทัวร์ไต้หวัน วัน 4 คืน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา นั้งรถไฟอาลีซาน อุทยานเย๋หลิ่ว 5 บิน VietJet Air
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 4 คืน
เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา นั้งรถไฟอาลีซาน อุทยานเย๋หลิ่ว
7
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
5 รีวิว
4.7/5ดีมาก
เริ่มต้น22,999
ทั่วไป
รหัส 17407
17407 ทัวร์ไต้หวัน วัน 4 คืน หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู 5 บิน Eva Air
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 4 คืน
พ.ค. / มิ.ย.
หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู
8
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
Eva Air
เริ่มต้น23,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17383
17383 ทัวร์ไต้หวัน วัน 4 คืน ชมสวนดอกไม้จงเซ่อ หมู่บ้านสายรุ้ง เขาอุทยานอาลีซาน 5 บิน VietJet Air
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 4 คืน
พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ชมสวนดอกไม้จงเซ่อ หมู่บ้านสายรุ้ง เขาอุทยานอาลีซาน
8
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
5 รีวิว
4.7/5ดีมาก
เริ่มต้น23,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17590
17590 ทัวร์ไต้หวัน วัน 4 คืน หมู่บ้านสายรุ้ง เขาอุทยานอาลีซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 5 บิน Starlux Airlines
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 4 คืน
เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.
หมู่บ้านสายรุ้ง เขาอุทยานอาลีซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
6
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
Starlux Airlines
เริ่มต้น24,999

 

ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน

5 พิกัดต้องไป! กับทัวร์ไต้หวัน 5 วัน

  • อาลีซาน (Alishan National Scenic Area )

        อุทยานขนาดใหญ่ขึ้นชื่อของไต้หวัน ตั้งอยู่สูงกว่าน้ำทะเล 2,700 เมตร เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้ป่าดินชื้นนานาพันธ์ มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติทำให้ อุทยานอาลีซานเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวสายธรรมชาติ ซึ่งหากใครที่อยากสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติสุดอลังการแบบไม่ไกลละก็ จองทัวร์ไต้หวัน 5 วันจากทัวร์ครับ ก็ได้ไปเที่ยวไต้หวันแบบง่ายๆแล้วค่ะ 

  • เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street)

Jiufen Old Street 

        สถานที่ท่องเที่ยวสายวัฒนธรรม เป็น ย่านเมืองเก่าที่เต็มไปด้วยร้านขายของในบรรยากาศย้อนยุค ซึ่งมีเอกลักษณ์ที่อยู่อาคารไม้ตึกโรงน้ำชาตั้งเรียงราย ไม่ว่าใครที่มาเยือนจิ่วเฟิ่นแห่งนี้ ต้องไม่พลาดดื่มด่ำกับบรรยากาศโบราณสุดคลาสสิคซึ่งที่ไหนไม่ได้นอกจากทัวร์ไต้หวัน 5 วันค่ะ 

  • ทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake)

        ทะเลสาบน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของไต้หวัน โดดเด่นเรื่อง ความสวยงามของธรรมชาติของน้ำสีฟ้าที่ตัดกับสีเขียวของภูเขาด้านหลังได้อย่างลงตัว พร้อมด้วยอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี จึงทำให้ทะเลสาบสุริยันจันทราแห่งนี้ เป็นอีกหนึ่งสถานที่เที่ยวจากทัวร์ไต้หวัน 5 วันที่ไม่ควรค่าแก่การไปเห็นด้วยตาตัวเองค่ะ 

  • อุทยานธรณีเย่หลิว  (Yehliu Geopark)

Yehliu Geopark) 

        ดินแดนที่เต็มไปด้วย หินรูปทรงประหลาดอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งเกิดจากการสร้างสรรค์โดยธรรมชาติ ถือเป็นความสวยงามทางธรณีวิทยานที่หาได้ยาก ภายในอุทยานก็จะหินรูปไฮไลท์รูปทรงต่างๆให้ถ่ายรูปกันอย่างเพลิดเพลินเลยค่ะ สามารถมาเที่ยวได้ตลอดทั้งปี จึงเป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวจากทัวร์ไต้หวัน 5 วันที่ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดค่ะ

  • ตึกไทเป 101 (Taipei 101)

        ปิดท้ายด้วย แลนด์มาร์คสำคัญของทัวร์ไต้หวัน ที่ไม่ว่าจะมาเที่ยวทัวร์ไต้หวัน 5 วันหรือกี่วันก็ต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินที่นี่กันสักหน่อย เดี๋ยวจะหาว่ามาไม่ถึงไต้หวัน กับตึกไทเป 101 ตึกสูงระฟ้าแสนทันสมัยใจกลางเมืองหลวงไทเป และความสูงก็ไม่เป็นรองใครเพราะได้ชื่อว่าเป็น ตึกที่มีความสูงเป็นอันดับ 2 ของโลกเลย ทีเดียวค่ะ  

แน่นอนว่าก่อนไปเที่ยวไต้หวัน เราต้องเตรียมตัวให้ดี ก่อนเดินทางไปทัวร์ครับกับ

>>>5 สิ่งควรรู้ก่อนเตรียมตัวไปไต้หวัน<<<