Tourkrub Logo
ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน

ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน

พบ 14 แพ็คเกจ
เรียงตาม
ตัวช่วยค้นหา
ราคา
ช่วงเดือน
วันหยุด
จำนวนวันเดินทาง
สายการบิน
เส้นทาง
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18389
ทัวร์ราคาไฟไหม้
ลดสูงสุด
29%
18389 ทัวร์ไต้หวัน วัน 4 คืน เถาหยวน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทเป 5 บิน VietJet Air
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 4 คืน
พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
เถาหยวน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทเป
8
ที่เที่ยว
4
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
20,999
เริ่มต้น14,999ทัวร์ราคาไฟไหม้
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17260
ทัวร์ราคาไฟไหม้
ลดสูงสุด
24%
17260 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน เถาหยวน หมู่บ้านสายรุ้ง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 5 บิน VietJet Air
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
เถาหยวน หมู่บ้านสายรุ้ง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
8
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
20,990
เริ่มต้น15,990ทัวร์ราคาไฟไหม้
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17482
17482 ทัวร์ไต้หวัน วัน 4 คืน วัดเหวิ่นหวู่ รถไฟอาลีซาน โรงละครแห่งชาติไถจง 5 บิน Thai Lion Air
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 4 คืน
ส.ค.
วัดเหวิ่นหวู่ รถไฟอาลีซาน โรงละครแห่งชาติไถจง
8
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai Lion Air
เริ่มต้น18,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17309
17309 ทัวร์ไต้หวัน วัน 4 คืน เถาหยวน เมืองเจียอี้ หมู่บ้านฮิโนกิ 5 บิน Thai AirAsia
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 4 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
เถาหยวน เมืองเจียอี้ หมู่บ้านฮิโนกิ
8
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai AirAsia
22,888
เริ่มต้น20,888
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17725
17725 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน เถาหยวน ไทจง อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 5 บิน VietJet Air
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
เถาหยวน ไทจง อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
6
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น22,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17474
17474 ทัวร์ไต้หวัน วัน 4 คืน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา นั้งรถไฟอาลีซาน อุทยานเย๋หลิ่ว 5 บิน VietJet Air
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 4 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา นั้งรถไฟอาลีซาน อุทยานเย๋หลิ่ว
7
ที่เที่ยว
9
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
5 รีวิว
4.7/5ดีมาก
เริ่มต้น22,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17719
17719 ทัวร์ไต้หวัน วัน 4 คืน เมืองเถาหยวน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 5 บิน Starlux Airlines
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 4 คืน
ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
เมืองเถาหยวน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
6
ที่เที่ยว
10
มื้ออาหาร
ที่พัก
Starlux Airlines
เริ่มต้น23,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18269
18269 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน เถาหยวน ไทจง หนานโถว อี๋หลาน ไทเป ไท่ผิงซาน 5 บิน Eva Air
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
เถาหยวน ไทจง หนานโถว อี๋หลาน ไทเป ไท่ผิงซาน
7
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
Eva Air
เริ่มต้น23,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 18268
18268 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน เถาหยวน ไทจง หนานโถว ไทเป ผิงซี 5 บิน Eva Air
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
เถาหยวน ไทจง หนานโถว ไทเป ผิงซี
7
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
Eva Air
เริ่มต้น23,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17383
17383 ทัวร์ไต้หวัน วัน 4 คืน ชมสวนดอกไม้จงเซ่อ หมู่บ้านสายรุ้ง เขาอุทยานอาลีซาน 5 บิน VietJet Air
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 4 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ชมสวนดอกไม้จงเซ่อ หมู่บ้านสายรุ้ง เขาอุทยานอาลีซาน
8
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
5 รีวิว
4.7/5ดีมาก
เริ่มต้น23,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17529
17529 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน เถาหยวน ไทจง ไทเป บูราโน่แห่งไต้หวัน 5 บิน China Airlines
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.
เถาหยวน ไทจง ไทเป บูราโน่แห่งไต้หวัน
7
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
China Airlines
เริ่มต้น24,990
ทั่วไป
รหัส 17407
17407 ทัวร์ไต้หวัน วัน 4 คืน หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู 5 บิน Eva Air
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 4 คืน
ก.ย.
หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู
8
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
Eva Air
เริ่มต้น24,999
ทั่วไป
รหัส 18224
18224 ทัวร์ไต้หวัน วัน 4 คืน อุทยานอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101 5 บิน China Airlines
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 4 คืน
ก.ค. / ส.ค. / ต.ค.
อุทยานอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101
7
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
China Airlines
เริ่มต้น26,999
 • ‹‹
 • 1
 • ››

 

ทัวร์ไต้หวัน 5 วัน

5 พิกัดต้องไป! กับทัวร์ไต้หวัน 5 วัน

 • อาลีซาน (Alishan National Scenic Area )

        อุทยานขนาดใหญ่ขึ้นชื่อของไต้หวัน ตั้งอยู่สูงกว่าน้ำทะเล 2,700 เมตร เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้ป่าดินชื้นนานาพันธ์ มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติทำให้ อุทยานอาลีซานเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวสายธรรมชาติ ซึ่งหากใครที่อยากสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติสุดอลังการแบบไม่ไกลละก็ จองทัวร์ไต้หวัน 5 วันจากทัวร์ครับ ก็ได้ไปเที่ยวไต้หวันแบบง่ายๆแล้วค่ะ 

 • เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น (Jiufen Old Street)

Jiufen Old Street 

        สถานที่ท่องเที่ยวสายวัฒนธรรม เป็น ย่านเมืองเก่าที่เต็มไปด้วยร้านขายของในบรรยากาศย้อนยุค ซึ่งมีเอกลักษณ์ที่อยู่อาคารไม้ตึกโรงน้ำชาตั้งเรียงราย ไม่ว่าใครที่มาเยือนจิ่วเฟิ่นแห่งนี้ ต้องไม่พลาดดื่มด่ำกับบรรยากาศโบราณสุดคลาสสิคซึ่งที่ไหนไม่ได้นอกจากทัวร์ไต้หวัน 5 วันค่ะ 

 • ทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake)

        ทะเลสาบน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของไต้หวัน โดดเด่นเรื่อง ความสวยงามของธรรมชาติของน้ำสีฟ้าที่ตัดกับสีเขียวของภูเขาด้านหลังได้อย่างลงตัว พร้อมด้วยอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี จึงทำให้ทะเลสาบสุริยันจันทราแห่งนี้ เป็นอีกหนึ่งสถานที่เที่ยวจากทัวร์ไต้หวัน 5 วันที่ไม่ควรค่าแก่การไปเห็นด้วยตาตัวเองค่ะ 

 • อุทยานธรณีเย่หลิว  (Yehliu Geopark)

Yehliu Geopark) 

        ดินแดนที่เต็มไปด้วย หินรูปทรงประหลาดอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งเกิดจากการสร้างสรรค์โดยธรรมชาติ ถือเป็นความสวยงามทางธรณีวิทยานที่หาได้ยาก ภายในอุทยานก็จะหินรูปไฮไลท์รูปทรงต่างๆให้ถ่ายรูปกันอย่างเพลิดเพลินเลยค่ะ สามารถมาเที่ยวได้ตลอดทั้งปี จึงเป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวจากทัวร์ไต้หวัน 5 วันที่ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดค่ะ

 • ตึกไทเป 101 (Taipei 101)

        ปิดท้ายด้วย แลนด์มาร์คสำคัญของทัวร์ไต้หวัน ที่ไม่ว่าจะมาเที่ยวทัวร์ไต้หวัน 5 วันหรือกี่วันก็ต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินที่นี่กันสักหน่อย เดี๋ยวจะหาว่ามาไม่ถึงไต้หวัน กับตึกไทเป 101 ตึกสูงระฟ้าแสนทันสมัยใจกลางเมืองหลวงไทเป และความสูงก็ไม่เป็นรองใครเพราะได้ชื่อว่าเป็น ตึกที่มีความสูงเป็นอันดับ 2 ของโลกเลย ทีเดียวค่ะ  

แน่นอนว่าก่อนไปเที่ยวไต้หวัน เราต้องเตรียมตัวให้ดี ก่อนเดินทางไปทัวร์ครับกับ

>>>5 สิ่งควรรู้ก่อนเตรียมตัวไปไต้หวัน<<<