Tourkrub Logo
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป 101

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป 101

พบ 31 แพ็คเกจ
เรียงตาม
ตัวช่วยค้นหา
ราคา
ช่วงเดือน
วันหยุด
จำนวนวันเดินทาง
สายการบิน
เส้นทาง
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 16970
16970 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน ไทจง หนานโถว ไทเป ชิงจิ้งสกายวอล์ด 4 บิน China Airlines
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
ก.พ. / มี.ค.
ไทจง หนานโถว ไทเป ชิงจิ้งสกายวอล์ด
7
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
China Airlines
เริ่มต้น21,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 16968
16968 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน หนานโถว ไทจง เจียอี้ อาลีซาน 5 บิน VietJet Air
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
ก.พ. / มี.ค.
หนานโถว ไทจง เจียอี้ อาลีซาน
7
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
19,990
เริ่มต้น17,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17088
17088 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน ชิงจิ้งสกายวอล์ค ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 5 บิน China Airlines
ไต้หวัน ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
ก.พ. / มี.ค.
ชิงจิ้งสกายวอล์ค ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
7
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
China Airlines
เริ่มต้น21,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 16967
ทัวร์ราคาไฟไหม้
ลดสูงสุด
20%
16967 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน 4 บิน VietJet Air
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
ก.พ. / มี.ค.
ไทจง หนานโถว ไทเป เถาหยวน
5
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
19,990
เริ่มต้น15,990ทัวร์ราคาไฟไหม้
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 16971
16971 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน หนานโถว ไทจง ไทเป บูราโนแห่งไต้หวัน 4 บิน China Airlines
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
ก.พ. / มี.ค.
หนานโถว ไทจง ไทเป บูราโนแห่งไต้หวัน
6
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
China Airlines
เริ่มต้น22,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 16966
16966 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป 4 บิน VietJet Air
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
ก.พ. / มี.ค.
ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป
6
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
19,990
เริ่มต้น17,990
ทั่วไป
รหัส 16969
16969 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน หนานโถว ไทจง เจียอี้ ไทเป 5 บิน Eva Air
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
มี.ค. / เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.
หนานโถว ไทจง เจียอี้ ไทเป
7
ที่เที่ยว
8
มื้ออาหาร
ที่พัก
Eva Air
เริ่มต้น19,990
บินดีพักหรู
รหัส 17161
17161 ทัวร์ไต้หวัน วัน 4 คืน เขาอุทยานอาลีซาน เมืองไถจง ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 บิน Eva Air
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 4 คืน
ก.พ. / มี.ค.
เขาอุทยานอาลีซาน เมืองไถจง ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา
7
ที่เที่ยว
12
มื้ออาหาร
ที่พัก
Eva Air
เริ่มต้น27,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17257
ทัวร์ราคาไฟไหม้
ลดสูงสุด
20%
17257 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน เถาหยวน หมู่บ้านสายรุ้ง ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 4 บิน VietJet Air
ไต้หวัน ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
ก.พ. / มี.ค.
เถาหยวน หมู่บ้านสายรุ้ง ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
6
ที่เที่ยว
6
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
19,990
เริ่มต้น15,990ทัวร์ราคาไฟไหม้
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17449
17449 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน สักการะเทพเจ้ากวนอู ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101 4 บิน Thai Lion Air
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
พ.ค. / มิ.ย.
สักการะเทพเจ้ากวนอู ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101
7
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai Lion Air
เริ่มต้น16,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17255
17255 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 4 บิน VietJet Air
ไต้หวัน ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
ก.พ. / มี.ค.
ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
7
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
19,990
เริ่มต้น17,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17258
17258 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน 5 บิน VietJet Air
ไต้หวัน ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
5 วัน 3 คืน
ก.พ. / มี.ค.
ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
7
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
19,990
เริ่มต้น17,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17470
17470 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน ชมซากุระวัดอูจีเทียนหยวน ตึกไทเป 101 วัดเหวินหวู่ 4 บิน VietJet Air
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
ก.พ. / มี.ค.
ชมซากุระวัดอูจีเทียนหยวน ตึกไทเป 101 วัดเหวินหวู่
7
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
1 รีวิว
4.4/5ดี
19,999
เริ่มต้น17,999
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17253
17253 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน ไทเป วัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก 4 บิน VietJet Air
ไต้หวัน ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
ไทเป วัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก
6
ที่เที่ยว
7
มื้ออาหาร
ที่พัก
VietJet Air
เริ่มต้น18,990
เน้นวัฒนธรรม
รหัส 17374
17374 ทัวร์ไต้หวัน วัน 3 คืน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดสวนกวง หมู่บ้านชาวประมง 4 บิน Thai Lion Air
ไต้หวัน ไทจง ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
4 วัน 3 คืน
มี.ค. / เม.ย.
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดสวนกวง หมู่บ้านชาวประมง
6
ที่เที่ยว
5
มื้ออาหาร
ที่พัก
Thai Lion Air
เริ่มต้น18,999
อาคารไทเป 101 เป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลกอยู่ช่วงหนึ่ง จนกระทั่งถึงวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 จึงถูกเบิร์จดูไบแซงขึ้นสูงกว่า ตั้งอยู่ที่กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน มีความสูง 509.2 เมตรจากพื้นดิน มีจำนวนชั้นทั้งหมด 101 ชั้น โดยรูปแบบของอาคารเป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างเทคโนโลยีลดอันตรายจากแรงลม อันทันสมัยตามหลักวิทยาศาสตร์ กับการตกแต่งด้วยรูปหัวมังกรที่มุมอาคารทั้ง 4 ด้านทุกปล้องเพื่อขับไล่ภูติผีปิศาจ ตามหลักความเชื่อทางไสยศาสตร์จากคำบอกเล่าของซินแส