แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์รัสเซีย บาห์เรน

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์รัสเซีย บาห์เรนทั้งหมด

ทัวร์รัสเซีย บาห์เรน 8 วัน 5 คืน มัสยิดอัลฟาเตห์ จตุรัสแดง บิน GULF AIR

ชมสถาปัตย์
รหัส 15134
ทัวร์รัสเซีย - รัสเซีย บาห์เรน
8 วัน 5 คืน
GULF AIR
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
14 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
5 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
จัตุรัสแดง
จัตุรัสแดง
มัสยิดอัลฟาเตห์
มัสยิดอัลฟาเตห์
พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส (พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ)
พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรส (พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ)
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 23 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 24 USD
ค่าประกันสุขภาพ
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน