แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์โตเกียว นิกโก้

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์โตเกียว นิกโก้ทั้งหมด

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นิกโก้ 5 วัน 3 คืน หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค งานประดับไฟหมู่บ้านเยอรมัน บิน Nokscoot

เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 15167
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว นิกโก้
5 วัน 3 คืน
Nokscoot
ไฮไลท์ทัวร์
เหมาะกับฤดูกาล
สไตล์การเที่ยว
7 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
ประตูโยเมมง
ประตูโยเมมง
เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านเยอรมัน
เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านเยอรมัน
หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค
วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)
วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน
รีวิวทัวร์
คะแนนที่ลูกค้าให้ผู้จัดทัวร์รายนี้
คะแนนรวม
4.6 / 5
ดีมาก
3 รีวิว
การบริหารจัดการเวลา
4.6
เที่ยวครบตามโปรแกรมทัวร์
4.6
คุณภาพรถหรือเรือนำเที่ยว
5.0
คุณภาพที่พัก
4.0
ดูแลเอาใจใส่
4.6

ไกด์น่ารักดูแลดี โรงแรมมีคุณภาพ สถานที่ท่องเที่ยวสวย การเดินทางสะดวกสะบาย

อยากให้ปรับปรุงเรื่องการรักษาเวลาของลูกทัวร์ ถ้าเลทควรปรับจริงเพราะทำให้คนอื่นเสียเวลาในเที่ยวที่อื่น