ทัวร์จีน ปักกิ่ง 5 วัน 4 คืน กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งหลงชิงเสีย บิน Thai Airways

บินดีพักหรู
รหัส 15178
ทัวร์จีน - ปักกิ่ง
5 วัน 4 คืน
Thai Airways
Thai Airways
ไฮไลท์ทัวร์
บินดีพักหรู
สไตล์การเที่ยว
12 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
หอฟ้าเทียนถาน
หอฟ้าเทียนถาน
เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งหลงชิงเสีย
เทศกาลแกะสลักน้ำแข็งหลงชิงเสีย
กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน
กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน
พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน
พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 150 CNY
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน