ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล 9 วัน 6 คืน เมืองโบราณเอฟฟิซุส ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส บิน Turkish Airlines

ชมสถาปัตย์
รหัส 15182
ทัวร์ตุรกี - ตุรกี
9 วัน 6 คืน
มิ.ย.
Turkish Airlines
Turkish Airlines
เริ่มต้น 33,900
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
20 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
6 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
สุเหร่าสีน้ำเงิน
สุเหร่าสีน้ำเงิน
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
ปราสาทปุยฝ้าย
ปราสาทปุยฝ้าย
เมืองโบราณเอเฟซุส
เมืองโบราณเอเฟซุส
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน