ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา 3 วัน 2 คืน พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง บิน Thai Lion Air

ทั่วไป
รหัส 15194
ทัวร์พม่า - ย่างกุ้ง หงสา
3 วัน 2 คืน
ม.ค.
Thai Lion Air
Thai Lion Air
ดู 5 รีวิว
4.7 /5
ดีมาก
เริ่มต้น 20,999
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
7 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
2 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
เจดีย์ชเวดากอง
เจดีย์ชเวดากอง
เทพทันใจ (นัตโบโบยี)
เทพทันใจ (นัตโบโบยี)
เจดีย์ชเวมอดอร์ (พระธาตุมุเตา)
เจดีย์ชเวมอดอร์ (พระธาตุมุเตา)
พระธาตุอินทร์แขวน
พระธาตุอินทร์แขวน
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1000 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน
รีวิวทัวร์
คะแนนที่ลูกค้าให้ผู้จัดทัวร์รายนี้
คะแนนรวม
4.7 / 5
ดีมาก
5 รีวิว
การบริหารจัดการเวลา
4.8
เที่ยวครบตามโปรแกรมทัวร์
4.8
คุณภาพรถหรือเรือนำเที่ยว
4.6
คุณภาพที่พัก
4.6
ดูแลเอาใจใส่
4.6

ประทับใจการให้บริการของทัวร์ครับมากจ้า..

เป็นทิปที่อิ่มบุญและมีความสุขมากค่ะได้รับความสะดวกสบายตั้งแต่ไปจนกลับไกด์น้องกั้งและไกด์ท้องถิ่นคุณสมบูรณ์ดูแลดีเยี่ยมถ้ามีโอกาสจะใช้บริการอีกแน่นอนค่ะ

ยอดเยี่ยมมากๆ ไกด์นำดีมาก ครั้งหน้าขอไกด์คนเดิมค่ะ