แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์จอร์เจีย

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์จอร์เจียทั้งหมด

ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี 6 วัน 3 คืน โบสถ์เกอร์เกตี้ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า บิน Emirates Airline

ทั่วไป
รหัส 15235
ทัวร์จอร์เจีย - จอร์เจีย
6 วัน 3 คืน
Emirates Airline
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
7 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
ป้อมนาริคาล่า
ป้อมนาริคาล่า
วิหารบอดี (วิหารเซนต์นีนา)
วิหารบอดี (วิหารเซนต์นีนา)
โบสถ์เกอร์เกตี้
โบสถ์เกอร์เกตี้
ป้อมอันนานูรี
ป้อมอันนานูรี
มหาวิหารจวารี
มหาวิหารจวารี
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1.65 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 80 USD
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน