แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์เฉิงตู + หลายเมือง

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์เฉิงตู + หลายเมืองทั้งหมด

ทัวร์จีน เฉิงตู 6 วัน 5 คืน ยอดเขาจินติ่ง องค์ผู่เศียรทรงช้าง ลานชมวิวสุริยันจันทรา บิน Thai Airways

เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 15259
ทัวร์จีน - เฉิงตู + หลายเมือง
6 วัน 5 คืน
Thai Airways
ไฮไลท์ทัวร์
เหมาะกับฤดูกาล
สไตล์การเที่ยว
15 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
5 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า
ภูเขาหิมะซีหลิง
ภูเขาหิมะซีหลิง
หลวงพ่อโตเล่อซาน
หลวงพ่อโตเล่อซาน
องค์ผู่เสียนทรงช้าง
องค์ผู่เสียนทรงช้าง
ยอดเขาจินติ่ง
ยอดเขาจินติ่ง
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 350 CNY
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 1800 บาท