ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 4 วัน 3 คืน เขาเทียนเหมินซาน สะพานแก้วจางเจียเจี้ย บิน VietJet Air

ทั่วไป
รหัส 15261
ทัวร์จีน - จางเจียเจี้ย
4 วัน 3 คืน
ก.พ.
VietJet Air
VietJet Air
เริ่มต้น 25,900
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
9 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเย็น
สะพานกระจกเทียนเหมินซาน
สะพานกระจกเทียนเหมินซาน
เขาเทียนเหมินซาน
เขาเทียนเหมินซาน
ล่องเรือแม่น้ำชวนจื่อเหอ
ล่องเรือแม่น้ำชวนจื่อเหอ
สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
สะพานแก้วจางเจียเจี้ย
สะพานหนึ่งในใต้หล้า (เทียนเสี้ยตี้อีเฉียว)
สะพานหนึ่งในใต้หล้า (เทียนเสี้ยตี้อีเฉียว)
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 200 CNY
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 1500 บาท
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน