แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์บรูไน อินโดนีเซีย

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์บรูไน อินโดนีเซียทั้งหมด

ทัวร์บรูไน อินโดนีเซีย 5 วัน 4 คืน วัดทามันอายุน ล่องเรือชมหมู่บ้านกลางน้ำ บิน Royal Brunei Airlines

ทั่วไป
รหัส 15318
ทัวร์อินโดนีเซีย - บรูไน อินโดนีเซีย
5 วัน 4 คืน
Royal Brunei Airlines
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
10 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเย็น
ล่องเรือชมหมู่บ้านกลางน้ำ (กัมปงไอเยอร์)
ล่องเรือชมหมู่บ้านกลางน้ำ (กัมปงไอเยอร์)
มัสยิดทองคำ
มัสยิดทองคำ
เทือกเขาเบดูกัล
เทือกเขาเบดูกัล
วัดทามันอายุน หรือ ปุราทามันอายุน
วัดทามันอายุน หรือ ปุราทามันอายุน
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน