แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์ไอซ์แลนด์

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์ไอซ์แลนด์ทั้งหมด

ทัวร์ไอซ์แลนด์ เรคยาวิค 8 วัน 5 คืน โจกุลซาลอน บลูลากูน น้ำตกสโกการ์ฟอส บิน Thai Airways

ทั่วไป
รหัส 15325
ทัวร์ไอซ์แลนด์ - ไอซ์แลนด์
8 วัน 5 คืน
Thai Airways
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
14 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
5 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
น้ำตกสโกกาฟอสส์
น้ำตกสโกกาฟอสส์
บ่อน้ำร้อนบลูลากูน
บ่อน้ำร้อนบลูลากูน
หาดทรายสีดำ
หาดทรายสีดำ
โจกุลซาลอน
โจกุลซาลอน
ทุ่งน้ำแข็งเมียร์ดาล
ทุ่งน้ำแข็งเมียร์ดาล
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน