ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด 3 วัน 2 คืน สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย สวนแห่งแสงที่ดาลัด นั่งรถม้าชมเมือง บิน VietJet Air

ทั่วไป
รหัส 15365
ทัวร์เวียดนาม - ดาลัด
3 วัน 2 คืน
VietJet Air
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
7 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
2 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
สวนแห่งแสงดาลัด
สวนแห่งแสงดาลัด
ทุ่งดอกไฮเดรนเยียร์
ทุ่งดอกไฮเดรนเยียร์
บ้านเพี้ยน
บ้านเพี้ยน
กระเช้าไฟฟ้าดาลัด
กระเช้าไฟฟ้าดาลัด
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 900 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน
รีวิวทัวร์
คะแนนที่ลูกค้าให้ผู้จัดทัวร์รายนี้
คะแนนรวม
3.8 / 5
ดี
1 รีวิว
การบริหารจัดการเวลา
3.0
เที่ยวครบตามโปรแกรมทัวร์
4.0
คุณภาพรถหรือเรือนำเที่ยว
4.0
คุณภาพที่พัก
4.0
ดูแลเอาใจใส่
4.0

ร้านอาหารที่พาไปไม่ดีเลย ควรเลือกร้ายใหม่