แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์จอร์เจีย

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์จอร์เจียทั้งหมด

ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี 6 วัน 3 คืน โบสถ์เกอร์เกตี้ นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมปราการนาริคาล่า บิน Turkish Airlines

ทั่วไป
รหัส 15408
ทัวร์จอร์เจีย - จอร์เจีย
6 วัน 3 คืน
Turkish Airlines
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
10 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
มหาวิหารจวารี
มหาวิหารจวารี
โบสถ์เกอร์เกตี้
โบสถ์เกอร์เกตี้
อนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย (คาลิส เดด้า)
อนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย (คาลิส เดด้า)
ป้อมนาริคาล่า
ป้อมนาริคาล่า
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1800 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน