แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์โตเกียว นิกโก้

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์โตเกียว นิกโก้ทั้งหมด

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นิกโก้ 5 วัน 4 คืน เทศกาลยุนิชิงาวะออนเซ็น งานประดับไฟแกรนอิลูมิ เทศกาลคาวาสึซากุระ บิน All Nippon Airways

เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 15435
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว นิกโก้
6 วัน 4 คืน
All Nippon Airways
ไฮไลท์ทัวร์
เหมาะกับฤดูกาล
สไตล์การเที่ยว
10 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
เทศกาลประดับไฟแกรนอิลูมิ
เทศกาลประดับไฟแกรนอิลูมิ
วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)
วัดเซนโซจิ (วัดอาซากุสะ)
เทศกาลซากุระคาวาสึ
เทศกาลซากุระคาวาสึ
เทศกาลยูนิชิคาว่า คามามุระ
เทศกาลยูนิชิคาว่า คามามุระ
อุชิคุ ไดบุทสึ
อุชิคุ ไดบุทสึ
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 46 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน