แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการีทั้งหมด

ทัวร์ยุโรป เยอรมมัน เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 10 วัน 7 คืน ปราสาทนอยชวานชไตน์ ฮัลล์ทัทท์ ขึ้นยอดเขาซุกสปิตเซ่ บิน Thai Airways

ชมสถาปัตย์
รหัส 15476
ทัวร์ยุโรป - เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี
10 วัน 7 คืน
Thai Airways
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
20 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
7 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
ฮัลสตัทท์
ฮัลสตัทท์
ยอดเขาซุกสปิตเซ่
ยอดเขาซุกสปิตเซ่
ปราสาทนอยชวานสไตน์
ปราสาทนอยชวานสไตน์
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 20 EUR
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)