ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป 4 วัน 3 คืน อุทยานแห่งชาติหยางหมิงชาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา บิน Thai Airways

ทั่วไป
รหัส 15536
ทัวร์ไต้หวัน - ไต้หวัน ไทจง ไทเป
4 วัน 3 คืน
มิ.ย.
Thai Airways
Thai Airways
เริ่มต้น 21,999
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
9 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
อนุสรณ์เจียงไคเช็ค
อนุสรณ์เจียงไคเช็ค
อุทยานแห่งชาติหยางหมิงซาน
อุทยานแห่งชาติหยางหมิงซาน
ทะเลสาบสุริยันจันทรา
ทะเลสาบสุริยันจันทรา
หมู่บ้านสายรุ้ง
หมู่บ้านสายรุ้ง
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
รีวิวทัวร์
คะแนนที่ลูกค้าให้ผู้จัดทัวร์รายนี้
คะแนนรวม
3.6 / 5
ดี
1 รีวิว
การบริหารจัดการเวลา
3.0
เที่ยวครบตามโปรแกรมทัวร์
3.0
คุณภาพรถหรือเรือนำเที่ยว
4.0
คุณภาพที่พัก
4.0
ดูแลเอาใจใส่
4.0

-ไกด์ท้องถิ่น มีความรู้เรื่องประวัติสถานที่เที่ยวค่อนข้างน้อย เกร็ดต่างๆ เช่น วิธีไหว้พระ ร้านอาหารไม่ควรพลาด ไม่แจ้ง เล่าแต่เรื่องตัวเองที่เป็นคนไทยแล้วมาแต่งงานกับคนไต้หวัน -ไกด์บริษัททัวร์... อ่านเพิ่ม