ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า 3 วัน 2 คืน วิหารเซนต์ปอล วัดโป่วหลิน ขึ้นกระเช้าลอยฟ้านองปิง บิน Thai AirAsia

ทั่วไป
รหัส 15554
ทัวร์ฮ่องกง - ฮ่องกง มาเก๊า
3 วัน 2 คืน
ส.ค. ก.ย.
Thai AirAsia
Thai AirAsia
เริ่มต้น 15,999
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
6 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
2 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
วัดโป่หลิน
วัดโป่หลิน
กระเช้านองปิง 360 องศา
กระเช้านองปิง 360 องศา
วัดแชกงหมิว
วัดแชกงหมิว
องค์เจ้าแม่กวนอิมรีพัสเบย์
องค์เจ้าแม่กวนอิมรีพัสเบย์
วิหารเซนต์ปอล
วิหารเซนต์ปอล
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 200 HKD
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน
รีวิวทัวร์
คะแนนที่ลูกค้าให้ผู้จัดทัวร์รายนี้
คะแนนรวม
4 / 5
ดี
1 รีวิว
การบริหารจัดการเวลา
4.0
เที่ยวครบตามโปรแกรมทัวร์
4.0
คุณภาพรถหรือเรือนำเที่ยว
4.0
คุณภาพที่พัก
4.0
ดูแลเอาใจใส่
4.0

ทัวร์ที่คล้ายกัน