ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นิกโก้ 6 วัน 3 คืน ศาลเจ้าโทโชกุ ช้อปปิ้งชิบูย่า นั่งรถไฟลายดอกไม้ บิน All Nippon Airways

ทั่วไป
รหัส 15556
ทัวร์ญี่ปุ่น - โตเกียว นิกโก้
6 วัน 3 คืน
All Nippon Airways
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
9 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
นั่งรถไฟลายดอกไม้ยามากาตะ
นั่งรถไฟลายดอกไม้ยามากาตะ
สะพานชินเคียว
สะพานชินเคียว
ย่านชิบูย่า
ย่านชิบูย่า
หมู่บ้านโบราณโออุจิจูคุ
หมู่บ้านโบราณโออุจิจูคุ
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 23 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน