ทัวร์อังกฤษ แมนเชสเตอร์ ลอนดอน 7 วัน 4 คืน สโตนเฮนจ์ สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด บิน Qatar Airways

ทั่วไป
รหัส 15576
ทัวร์อังกฤษ - อังกฤษ
7 วัน 4 คืน
มีวันอิสระ
มี.ค.
Qatar Airways
Qatar Airways
เริ่มต้น 69,999
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
10 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
สโตนเฮ้นจ์
สโตนเฮ้นจ์
พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน
พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน
บ้านเกิดของยอดกวีเอกเชคสเปียร์
บ้านเกิดของยอดกวีเอกเชคสเปียร์
สนามฟุตบอลโอลด์ทราฟฟอร์ด
สนามฟุตบอลโอลด์ทราฟฟอร์ด
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 14 GBP
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 6500 บาท
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน