ทัวร์จอร์เจีย อาร์เมเนีย 8 วัน 6 คืน หุบเขาเอวาน อนุสรณ์มิตรภาพรัสเซีย-จอร์เจีย โบสถ์เกอร์เกตี้ บิน Thai AirAsia X

ทั่วไป
รหัส 15600
ทัวร์จอร์เจีย - จอร์เจีย อาร์เมเนีย
8 วัน 6 คืน
ส.ค.
Thai AirAsia X
Thai AirAsia X
เริ่มต้น 42,990
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
17 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
6 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
โบสถ์เกอร์เกตี้
โบสถ์เกอร์เกตี้
อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย
อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย
หุบเขาเอวาน (หุบเขาการ์นี)
หุบเขาเอวาน (หุบเขาการ์นี)
อารามเซวาน
อารามเซวาน
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 25 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 2500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน