ทัวร์จีน ปักกิ่ง 5 วัน 3 คืน พระราชวังกู้กง กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน บิน Air China

ทั่วไป
รหัส 15698
ทัวร์จีน - ปักกิ่ง
5 วัน 3 คืน
Air China
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
11 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน
กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน
วัดลามะหยงเหอกง
วัดลามะหยงเหอกง
พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน
พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน
พระราชวังกู้กง
พระราชวังกู้กง
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 250 CNY
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 1800 บาท
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน