แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์บรูไน

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์บรูไนทั้งหมด

ทัวร์บรูไน บันดาร์เสรีเบกาวัน 3 วัน 2 คืน มัสยิดทองคำ ล่องเรือชมหมู่บ้านกลางน้ำ บิน Royal Brunei Airlines

ชมสถาปัตย์
รหัส 15711
ทัวร์บรูไน - บรูไน
3 วัน 2 คืน
Royal Brunei Airlines
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
6 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
2 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินบ่าย
ลิงโพรบอสซิส (ลิงจมูกยาว)
ลิงโพรบอสซิส (ลิงจมูกยาว)
ล่องเรือชมหมู่บ้านกลางน้ำ (กัมปงไอเยอร์)
ล่องเรือชมหมู่บ้านกลางน้ำ (กัมปงไอเยอร์)
มัสยิดทองคำ
มัสยิดทองคำ
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 15 USD
ค่าประกันสุขภาพ