ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค ออสเตรีย 7 วัน 4 คืน ปราสาทปราก สะพานชาร์ลส์ เชสกี้ครุมลอฟ บิน Lufthansa Airline /OS

ชมสถาปัตย์
รหัส 15715
ทัวร์ยุโรป - เยอรมัน เชค ออสเตรีย
7 วัน 4 คืน
Lufthansa Airline
Lufthansa Airline
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
11 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
สวนมิราเบล
สวนมิราเบล
ฮัลสตัทท์
ฮัลสตัทท์
เชสกี้ ครุมลอฟ
เชสกี้ ครุมลอฟ
สะพานชาร์ล
สะพานชาร์ล
มหาวิหารแบมเบิร์ก
มหาวิหารแบมเบิร์ก
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 21 EUR
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 4000 บาท
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน