ทัวร์ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ กระเช้าลอยฟ้านองปิง บิน Cathay Pacific Airways

ทั่วไป
รหัส 15760
ทัวร์ฮ่องกง - ฮ่องกง
3 วัน 2 คืน
มี.ค.
Cathay Pacific Airways
Cathay Pacific Airways
เริ่มต้น 16,999
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
5 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
2 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
วัดแชกงหมิว
วัดแชกงหมิว
รถรางพีคแทรม
รถรางพีคแทรม
ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์
A SYMPHONY OF LIGHTS
A SYMPHONY OF LIGHTS
กระเช้านองปิง 360 องศา
กระเช้านองปิง 360 องศา
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 200 HKD
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน
รีวิวทัวร์
คะแนนที่ลูกค้าให้ผู้จัดทัวร์รายนี้
คะแนนรวม
4.1 / 5
ดี
4 รีวิว
การบริหารจัดการเวลา
4.5
เที่ยวครบตามโปรแกรมทัวร์
4.0
คุณภาพรถหรือเรือนำเที่ยว
4.2
คุณภาพที่พัก
4.0
ดูแลเอาใจใส่
3.7

-มีการปรับเปลี่ยนสถานที่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้ดี -มีกลิ่นบุหรี่ในรถทัวร์ ไม่สะดวกในการเดินทาง

ทัวร์ที่คล้ายกัน