ทัวร์ยุโรป โปรตุเกส สเปน 8 วัน 5 คืน รางส่งน้ำมันเซอโกเบีย มหาวิหารแห่งโทเลโด แหลมโรกา บิน Emirates Airline

ชมสถาปัตย์
รหัส 15782
ทัวร์ยุโรป - สเปน โปรตุเกส
8 วัน 5 คืน
ก.พ.
Emirates Airline
Emirates Airline
เริ่มต้น 39,900
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
13 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
5 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
มหาวิทยาลัยโกอิมบรา (พระราชวังหลวงโกอิมบรา)
มหาวิทยาลัยโกอิมบรา (พระราชวังหลวงโกอิมบรา)
แหลมโรกา
แหลมโรกา
มหาวิหารโทเลโด้
มหาวิหารโทเลโด้
รางส่งน้ําโรมัน
รางส่งน้ําโรมัน
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 24 EUR
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 4000 บาท
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน