แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์เยอรมัน สวิส ฝรั่งเศส

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์เยอรมัน สวิส ฝรั่งเศสทั้งหมด

ทัวร์ยุโรป เยอรมัน สวิส ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน ยอดเขาทิตลิส น้ำตกไรน์ บิน Etihad Airways

ทั่วไป
รหัส 15798
ทัวร์ยุโรป - เยอรมัน สวิส ฝรั่งเศส
7 วัน 4 คืน
Etihad Airways
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
11 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเย็น
ล่องเรือแม่น้ำแซนน์
ล่องเรือแม่น้ำแซนน์
ยอดเขาทิตลิส
ยอดเขาทิตลิส
น้ำตกไรน์
น้ำตกไรน์
ล่องเรือทะเลสาบทิทิเซ่
ล่องเรือทะเลสาบทิทิเซ่
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 0 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 700 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 4500 บาท
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)