แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์โอซาก้า นาโกย่า

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์โอซาก้า นาโกย่าทั้งหมด

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า โอซาก้า 6 วัน 3 คืน หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เส้นทางรถไฟเก่าเคอาเกะอินไคลน์ บิน Thai AirAsia X

ทั่วไป
รหัส 15811
ทัวร์ญี่ปุ่น - โอซาก้า นาโกย่า
6 วัน 3 คืน
Thai AirAsia X
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
6 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
เส้นทางรถไฟเคอาเกะ อินไคลน์
เส้นทางรถไฟเคอาเกะ อินไคลน์
ชิราคาวาโกะ
ชิราคาวาโกะ
ซากุระริมแม่น้ำซาไก
ซากุระริมแม่น้ำซาไก
ซากุระริมแม่น้ำยามาซากิกาวะ
ซากุระริมแม่น้ำยามาซากิกาวะ
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 2000 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน