ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย 7 วัน 4 คืน จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ ล่องเรือแม่น้ำดานูบ บิน Thai Airways

ทั่วไป
รหัส 15814
ทัวร์ยุโรป - เยอรมัน เชค ออสเตรีย สโลวาเกีย ฮังการี
7 วัน 4 คืน
ม.ค.
Thai Airways
Thai Airways
เริ่มต้น 42,900
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
10 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
ปราสาทครุมลอฟ
ปราสาทครุมลอฟ
จัตุรัสมาเรียน
จัตุรัสมาเรียน
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 21 EUR
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 4000 บาท
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน