ทัวร์เกาหลี โซล 5 วัน 3 คืน ซากุระ ณ ถนนยออีโด ฮานึลปาร์ค บิน Thai AirAsia X

เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 15864
ทัวร์เกาหลี - โซล
5 วัน 3 คืน
เม.ย.
Thai AirAsia X
Thai AirAsia X
เริ่มต้น 22,999
ไฮไลท์ทัวร์
เหมาะกับฤดูกาล
สไตล์การเที่ยว
9 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
สวนสาธารณะฮานึล
สวนสาธารณะฮานึล
สวนสาธารณะยออิโด
สวนสาธารณะยออิโด
เอเวอร์แลนด์
เอเวอร์แลนด์
ไร่สตรอเบอร์รี่เกาหลี
ไร่สตรอเบอร์รี่เกาหลี
สวนศิลปะอันยาง
สวนศิลปะอันยาง
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1500 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน
รีวิวทัวร์
คะแนนที่ลูกค้าให้ผู้จัดทัวร์รายนี้
คะแนนรวม
4 / 5
ดี
1 รีวิว
การบริหารจัดการเวลา
5.0
เที่ยวครบตามโปรแกรมทัวร์
3.0
คุณภาพรถหรือเรือนำเที่ยว
5.0
คุณภาพที่พัก
2.0
ดูแลเอาใจใส่
5.0

เสียดายที่ไม่ได้เล่นสกีและตกปลาน้ำแข็ง

ทัวร์ที่คล้ายกัน