ทัวร์ยุโรป อังกฤษ เวลส์ สก๊อตแลนด์ 10 วัน 8 คืน ปราสาทเอดินเบิร์ก สโตนเฮ้นจ์ บิน British Airways

ชมสถาปัตย์
รหัส 15912
ทัวร์ยุโรป - อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลส์
10 วัน 8 คืน
มีวันอิสระ
British Airways
British Airways
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
19 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
8 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
สโตนเฮ้นจ์
สโตนเฮ้นจ์
ปราสาทแห่งเอดินเบิร์ก
ปราสาทแห่งเอดินเบิร์ก
เบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์
เบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์
หมู่บ้านไบบิวรี
หมู่บ้านไบบิวรี
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 23 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 65 GBP
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 6000 บาท
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน