ทัวร์เกาหลี โซล 6 วัน 3 คืน สวนสาธารณะยออีโด ชมซากุระที่สวนสาธารณะยางแจชอน บิน Thai Airways

เหมาะกับฤดูกาล
รหัส 15934
ทัวร์เกาหลี - โซล
6 วัน 3 คืน
เม.ย.
Thai Airways
Thai Airways
เริ่มต้น 21,999
ไฮไลท์ทัวร์
เหมาะกับฤดูกาล
สไตล์การเที่ยว
9 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
3 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
สวนสาธารณะยออิโด
สวนสาธารณะยออิโด
สวนยางแจ ซิตี้เซ็น ฟอร์เรส
สวนยางแจ ซิตี้เซ็น ฟอร์เรส
เอเวอร์แลนด์
เอเวอร์แลนด์
อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน
อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1800 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน

ทัวร์ที่คล้ายกัน