ทัวร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก นอเวย์ สวีเดน 8 วัน 5 คืน เรือสำราญDFDS เรือสำราญซิลเลียไลน์ บิน Qatar Airways

เน้นธรรมชาติ
รหัส 15974
ทัวร์ยุโรป - สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก
8 วัน 5 คืน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
Qatar Airways
Qatar Airways
เริ่มต้น 58,900
ไฮไลท์ทัวร์
เน้นธรรมชาติ
สไตล์การเที่ยว
16 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
5 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินกลางคืน
มหาวิหารอุสเพนสกี
มหาวิหารอุสเพนสกี
เรือสำราญ SILJA LINE
เรือสำราญ SILJA LINE
พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์
พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์
เรือสำราญ DFDS
เรือสำราญ DFDS
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 0 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 800 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 4800 บาท
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน