ทัวร์สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก นอร์เวย์ สวีเดน 8 วัน 5 คืน รถไฟสายฟลอมสบานา ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด บิน Thai Airways

ชมสถาปัตย์
รหัส 15978
ทัวร์ยุโรป - สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก
8 วัน 5 คืน
Thai Airways
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
13 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
5 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
รถไฟสายโรแมนติกฟลอมส์บานา
รถไฟสายโรแมนติกฟลอมส์บานา
อุทยานฟรอกเนอร์ (สวนประติมากรรมวิกแลนด์)
อุทยานฟรอกเนอร์ (สวนประติมากรรมวิกแลนด์)
ล่องเรือซองน์ฟยอร์ด
ล่องเรือซองน์ฟยอร์ด
เรือสำราญ DFDS
เรือสำราญ DFDS
รายละเอียดทัวร์
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน