ทัวร์จอร์เจีย ทบิลีซี 6 วัน 4 คืน โบสถ์เกอร์เกตี้ มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี กระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า บิน Thai AirAsia X

ชมสถาปัตย์
รหัส 16082
ทัวร์จอร์เจีย - จอร์เจีย
6 วัน 4 คืน
ก.ย.
Thai AirAsia X
Thai AirAsia X
เริ่มต้น 29,990
ไฮไลท์ทัวร์
ชมสถาปัตย์
สไตล์การเที่ยว
11 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
โบสถ์เกอร์เกตี้
โบสถ์เกอร์เกตี้
ป้อมนาริคาล่า
ป้อมนาริคาล่า
มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี
มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี
โรงไวน์มุคาห์รานี
โรงไวน์มุคาห์รานี
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 1800 บาท
ค่าประกันสุขภาพ

ทัวร์ที่คล้ายกัน