ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิซี 6 วัน 4 คืน โบสถ์เกอร์เกตี้ อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย วิหารจวารี บิน Qatar Airways

ทั่วไป
รหัส 16089
ทัวร์จอร์เจีย - จอร์เจีย
6 วัน 4 คืน
เม.ย. พ.ค.
Qatar Airways
Qatar Airways
เริ่มต้น 49,900
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
11 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้า
โบสถ์เกอร์เกตี้
โบสถ์เกอร์เกตี้
มหาวิหารจวารี
มหาวิหารจวารี
อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย
อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย
สวนบอร์โจมี
สวนบอร์โจมี
อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย
อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย
รายละเอียดทัวร์
ช่วงเดินทาง
ดาวน์โหลดรายละเอียดทัวร์นี้ (PDF)
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 18 USD
ค่าประกันสุขภาพ