แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์สวิส

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์สวิสทั้งหมด

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เซอร์แมท 9 วัน 6 คืน อนุสาวรีย์สิงโต รถไฟโกลด์เดนพาส ทะเลสาบริฟเฟลซี บิน Thai Airways

ทั่วไป
รหัส 16096
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ - สวิส
9 วัน 6 คืน
Thai Airways
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
18 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
6 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเช้ามืด
รถไฟสาย Golden Pass Panorama
รถไฟสาย Golden Pass Panorama
เขาริกิ
เขาริกิ
รถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซเพรส
รถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซเพรส
ทะเลสาบริฟเฟลซี
ทะเลสาบริฟเฟลซี
สิงโตหินแกะสลัก
สิงโตหินแกะสลัก
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 30 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ค่าวีซ่า
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 900 บาท
ค่าประกันสุขภาพ
Vat 7% (หากต้องการใบกำกับภาษี)
รีวิวทัวร์
คะแนนที่ลูกค้าให้ผู้จัดทัวร์รายนี้
คะแนนรวม
4.2 / 5
ดี
1 รีวิว
การบริหารจัดการเวลา
4.0
เที่ยวครบตามโปรแกรมทัวร์
4.0
คุณภาพรถหรือเรือนำเที่ยว
4.0
คุณภาพที่พัก
4.0
ดูแลเอาใจใส่
5.0

โดยรวมดีค่ะ