แพ็กเกจนี้เต็มแล้ว แต่เรายังมีทัวร์ใกล้เคียงอื่นๆ

ทัวร์สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก

ดูทัวร์ใกล้เคียงที่ยังมีที่ว่าง

ดูทัวร์สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์กทั้งหมด

ทัวร์สแกนดิเนเวีย สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก 7 วัน 4 คืน สวนประติมากรรมวิกเกลแลน ล่องเรือสำราญ DFDS บิน Singapore Airlines

ทั่วไป
รหัส 16132
ทัวร์ยุโรป - สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก
7 วัน 4 คืน
Singapore Airlines
ไฮไลท์ทัวร์
ทั่วไป
สไตล์การเที่ยว
11 มื้อ
มื้ออาหาร
ระดับที่พัก
4 คืน
คะแนนเที่ยวบิน
บินเย็น
ปราสาทโรเซนบอร์ก
ปราสาทโรเซนบอร์ก
เรือสำราญ DFDS
เรือสำราญ DFDS
อุทยานฟรอกเนอร์ (สวนประติมากรรมวิกแลนด์)
อุทยานฟรอกเนอร์ (สวนประติมากรรมวิกแลนด์)
รายละเอียดทัวร์
ค่าทัวร์รวมอะไร
ค่าทัวร์นี้รวม
ค่าทัวร์นี้ไม่รวม
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
ห้องพัก
น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
มื้ออาหาร
ตั๋วเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุ
รถนำเที่ยว
ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท
Vat 7%
ตั๋วเข้าชมสถานที่ นอกจากที่ระบุ
มื้ออาหารอิสระ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
ค่าพาสปอร์ต
ทิปไกด์ 21 EUR
ค่าประกันสุขภาพ
ค่าวีซ่า 4000 บาท
เงื่อนไขทัวร์
เงื่อนไข การคืนเงิน